Visselblåsaren – Föreläsning

Onsdagen den 20 maj
SSSH har lyckats att få den mycket uppskattade föreläsaren Elisabeth Olsson att komma ner till Lund den 20 maj och berätta om sina erfarenheter som”Visselblåsare”. Vi välkomna medlemmar i första hand, men även ikke medlemmar (sjuksköterskor) att anmäla sig och ta del av hennes upplevelser. VI räknar med att många vill lyssna, så föreläsningssal 3 med plats för 100 personer är bokad på Blocket, SUS Lund. Föreläsningen startar kl 14.30 – 16.00, kom gärna i god tid. Först till kvarn. Bindande anmälan. 
Läs mer om Elisabeth arbete

Årsmöte den 27 maj 2015

Bergakyrkans klockstapel

Bergakyrkans klockstapel

Anmälningstiden till årsmötet är utgången.

Inbjudan till årsmötet är utskickad till samtliga medlemmar.

Välkomna onsdagen den 27 maj kl. 18.30, Bergagården, Öresundsvägen 9, Bjärred

– Årsmötesförhandlingar
– Samkväm. Föreningen bjuder på landgång, kaffe och tårta.
– Bästa uppsats priset-”Smärtbedömning av person med demenssjukdom” presenteras av de vinnande studenterna Kaidi Juurmaa och Sara von Ahn.

Läs Förvaltningsberättelsen

Anmäl ditt deltagande via anmälningsformuläret eller via brev till Föreningen SSSH, Baravägen 9, 222 40 Lund. Om anmälan görs via brev, glöm inte att ange om du deltar i samkväm. Anmälan är bindande och ska vara SSSH tillhanda senast 2015-05-18.

Har du inte fått Kallelse till årsmötet? Då kanske du glömt att anmäla adressändring? eller betala in medlemsavgiften 2014? Kontakta oss på sssh.lund@gmail.com så fixar vi det!

Läs om Bergakyrkan i Bjärred 

Nu kommer våren!

snödroppStyrelsen arbetar just nu för fullt med att sammanfatta styrelseåret inför årsmötet den 27 maj. Inbjudan med information kommer att sändas ut till medlemmarna inom kort.

Men redan innan årsmötet händer det trevliga saker. På våra månatliga styrelsemöten inkommer ett antal ansökningar som ska behandlas. Tyvärr är det en del som inte läser anvisningarna och en ofullständig ansökan leder till ett avslag. Kontakta oss via mail sssh.lund@gmail.com om du har frågor eller är osäker kring din ansökan innan du skickar in den.

Det är inte försent att anmäla intresse till valberedningen om du är intresserad av att arbeta i föreningens SSSH, s styrelse. Mejla ditt intresse till sssh.lund@gmail.com

För äldre och pensionerade medlemmar
Vill vi informera om att Bidrag för rekreation och vila har bytt namn till Äldrestipendiet.
Delas ut enligt stiftelsens systergårdens stadgar.

Tisdagen den 14 april
…hålls det en SSSH föreläsning i föreningens lokaler. Samling 17.30  med en fika och mellan 18 till 19 berättar Bodil Ivarsson, som är kvällens föreläsare, om ”Livshotande, livslångt men behandlingsbart sjukdomstillstånd – Pulmonell hypertension från patientens perspektiv”. Bodil ingår som styrelseledamot i SSSH.  Läs mer om hennes arbete
Anmäl dig till föreläsningen på sssh.lund@gmail.com

Onsdagen den 20 maj
SSSH har lyckats att få den mycket uppskattade föreläsaren Elisabeth Olsson att komma ner till Lund den 20 maj och berätta om sina erfarenheter som”Visselblåsare”. Vi välkomna medlemmar i första hand, men även ikke medlemmar (sjuksköterskor) att anmäla sig och ta del av hennes upplevelser. VI räknar med att många vill lyssna, så en föreläsningssal med plats för 100 personer är bokad på blocket, SUS Lund. Först till kvarn. Bindande anmälan. Anmäl dig till föreläsningen den 20 maj
Läs mer om Elisabeth arbete

Kort information

Stipendier (bidrag) till äldre medlemmar

Under 2014 gick styrelsen på uppmaning av revisorerna ut till äldre och pensionerade medlemmar och uppmanade dem att söka stipendie (bidrag) från stiftelsen Systergården. Vi fick glädjande nog många ansökningar och har nu överskridit vad som fanns avsatt att dela ut under 2014. Därför kommer styrelsen fram till årsmötet i maj prioritera nya sökande ( gäller äldre och pensionerade) och avvakta nästa års resultat gällande fördelning av medel att dela ut 2015.

Stipendier till studier, kurser och fritidshusen senast 15 mars!

Hög tid att söka stipendier till studier, kurser och fritidshus.
Fritidshusen har två boknings perioder, sommarperioden senast den 15 mars och vinterperioden senast den 15 september. Det är många medlemmar som vill boka redan vintern 2015. Tyvärr går det inte att boka så långt fram, utan ni som skickat in kommer med i fördelningen som sker efter att ansökningstiden gått ut den 15 mars.

Medlemssystem

Föreningens medlemssystem uppdateras och ligger nere till den 15 februari. Det betyder för medlemmarna att de som ansöker om medlemskap inte kan få besked förrän efter den 20 februari.

Hemsidan

Efter att medlemssystemet är igång igen så kommer även hemsidan att uppdateras. Mer information kring fritidshusen, ritningar och små filmer och ytterligare bilder kommer att läggas upp. Samtliga stipendieansökningar ska endast ske digitalt via hemsidan, men det är möjligt att skicka in bilagor med post till SSSH.

Årsmöte den 27 maj och medlemsavgiften skall betalas innan.

Föreningen går över till bankgiro och i samband med att kallelsen till årsmötet skickas ut finns det ett inbetalningskort med. Observera att medlemsavgiften skall sättas in på annat konto än tidigare år. Nytt är också att medlemsavgiften skall vara betald innan den 30 maj. mer information om årsmötet kommer att läggas ut under mars månad.

Föreningens pris för Bästa Uppsats gick till….

Bästa uppsats 2014

Bästa uppsats 2014

Kaidi Juurmaa och Sara von Ahn

som erhållit föreningens pris för bästa uppsats, Höstterminen 2014

Titel: Smärtbedömning av person med demenssjukdom

Läs juryns motivering:
Uppsatsen är välskriven och där finns en ”klar röd tråd” att följa genom forskningsprocessen via problemområdet, som tydligt leder läsaren in i den vetenskapliga processen. Syftet är klart formulerat. Studenterna har förtjänstfullt genomfört en noggrann granskning av litteratur som presenteras genom en väl genomförd analys i teman där omvårdnaden tydligt belyses. Ämnet är angeläget och belyser ett svårt omvårdnadsproblem.

Följ hela examensdagen, från mingel på SSSH till avslutningen i Universitetsaulan, på Facebook.

Läs uppsatsen (publiceras inom kort)

En ny kull kollegor examineras 16 januari 2015

Föreningen hade förmånen att kunna följa våra blivande kollegor hela vägen från minglet under förmiddagen i föreningslokalerna till avslutningen i Universitetsaulan. På alla kommentarer som kommit in från Facebook kan vi förstå att det är många känslor som kommer till livs hos både unga och äldre kollegor.

Vi hoppas på att alla blir medlemmar i föreningen så att den kan leva vidare för att stödja professionen.

En fullsatt universitetsaula, med uppspelta och stolta nya kollegor

En fullsatt universitetsaula, med uppspelta och stolta nya kollegor

paparazzi på examensdagen

Paparazzi på examensdagen