Höstbrev

@camilla alvén

bild @camilla alvén

Kära medlem
Hösten närmar sig Sverige, och oavsett var vi bor ser vi tecknen. Luften, höstljuset och färgerna. Det känns tryggt för vi känner igen det. För vissa kan kylan och mörkret som kommer därefter vara en realitet som innebär tungsinne, för andra välkomnas tiden då vi ”får” vara inomhus och krypa upp i soffan utan att känna att man ”måste” ta vara på sol och värme och därpå följande aktiviteter.

Föreningens och Stiftelsens styrelse har planerat hösten, och vi ser hösten an med tillförsikt och glädje.

Flera styrelsemedlemmar har lämnat oss efter mycket lång och trogen tjänst. Nya, medlemmar fyller tomrummet med entusiasm och arbetsglädje.

Hur skall vi bäst vara till nytta och glädje för alla våra medlemmar? Hur skall vi som aldrig ångrat vårt yrkesval kunna påverka så att fler väljer sjuksköterskearbetet, och fler väljer att stanna? Hur kan vi bidra till att beslutsfattare får kunskap som är viktig för att besluten de fattar skall vara kloka och välgrundade? Vi önskar också att de som väljer att bli sjuksköterskor är kloka och välgrundade, för det behövs för att leda och utveckla.

Hur kan vi inspirera och låta våra medlemmar inspireras och känna arbetsglädje? DETTA diskuterade vi på vårt höstplaneringsmöte.

Inte bara forskning, nej, varje dags sjuksköterskearbete som de valt som vill arbeta med att möta människor i utsatta situationer i livet.

Tack vare att vi nu har en styrelse där vi har en bred kompetens inom både klinik, undervisning, forskning och IT/media kan vi arbeta ännu bättre för våra medlemmar.

Vi är självkritiska. Våra föreläsningar har inte haft tillräckligt stor publik. Vi planerar inga i höst. Intresset har inte varit tillräckligt stort. Vi konkurrerar med virtuella möten, och så ser verkligheten ut. Vi måste hitta andra sätt att prata med våra medlemmar, och jag lovar, vi jobbar på saken!

Vårterminen 2016 delade föreningen SSSH ut 172 449 kr och Stiftelsen Systergården 132 219 kr. 15 september är deadline för många ansökningar. Samtliga granskas och de flesta godkänns. Vi kommer efter 15 september att återgå till tidigare rutin vad gäller ansökningar till Stiftelsen Systergården. Det innebär att ansökningar kommer att behandlas löpande, dvs deadline 15 mars och 15 september tas bort. Däremot gäller fortfarande att 12 månader måste ha passerat mellan ansökningar.

Till sist några påminnelser:
18 september kl 12-15, Öppet Hus i föreningslokalen på Baravägen.
23 oktober kl 12-15 Traditionellt Höstmöte med brunch och underhållning på Grand i Lund. Förra året var det flera som samlat kurskamrater i Lund för detta tillfälle, ett exempel att ta efter! Anmälan ska göras senast 7 oktober till sssh.lund@gmail.com.

Många vänliga hälsningar
Ninni Westgren
Ordförande

Inspirationsstipendium till Sjuksköterskedagarna! Sista ansökningsdag den 15 september!

ssfVisst vill du resa ”All inklusive” på SJUKSKÖTERSKEDAGARNA, Lust och kunskap den 22-23 november i Stockholm?
Nu har du som medlem i Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH, chansen att delta kostnadsfritt på Sjuksköterskedagarna, Lust och kunskap den 22-23 november i Stockholm.

Föreningen har i uppdrag att verka för professionell utveckling, det gör vi i höst genom att erbjuda medlemmar möjligheten att delta på sjuksköterskedagarna där årets tema är Kvalitet i omvårdnad – sjuksköterskans ansvar.

Som medlem i Föreningen SSSH kan DU bli en av de utvalda som får resa, konferensavgift och en hotellnatt i Stockholm betald. Stipendiet innebär att du får betalt för resa till Stockholm t/r max 1500 kr, konferensavgift 4300 kr för medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening, SSF och en hotellnatt max 1995 kr.
Ta vara på möjligheten att bli inspirerad, få nya kunskaper och träffa kollegor från hela landet.

Välkommen med din ansökan senast 15 september via ansökningsblankett där du ska kunna garantera att du får ledigt av din arbetsgivare, besked om du blivit utvald lämnas till dig senast 23 september.

Sommaren är här… vila ledighet för många

IMG_6273

Vi önskar våra medlemmar en god sommar och uppmanar att ni passar på om möjligt att vara lediga och njuta av varandra, barn och barnbarn.

Man behöver inte resa bort för att vara ledig, ha semester, det räcker med att tänka till och minska på vardagsgaloppen.

Sjukvården lämnar mycket att önska men för de som arbetar krävs det återhämtning, ”ladda upp batterierna” för att ge den viktiga vård som behövs.
Lite kort om Hösten
Styrelseåret inleds med styrelsemöte den 18 augusti. Löpande ansökningar behandlas vid varje styrelsemöte och skall därför vara föreningen tillhanda i god tid före ett styrelsemöte.

Den 15 september är sista datum för ansökningar till äldrestipendier, studier&kurser samt fritidshusen. Läs mer om ansökningarna till stipendier
Den 18 september är det öppet hus på Baravägen.
Höstmötet på Grand hotell hålls den 23 oktober och anmälan ska göras senast 7 oktober till sssh.lund@gmail.com.

Följ oss gärna på Facebook, vi ses i höst!

 

Priset för Bästa uppsats delades ut till..

13307248_1028209617257486_1845512487828814448_nVinnare av SSSH,s pris för bästa uppsats går till Fanny Lindholm& Darya Salavati för deras intervju studie om sjuksköterskors erfarenheter. Studien heter ”Möjligheter till personcentrerad vård via tolksamtal i primärvården”. Priset delades ut av Kerstin Ahldin, SSSH,s styrelse.

De får ett diplom och 2000 kr vardera.
Grattis önskar styrelsen i SSSH!

Läs uppsatsen här 

Årsmöte 16 maj 2016

Måndagen den 16 maj kl 18.30
Bergagården, Öresundsvägen 9, Bjärred
– Årsmötesförhandlingar
– Samkväm. Föreningen bjuder på landgång, kaffe och tårta.

Anmälan via e-post till sssh.lund@gmail.com eller via brev till Föreningen SSSH, Baravägen 9, 222 40 Lund. Uppge namn och personnummer samt ange ”Årsmöte” i ämnesfältet och om du deltar i samkvämet.
Anmälan är bindande och ska vara SSSH tillhanda senast 2016-05-09.

 

Stipendier och vårens föreläsning

Utlysning av nya stipendier 2016, sista ansökningsdag 15 mars.
För dig som är medlem i SSSH (student/legitimerad eller pensionerad) finns det möjlighet att utöver de övriga stipendierna även söka:

Som student i T5 har du möjlighet att söka stipendium för kursen SJSK20, Kandidatuppsats inom omvårdnad (examensarbete), 15 högskolepoäng. För att hjälpa er som vill göra empiriska studier och samla data utlyser SSSH 5 st stipendier a 5000 SEK/termin. Projektplan och VEN -ansökan skall vara godkända och bifogas ansökan tillsammans med antagningsbeskedet. I ansökan ska du skriva en motivering till vad du avser att använda stipendiet till. Ansökan ska vara SSSH tillhanda senast den 15 maj och 15 nov.

Som legitimerad har du möjlighet att söka stipendium för studier till specialistsjuksköterska alternativt magister/mastersprogram. SSSH stipendium på 5000 kr kan användas till litteratur, resor mellan hemmet och utbildningsort eller etikansökan. I ansökan ska du skriva en motivering till vad du avser att använda stipendiet till. Ansökan kan göras senast 15 mars och 15 september.

För samtliga stipendier gäller minst 12 månader mellan ansökningstillfällena.
http://www.sssh.se/formaner/stipendierochbidrag/

Föreläsning den 27 april 17.30
Välkomna till vårens föreläsningskväll med FIKA, onsdagen den 27 april, kl 17.30 – 19.00, i föreningslokalerna på Baravägen 9, Lund. Evenemanget är för medlemmar. Är du inte medlem? men vill bli det? går det bra att anmäla sitt medlemskap när du kommer, under förutsättning att du gått din grundutbildning till ssk i Lund. Max 30 platser, anmäl till dig till sssh.lund@gmail.com först till kvarn:)
1800 -18.30 ”Att arbeta som IVA sjuksköterska i Grönland”. Bilder och berättelser Catharina Larsson
18.30–19.00 ”Walk the Ward”, aktivitetsspel för inneliggande patienter, läs mer på http://wtw.norrto.se/ Sue Harden
Anmäl dig till sssh.lund@gmail.com (uppge namn och telefon)