Sommaren 2014

sommar

Sommarens äventyr hittar ni på Facebook.

Följ med på dagsutflykter på fjället, ridning fiske, mountainbike och så klart övernattning i  ”Nya Berga”.

Man kan göra mycket mer än åka skidor i fjällen!

Examensdag för 92 nya sjuksköterskor och pris för bästa uppsats

10298857_647795315298920_111403947766402503_n

Idag var det examensdag för studenterna i avgångsklassen. De samlades i föreningslokalerna på Baravägen för examensmingel och de kunde berätta att alla fått arbete på olika sjukhus i landet och endast ett fåtal stannar kvar i Skåne.
Gå gärna in på Facebook om ni vill se bilderna från dagen.

bild (10)

 

SSSH,s pris för ”Bästa Uppsats” gick till de blivande röntgensjuksköterskorna Adil Adlouni och Benjamin Castro Ramos för uppsatsen, Röntgensjuksköterskornas kunskap om och prevention av MRSA och ESBL, en enkätstudie.

Uppsatsen kan ni läsa HÄR

Årsmöte i Bjärred ONSDAGEN den 21 maj kl 18.30

IMG_1829 I dagarna får ni ett utskick med en inbjudan till SSSH,s årsmöte.

OBS ! Tyvärr har tryckfelsnisse varit framme och vi vill betona att årsmötet hålls en onsdag och inte en tisdag som det står skrivet på inbjudan och att datumet är 21 maj.

Emma Nilsson kommer att berätta om sin uppsats som fick pris för bästa uppsats jan 2014
”Selmanagement vid långvarig smärta”

Nytt för i år är att ni kan anmäla er till alla aktiviteterna direkt via hemsidan. Men så klart går det att skicka in den i utskicket medföljande lappen med post till SSSH. Tänk bara på att avboka om ni får förhinder.

Förvaltningsberättelsen

Jag vill anmäla mig till årsmötet onsdagen den 21 maj

Jag vill anmäla mig till Öppet hus den 7 september

Jag vill anmäla till Höstmötet den 19 oktober

Välkomna!

Vårbrev

IMG_9198Kära medlemmar
Det är dax för en vårhälsning! Den kommer trots att våren gjort en tillfällig inbromsning. Inbromsningen sker troligtvis för att våren skall vara så länge som möjligt!
Jag hoppas och tror att alla medlemmar har något att glädja sig åt och om det inte känns så kommer här några förslag:

  • 12 maj firar vi ”Sjuksköterskans dag”, ca två månader efter ”Rörmokarens dag” lärde jag mig genom att lyssna på radio.
    Sjuksköterskans dag arrangerar SSSH tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening, (SSF), Lunds Universitet, MSS föreningen och Skånes universitetssjukvård (SUS). I år firar vi i Lund, i aulan på blocket kl 14.00-18.30. Marie Joelsson och Ami Hommel företräder föreningen i arbetet med att förbereda ett spännande program. Program och presentation av föreläsare hittar du på www.sssh.se/sjukskoterskansdag
  • 21 maj håller föreningen årsmöte i Bjärred kl 18.30, mer information kommer med post och på hemsidan när det närmar sig.

Vi har fått frågor från medlemmar angående utdelning av stipendier för specialistutbildningar. Styrelsen avslutar sitt arbete i frågan under våren och presenterar resultatet på årsmötet.

Av och till får vi en del sjuksköterskeuniformer från medlemmarna och nu har vi några över. Är ni intresserade av att vilja ha en uniform, så är ni välkomna att höra av er via mail.

Styrelsens arbete präglas som alltid av diskussioner om hur vi på bästa sätt skall tillgodose våra medlemmars intressen. Hur håller vi intresset för historien vid liv i en tid då sjukvårdens förutsättningar genomgår stora och återkommande förändringar och då minnen från ”Hemmet” delas av relativt få medlemmar. För de yngre medlemmarna krävs en förklaring av ”Hemmet”. Sjuksköterskeskolan var ett hem för sjuksköterskeelever under den tid då skolan var en ”internatskola” tom 1960-talet. I styrelsen har vi representanter för såväl den tid som svunnit som för dagens sjuksköterskeutbildning. Likheterna i erfarenhet är få, vilket kan konstateras utan att värdera. Dagens akademiska utbildning känns främmande för en del av våra medlemmar som utbildade sig tidigare. Ett problem som dyker upp i alla möjliga situationer, och som ställer till det för oss, är att vi har en tendens att värdera allting. Ibland helt i onödan faktiskt. Det kan skymma målet! Föreningen är till för alla dess medlemmar. Men för oss som är äldre är det viktigt att tänka på successionen!

Vi vill att skall föreningen skall fortsätta blomstra och just därför jobbar vi på ivrigt påhejade då och då!

De allra vänligaste vårhälsningar!
Ninni Westgren
Ordförande

Marie-Louise Edvinsson disputerar 21 februari kl 13

omslag edvinsson

En medlem i föreningen,
Marie-Louise Edvinsson disputerar  i ämnet klinisk medicin med inriktning internmedicin.
Så här säger hon själv:
”Under snart 40 års tid har jag arbetat med akutsjukvård på Universitetssjukhuset i Lund. Nyfikenheten om sjukdomar och dess behandling ledde mig in i klinisk forskning. De senaste 15 åren har jag arbetat med klinisk patientnära forskning tillsammans med många kollegor. Detta har lett till större kunskap men mest har jag lärt mig av mina patienters berättelser om sina sjukdomar. Det är av allra största betydelse att den kunskap och nya rön som kommer från forskningen också implementeras i daglig sjukvårdsrutin så att den kommer patienterna till godo. Efter en lång karriär, vill jag gärna kunna svara mina patienter att jag kan en del om deras sjukdom, för den har jag forskat inom.”

 Avhandlingens titel: ”Natriuretic Peptides and the Microcirculation in Heart Failure Patients”.
Tid: 2014-02-21 Kl 13:00
Plats: Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, Sölvegatan 17, Lund
Huvudhandledare: docent Sven E Andersson
Fakultetsopponent: professor Kurt Boman, Umeå
Ordförande vid disputationen: professor Malin Malmsjö

Svensk sammanfattning
Avhandling