Sommarhälsning till Er alla ca 1900 medlemmar!

Juni, juli och augusti är semesterperiod i Sverige och då hoppas vi att det är sommar. I år har det varit ”aprilväder” ända in i juni. Dagen då vi höll årsmöte, den 30 maj, var det sommar i Bjärred och dagen för examenshögtidligheten, den 1 juni, var det sommar i Lund. Så när det behövs, då är det sommar!

Årsmötet i år fick en delvis annan inramning då vi förutom årsmötesförhandlingarna lade extra fokus på att presentera några av alla de ambitiösa studenter vi gläds åt som medlemmar.
Fanny Lindholm och Darya Salavati höll en trevlig och mycket uppskattad presentation av sin kandidatuppsats. Uppsatsen vann priset ”Bästa kandidatuppsats” höstterminen 2016 med titeln: ”Möjligheter till personcentrerad vård via tolksamtal i primärvården”. Daryas tidigare erfarenhet som tolk och deras gemensamma erfarenheter från sjuksköterskeutbildningen visade sig vara ett utmärkt underlag för en intressant studie. Magnus Sandberg, styrelsemedlem och forskare inom ett idag mycket viktigt område med fokus på vård av äldre berättade om sin karriärväg från det att han fick sin sjuksköterskelegitimation.
Claes Alklund från Danske Bank uppdaterade oss på ett engagerande sätt om världsekonomin och hur den påverkar såväl vår privatekonomi, som föreningens och Stiftelsens ekonomi. Claes röner alltid stor uppskattning från åhörarna.                 Landgång och schwarzwaldtårta avslutar som vanligt kvällen då vi träffar gamla bekanta och gör nya bekantskaper. Själv hamnade jag vid ett bord med bridgeentusiaster vilket jag måste medge smittade av sig.

Årsmötesförhandlingarna genomfördes enligt plan och styrelsen fick högsta betyg av vår förtroendevalda revisor sedan många år, Berit Dahlbäck och vår revisor Peter Hägg från Ernst & Young för föreningens och stiftelsens välskötta ekonomi och förvaltning.
Käthe Hanson som varit styrelsen trogen i ca 30 år avtackades. Kontinuiteten inom styrelsen har imponerat och vi har tack vare att flera styrelsemedlemmar funnits med under lång tid kunnat behålla traditioner samtidigt som vi naturligtvis förändrat många rutiner för att på ett så bra sätt som möjligt kunnat serva våra medlemmar i vår föränderliga värld.  Styrelsen välkomnar två nya medlemmar, Elisabeth Paradis som tidigare suttit i styrelsen och längtade tillbaka, samt Mia Hylén.

Vid examenshögtiden den 1 juni infördes att föreningens ordförande överlämnar SSSH-broschen till de nya sjuksköterskor som valt att köpa den, vilket är de flesta. Broschen har tidigare överlämnats av en av institutionens lärare, vilket varit förvirrande. Föreningen SSSH är inte en del av Lunds universitet men ska enligt våra stadgar ha ett nära samarbete. Nuvarande sjuksköterskeutbildning är sedan 1998 en del av medicinska fakulteten vid universitet. Den ursprungliga utbildningen, det vi ibland kallar ”skolan”, Södra Sveriges Sjuksköterskehems sjuksköterskeskola i Lund övergick i början av 1970-talet till dåvarande Malmöhus landsting. Så vad är då SSSH idag? Jo, en kamratförening för alla oss som tagit sin sjuksköterskeexamen i Lund, både i dåtid och i nutid och broschen är idag en symbol för en av Sveriges äldsta sjuksköterskeutbildningar, den som startade i Lund 1903! Allt detta och lite till vill vi gärna påminna våra studenter och nya medlemmar om vid våra informationsträffar och i samband med examen.

Verksamhetsåret 2016 har innehållit både information till studenter, studentmingel, återträffar, öppet hus och ett synnerligen välbesökt Höstmöte. Antalet deltagare på Höstmötet slår varje år nytt rekord, så trevligt!  En rekommendation är att redan nu boka in: SSSH´s Höstmöte på Grand Hotel i Lund söndagen den 29 oktober 2017. 

SSSH är aktiva på Facebook, en del av det som till vardags kallas ”sociala medier”. Intresset och engagemanget på Facebook har ökat stort under de senaste åren, vilket är både viktigt för föreningen och för alla dess medlemmar. Föreningen har en etisk kod för inlägg på Facebook vilken i stort beskriver att föreningen inte deltar i den vårdpolitiska debatten och inte heller publicerar nedsättande inlägg i någon form. En positiv och inspirerande kontaktväg för våra medlemmar!

Så många stipendier som ekonomin tillåter har delats ut till både studenter, leg sjuksköterskor och pensionerade sjuksköterskor under året, och om vi skall lyssna på alla vänliga och glada tackbrev så kommer pengarna till både nytta och glädje.

 Styrelsen har planerings- och arbetsmöte 27 augusti och har ni idéer för föreningen inom områden som vi förbisett så är Ni alla hjärtligt välkomna att höra av Er!

Nu återstår bara för mig att tacka för detta verksamhetsår samt önska Er alla skönaste möjliga sommar !

Ninni Westgren
Ordförande i Föreningen SSSH och Stiftelsen Systergården

Julhälsning till våra medlemmar 2016!

julssshlitenÅrets höstmöte på Grand i Lund blev en succé! Fler deltagare än någon gång tidigare samlades och njöt av trevlig samvaro och mycket god mat. Flera hade i år tagit till sig tipset om att samla kurskamrater på höstmötet!

Föreningen har en fantastisk festgeneral i Ingrid Ronnje som styr arrangemangen med fast hand, vi tackar Ingrid för årets fest!

Under 2016 har Föreningen SSSH fokuserat på utveckling av föreningens arbete.

 

Våra nya unga styrelsemedlemmar hjälper oss att hålla takt med tiden och tillsammans månar vi om traditioner och påminner om vad föreningen är, och står för.

Vi behöver fler sjuksköterskor, vi behöver sjuksköterskor som ser utvecklingsmöjligheterna och stannar i yrket. Vi behöver sjuksköterskor som precis som många av oss inte tvekar om att vi valt rätt yrke. Marie-Louise Edvinsson och undertecknad har haft möte med Internationella avdelningen på medicinska fakulteten vid Lunds universitet för att se om vi kan bidra i det internationella utbytet, något som kan vara attraktivt för studenterna. Det uppdagades vid mötet att Universitetet har problem med att ta emot utländska studenter då handledningsresurser saknas på sjukhusen. Konsekvenserna blir att våra studenter inte tas emot på de universitet med vilka Lund har avtal. En besvärlig situation. Inga snabba enkla lösningar i sikte, men, vi ger inte upp, utan vi försöker hitta nya invägar!

Just det, våra medlemmar! Vi kommer framgent att vara ännu tydligare med att medlemskapet styr. Vi fortsätter naturligtvis att öppna våra dörrar för alla som önskar använda föreningens lokaler för kursträffar men vi förutsätter att samtliga gäster har ett aktivt medlemskap.

Alla ni som lämnat Lund, vad kan vi göra för er? Lokala SSSH-grupper finns ute i landet. Är ni osäkra på om ert medlemskap är aktivt, hör av er eller titta i medlemsmatriklen på hemsidan. Vi hjälper er med att söka nytt om det gamla inte är aktivt. Först efter det att ni har ett aktivt medlemskap kan vi bistå er. För både er som är yrkesverksamma för er som är pensionärer och är vana att hantera datorer, läs på vår hemsida. Facebook vänner kan även där hämta aktuella nyheter. Med andra ord, det är inte vår ovilja utan föreningens och stiftelsens stadgar som styr och vi måste svara för våra utgifter när våra stränga revisorer sitter med stadgarna i hand och frågar vad vi gör med pengarna.

Utanför vår trygga tillvaro kommer rapporterna från krig och djupaste elände. Ska det aldrig ta slut? Ett presidentval har genomförts i USA, vars konsekvenser hela världen undrar över. Här hemma tröstar vi oss med våra traditioner, Nobelfestligheter och Lucia.

Avslutningsvis vill jag uttrycka en förhoppning om ett fredligare 2017 och önska Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Ninni Westgren
Ordförande Föreningen SSSH och Stiftelsen Systergården

Höstbrev

@camilla alvén

bild @camilla alvén

Kära medlem
Hösten närmar sig Sverige, och oavsett var vi bor ser vi tecknen. Luften, höstljuset och färgerna. Det känns tryggt för vi känner igen det. För vissa kan kylan och mörkret som kommer därefter vara en realitet som innebär tungsinne, för andra välkomnas tiden då vi ”får” vara inomhus och krypa upp i soffan utan att känna att man ”måste” ta vara på sol och värme och därpå följande aktiviteter.

Föreningens och Stiftelsens styrelse har planerat hösten, och vi ser hösten an med tillförsikt och glädje.

Flera styrelsemedlemmar har lämnat oss efter mycket lång och trogen tjänst. Nya, medlemmar fyller tomrummet med entusiasm och arbetsglädje.

Hur skall vi bäst vara till nytta och glädje för alla våra medlemmar? Hur skall vi som aldrig ångrat vårt yrkesval kunna påverka så att fler väljer sjuksköterskearbetet, och fler väljer att stanna? Hur kan vi bidra till att beslutsfattare får kunskap som är viktig för att besluten de fattar skall vara kloka och välgrundade? Vi önskar också att de som väljer att bli sjuksköterskor är kloka och välgrundade, för det behövs för att leda och utveckla.

Hur kan vi inspirera och låta våra medlemmar inspireras och känna arbetsglädje? DETTA diskuterade vi på vårt höstplaneringsmöte.

Inte bara forskning, nej, varje dags sjuksköterskearbete som de valt som vill arbeta med att möta människor i utsatta situationer i livet.

Tack vare att vi nu har en styrelse där vi har en bred kompetens inom både klinik, undervisning, forskning och IT/media kan vi arbeta ännu bättre för våra medlemmar.

Vi är självkritiska. Våra föreläsningar har inte haft tillräckligt stor publik. Vi planerar inga i höst. Intresset har inte varit tillräckligt stort. Vi konkurrerar med virtuella möten, och så ser verkligheten ut. Vi måste hitta andra sätt att prata med våra medlemmar, och jag lovar, vi jobbar på saken!

Vårterminen 2016 delade föreningen SSSH ut 172 449 kr och Stiftelsen Systergården 132 219 kr. 15 september är deadline för många ansökningar. Samtliga granskas och de flesta godkänns. Vi kommer efter 15 september att återgå till tidigare rutin vad gäller ansökningar till Stiftelsen Systergården. Det innebär att ansökningar kommer att behandlas löpande, dvs deadline 15 mars och 15 september tas bort. Däremot gäller fortfarande att 12 månader måste ha passerat mellan ansökningar.

Till sist några påminnelser:
18 september kl 12-15, Öppet Hus i föreningslokalen på Baravägen.
23 oktober kl 12-15 Traditionellt Höstmöte med brunch och underhållning på Grand i Lund. Förra året var det flera som samlat kurskamrater i Lund för detta tillfälle, ett exempel att ta efter! Anmälan ska göras senast 7 oktober till sssh.lund@gmail.com.

Många vänliga hälsningar
Ninni Westgren
Ordförande