Kort information

Stipendier (bidrag) till äldre medlemmar

Under 2014 gick styrelsen på uppmaning av revisorerna ut till äldre och pensionerade medlemmar och uppmanade dem att söka stipendie (bidrag) från stiftelsen Systergården. Vi fick glädjande nog många ansökningar och har nu överskridit vad som fanns avsatt att dela ut under 2014. Därför kommer styrelsen fram till årsmötet i maj prioritera nya sökande ( gäller äldre och pensionerade) och avvakta nästa års resultat gällande fördelning av medel att dela ut 2015.

Stipendier till studier, kurser och fritidshusen senast 15 mars!

Hög tid att söka stipendier till studier, kurser och fritidshus.
Fritidshusen har två boknings perioder, sommarperioden senast den 15 mars och vinterperioden senast den 15 september. Det är många medlemmar som vill boka redan vintern 2015. Tyvärr går det inte att boka så långt fram, utan ni som skickat in kommer med i fördelningen som sker efter att ansökningstiden gått ut den 15 mars.

Medlemssystem

Föreningens medlemssystem uppdateras och ligger nere till den 15 februari. Det betyder för medlemmarna att de som ansöker om medlemskap inte kan få besked förrän efter den 20 februari.

Hemsidan

Efter att medlemssystemet är igång igen så kommer även hemsidan att uppdateras. Mer information kring fritidshusen, ritningar och små filmer och ytterligare bilder kommer att läggas upp. Samtliga stipendieansökningar ska endast ske digitalt via hemsidan, men det är möjligt att skicka in bilagor med post till SSSH.

Årsmöte den 27 maj och medlemsavgiften skall betalas innan.

Föreningen går över till bankgiro och i samband med att kallelsen till årsmötet skickas ut finns det ett inbetalningskort med. Observera att medlemsavgiften skall sättas in på annat konto än tidigare år. Nytt är också att medlemsavgiften skall vara betald innan den 30 april. mer information om årsmötet kommer att läggas ut under mars månad.

Föreningens pris för Bästa Uppsats gick till….

Bästa uppsats 2014

Bästa uppsats 2014

Kaidi Juurmaa och Sara von Ahn

som erhållit föreningens pris för bästa uppsats, Höstterminen 2014

Titel: Smärtbedömning av person med demenssjukdom

Läs juryns motivering:
Uppsatsen är välskriven och där finns en ”klar röd tråd” att följa genom forskningsprocessen via problemområdet, som tydligt leder läsaren in i den vetenskapliga processen. Syftet är klart formulerat. Studenterna har förtjänstfullt genomfört en noggrann granskning av litteratur som presenteras genom en väl genomförd analys i teman där omvårdnaden tydligt belyses. Ämnet är angeläget och belyser ett svårt omvårdnadsproblem.

Följ hela examensdagen, från mingel på SSSH till avslutningen i Universitetsaulan, på Facebook.

Läs uppsatsen (publiceras inom kort)

En ny kull kollegor examineras 16 januari 2015

Föreningen hade förmånen att kunna följa våra blivande kollegor hela vägen från minglet under förmiddagen i föreningslokalerna till avslutningen i Universitetsaulan. På alla kommentarer som kommit in från Facebook kan vi förstå att det är många känslor som kommer till livs hos både unga och äldre kollegor.

Vi hoppas på att alla blir medlemmar i föreningen så att den kan leva vidare för att stödja professionen.

En fullsatt universitetsaula, med uppspelta och stolta nya kollegor

En fullsatt universitetsaula, med uppspelta och stolta nya kollegor

paparazzi på examensdagen

Paparazzi på examensdagen

2015 års första disputation

imgres”Let me be part of the plan – Experiences of information and information needs after colorectal cancer surgery” är avhandlingens titel.

Marie Lithner, leg. sjuksköterska och SSSH medlem, disputerar den 23 januari i ämnet vårdvetenskap med inriktning omvårdnad. Välkommen kl 9.00 till Hörsal 1, Health Sciences Centre, Baravägen 3, Lund.

Läs mer på http://www.med.lu.se/kalendarium/150123_lithner 

Julhälsning till alla medlemmar !

IMG_8142

Om inte särskilt länge skriver vi 2015. Vart tog 2014 vägen tänker vi då. Jag önskar att vi alla känner att vi gjorde något bra av 2014. Om inte så får vi kanske en möjlighet att göra 2015 något bättre.

Föreningen SSSH och Stiftelsen Systergården har under året försökt att göra gott för våra medlemmar.     Hur har vi då gjort? Vi har pysslat om föreningens egendom, våra hus i Hestra och Björnrike, dvs underhållit, lagat, målat och bytt ut uttjänt utrustning så att husen skall kunna fortsätta att vara till glädje för alla er som behöver rekreation, miljöombyte och frisk luft !

Vi har uppmuntrat våra pensionerade medlemmar att söka medel från Stiftelsen Systergården. Som ett resultat av detta har vi under hösten haft glädjen dela ut ett stort antal stipendier. Stiftelsens och Föreningen SSSH´s möjligheter att dela ut stipendier är beroende av den ekonomiska situationen som i sin tur är beroende av förvaltning och i slutändan av den globala ekonomin som vi lärt oss påverkar även den svenska ekonomin.

Vi har bjudit in till Öppet Hus och Studentmingel i samband med examen och bjudit in Ann Adolfsson som berättat för medlemmar om sitt volontärarbete i Tanzania. Vi försöker hitta något för alla. Tillfälle att prata gamla minnen, utbyta erfanheter eller blicka framåt och låta sig inspireras.

Årets Höstmöte på Grand den 19 oktober blev en succé. Vi lyssnar självklart på våra medlemmar som fick utvärdera förra årets kursändring från middag till brunch på höstmötet. Medlemmarna tyckte också att det skulle vara underhållning av något slag. Så fick det bli ! Ingrid Ronnje som är föreningens Höstfest-general fick dubbelt så mycket att fixa. Det gjorde hon med den äran ! Drygt 100 medlemmar samlades för att äta gott och lyssna på Ewa-Gun Westford som på ett medryckande sätt berättade om sin uppväxt i Borrby och sitt yrkesval – polis.

Vi gläds med våra framstående medlemmar! Den 22 november hade styrelsen terminens sista styrelsemöte. Vi saknade Sue Harden som var i Stockholm och hämtade pris som Dagens Medicins ”Årets nytänkare” på It i vården-dagen. Vi är så glada och stolta över vår Sue att jag inte kan låta bi att dela med mig av motiveringen:

”Årets nytänkare är sjuksköterska och leder projektet Walk the ward på en vårdavdelning, en påhittig och kreativ lösning för att på ett enkelt och underhållande sätt få äldre patienter att bli delaktiga i sin vård och samtidigt snabba på tillfrisknandet. Genom en virtuell och fysisk tipsrunda med surfplattor stimuleras patienten både till ökad rörlighet, social kontakt och får bekanta sig med den digitala tekniken. Ett uppfriskande exempel på nytänkande i en tid av demografiska utmaningar i sjukvården”

Jag är inte helt säker på att Sue´s kreativitet när det gäller IT bara beror på att hon är Södra Sverigare, men jag är säker på att det spelar en viss roll ! Boka in årsmöte i Bjärred 27 maj så får ni höra mer om Sues arbete och mycket mer !
Nu vill jag önska alla våra fantastiska sjuksköterskemedlemmar en riktigt God Jul och det är min förhoppning att ni alla skall få ett värdefullt år 2015.                                                 Ninni Westgren                                                                                                                    Ordförande

10 november är det dax för höstens SSSH föreläsning

IMG_0356

Att vara volontär på barnhem i Tanzania

Anne Adolfsson är anestesi och intensivvårdssjuksköterska och jobbar som diplomerad forskningssjuksköterska på anestesikliniken på Skånes universitetssjukhus, IMG_0921 IMG_1163Lund.

I början av 2012 tog Anne timeout i två månader och jobbade som volontär på ett barnhem i Lushoto som ligger i nordöstra Tanzania. Vid mötet kommer Anne att visa mycket foto från barnhemmet och berätta om ur det var att arbeta som volontär.

Gäller endast medlemmar (fast vill du passa på att bli medlem kan vi ordna det), glöm inte att anmäla dig,  det finns endast 30 platser, först till kvarn… sssh.lund@gmail.com

Föreningen bjuder på något litet med början kl 17.30 i föreningens lokaler på Baravägen 9 i Lund. Föreläsningen börjar kl 18.00 och slutar 19.00.
Välkomna