Välkomna på årsmötet 2019

Bästa medlem!
Välkommen till årsmöte i Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH och Stiftelsen Systergården måndagen den 20 maj kl 18.30 på Bergagården, Öresundsvägen 9 i Bjärred.
Nytt för i år är att årsmötet hålls i Bergasalen och inte i kyrkan.

  • Förutom årsmötesförhandlingar får vi höra en intressant presentation av Erik Wennberg som erhållit stipendium från föreningen för bästa uppsats; Hälsofrämjande åtgärder för att förebygga viktökning i samband med antipsykotikabehandling. En litteraturstudie.
    Läs den här
  • Vår förvaltare från Danske Bank, Claes Alklund ger oss en uppdatering av föreningens och stiftelsens ekonomi i förhållande till den globala ekonomin.

Efter mötet bjuder vi in till traditionell trevlig samvaro med landgång, öl/vatten samt kaffe och tårta.
Läs verksamhetsberättelsen 2018

Anmälan dig till årsmötet här 
Du får en bekräftelse via mejl eller sms när du anmäler dig via hemsidan.
Du kan även anmäla med brev via ordinarie postgång (ej e-post) till föreningen SSSH, Baravägen 9, 222 40 Lund. Ange om du även deltar i samkväm efter mötet.

Anmälan ska vara SSSH tillhanda senast 2018-05-15 klockan 19.00.
Vid förhinder/sjukdom meddela Ingrid Ronnje tel/sms 0707 91 89 27
Sista dagen för anmälan var den 15 maj. Därför kan du inte längre anmäla dig via hemsidan.

Finns det en chans att informera studenter om SSSH?

Då kommer vi!!!  
Här Anna Kornhall och My Markestedt från styrelsen som träffar studenter på sjuksköterskeprogrammet på Arbetsmarknadsdagen i förra veckan.

Anna och My samarbetar med institutionen för att informera studenter om 
-medlemskap
-vår hemsida
-stipendier
-examensmingel på SSSH (Baravägen 9)
-möjlighet att köpa vår fina medlemsbrosch.

Sedan ett år tillbaka delar vi ut broschen vid examensminglet på SSSH. Det har blivit ett trevligt och lite personligt sätt att påminna om Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund och starten av sjuksköterskeutbildningen här, 1903. 

Ninni Westgren

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

Bleckhornen blåser in julen.

Julen står för dörren och som vanligt vid denna tid på året längtar vi efter ljus, kanske lite snö?

Under hösten har de föreningsaktiviteter som varit mest tydliga för våra medlemmar bestått av Öppet Hus, Höstmöte på Grand, och information till studenter/nya medlemmar.

Öppet Hus på Baravägen 9, i föreningens lokaler, är en trevlig tillställning då styrelsemedlemmar dukar fint och bjuder på goda snittar, kaffe och sötsak till alla som kommer för att träffa andra ”södrasverigare”. Det är värt att påminna om att Öppet Hus inte bara är till för ”gamla södrasverigare” utan för alla våra medlemmar som är nyfikna på föreningen, kanske för att Du funderar på att engagera Dig och därför vill veta mer, eller bara har frågor. Nästa Öppet Hus går redan nu att boka in, söndag 22 september 2019 kl 12-15 på Baravägen 9 i Lund.

Höstmötet på Grand är för många en höjdpunkt. I skrivande stund vet jag inte vilken gång i ordningen 2018 representerar. Vi har blivit fler och fler för varje år och det verkar som att när vi förändrade inbjudan från tidig ”middag” till brunch så löste det en del praktiska problem för många. Ingrid Ronnje filar varje år på formerna för evenemanget och vi utvärderar självklart tillsammans med ansvariga på Grand. Det är värt att känna till att vår kontaktperson varierar från ett år till ett annat, vilket gör att det är ett styvt jobb att hålla på formerna. Planera redan nu för nästa fröjdefulla fest  på Grand. Vi meddelar datum så snart det är möjligt!

Vid årets möte tog några av styrelsens medlemmar initiativet till att delta i årets version av Musikhjälpen då det visade sig att insamlingen skulle sändas från Lund nästföljande vecka.

Vad är Musikhjälpen? (Radiohjälpen + SVT + SR) 2018 års tema är ”Alla har rätt funka olika”. Människor med funktionsnedsättning är en av världens mest diskriminerade grupper. Många fastnar i fattigdom, stängs ute och osynliggörs på grund av hinder och stigman. Med funktionsnedsättning är risken stor att drabbas hårdare av nöd och katastrof- och få hjälp sist. Det finns ungefär en miljard människor med funktionsnedsättning i världen. Omkring 4 av 5 bor i låg- och medelinkomstländer där fattigdom, undernäring, vitaminbrist, sjukdom och skador är vanliga orsaker. Många lever också fattigt som en konsekvens av funktionsnedsättning och saknar möjlighet att försörja sig. Med sämre tillgång till vård, stöd och utbildning är det svårt att skapa sig en framtid. Din gåva stödjer internationella projekt som syftar till att öka inkludering av- och stärka rättigheterna för människor med funktionsnedsättning. I år sändes Musikhjälpen från Lund den 10-16 december.

Insamlingen på Grand gav 1700 kr till Musikhjälpen från våra medlemmar. Pengarna som samlades in på Höstmötet överlämnades till Musikhjälpen av Anna Kornhall och My Markestedt. Ett fint initiativ!

Information till nya studenter på universitetets sjuksköterskeprogram sker redan på deras första termin. Vi presenterar medlemskapets fördelar och lite av sjuksköterskeutbildningens långa, stolta historia i Lund samt erbjudandet att bli medlem och köpa föreningens brosch till examen alternativt en minibrosch, sk pin.

Vi erbjuder sedan några år samtliga avgångskurser möjlighet till ”Examensmingel” på Baravägen 9 (innan examenshögtidligheten i universitetsaulan). Sedan vi började med detta, har alla utom en kurs tackat ja till möjligheten att samlas innan det är dags för avslutning och avsked. Sedan ett år tillbaka delar vi även ut broscher i samband med examensminglet.

Efter att ha sålt föreningen fritidshus i Hestra ser vi över vårt fina hus i Björnrike. Att äga ett hus innebär ett ansvar för att se till att huset fungerar för våra gäster, att byta ut utslitna osäkra installationer och att ha kontakt med lokala hantverkare för att inte tala om de gäster som kontaktar stugansvarig Sue Harden för att Wifi inte fungerar som det gör hemma eller tusen andra små praktiska detaljer.

När Sue och undertecknad gemensamt inventerade huset förra året kunde vi konstatera att våra gäster oftast sköter sig exemplariskt. Vi ser gärna att man inte lämnar kvar saker som man bedömer kan passa i huset. Det kan vara juldekorationer, påskpynt eller prydnadsföremål.

Julbrevet är både ett bokslut men också ett tack för året som snart är till ända. Jag passar på att påminna om att det redan i januari är det dags att förnya medlemskapet i föreningen, så när inbetalningskortet kommer, låt det inte ligga till maj, då vi övergav den tidigare maj-rutinen för flera år sedan.

Just i år är bokslutet lite problematiskt om vi med det inkluderar den politiska situationen som uppstått i vårt annars ganska välordnade land. Dock vill vi se framåt då det framstår som ett någorlunda bra förhållningssätt även i det läge vi befinner oss, oavsett om det gäller politiken eller livet i övrigt.

Jag önskar Er alla god hälsa på det nya året och jag hoppas att vi får tillfälle att ses!

Julhälsningar från Ninni Westgren
Ordförande i Föreningen SSSH och Stiftelsen Systergården

Hösthälsning till föreningens medlemmar!

Kära vänner!

Efter en makalös sommar förbereder vi oss på bästa sätt för hösten, den går inte att undvika!
De bruna eller gula (gyllene) gräsmattorna har på ett närmast förunderligt vis hunnit hämta sig och förbereder sig väl också för vad som komma skall.

Föreningen har den 29 juni förlorat en mångårig nära vän, Berit Dahlbäck, föreningens och stiftelsens förtroendevalda revisor avled, 77 år gammal. Berit tog sin examen 1963 och har under hela sin yrkesverksamma tid var en engagerad medlem, först i skolans kamratförening och därefter och under alla år i Föreningen SSSH. Vi är tacksamma för alla år av hennes noggranna arbete, alltid väl förberedd och med föreningen och medlemmarnas bästa för ögonen.

Efter en mycket sorglig nyhet kommer något vi glädjer oss åt, (det hade även Berit gjort) ”Lena Widings stipendiefond för forskning eller fördjupningsarbete inom vård/omsorg av barn eller äldre”. Vi hoppas kunna dela ut ett första stipendium redan 2018. All information och ansökningsblankett kommer ni att finna via vår hemsida.

För att kunna fortsätta upprustning och vård av vårt fina fritidshus ”Nya Berga”, Björnrike, Vemdalen i Härjedalen, kommer vi att fr.o.m 2019 höja avgiften för v 52-v 9 till 3000 kr/vecka. Övriga veckor 1500 kr.

Varför heter ”Nya Berga”, Nya Berga? Apotekare Montelin i Lund donerade fastigheten Berga till SSSH för att sjuksköterskor som studerade och arbetade i Lund på sin lediga tid skulle kunna cykla till Bjärred för att umgås, bada salta bad och ha det skönt. För de pengar som föreningen fick vid försäljning av Berga till Bjärreds församling i Svenska kyrkan köptes ett annat ”fritidshus”, som fick naturligt nog fick namnet Nya Berga. Nya Berga erbjuder inga salta bad men mycket annat, främst i form av friluftsliv som naturligtvis varierar beroende på årstid.

Jag passar också på att informera om att vi från och med 2019 kommer att återgå till att som tidigare ”värdera medlemskap”. Det innebär att du måste ha varit betalande medlem under minst 1 år för att kunna ansöka om stipendium eller för att hyra Nya Berga. Studentstipendier, dvs stipendier som utdelas under grundutbildning och specialistutbildning undantas från denna regel.

Som vanligt hade föreningen Öppet Hus på Baravägen den 23 september. Ett gäng glada och pigga damer njöt av trevlig samvaro och lite gott att äta och dricka tillsammans med förra ordföranden Kerstin Ahldin och nuvarande.

Nu återstår bara för mig att säga: 
Jag hoppas att vi ses på Grand, på vårt traditionella Höstmöte den 28 oktober. Ta något varmt på dig när du skall ut, vinden är vissa dagar riktigt vass!  

Varma hälsningar
Ninni Westgren
Ordförande Föreningen SSSH och Stiftelsen Systergården

Vintersäsongen i Björnrike fördelad

Björnrike

Många av våra medlemmar hade sökt om att få boka fritidshuset under vinterhalvåret. Tyvärr kunde inte alla tilldelas en vecka. Medlemmar som tidigare ej blivit tilldelade  prioriterades. Idag den 23 sept skickades besked ut till samtliga. Gå gärna in och se om just du fått beviljat en vecka. Avgiften ska betalas in tre veckor efter att ni fått bekräftelse för att bokningen ska gälla.

Har du frågor mejla gärna till sssh.lund@gmail.com, skriv björnrike i ämnesfältet. /Sue Harden stugansvarig