2015 års första disputation

imgres”Let me be part of the plan – Experiences of information and information needs after colorectal cancer surgery” är avhandlingens titel.

Marie Lithner, leg. sjuksköterska och SSSH medlem, disputerar den 23 januari i ämnet vårdvetenskap med inriktning omvårdnad. Välkommen kl 9.00 till Hörsal 1, Health Sciences Centre, Baravägen 3, Lund.

Läs mer på http://www.med.lu.se/kalendarium/150123_lithner