Års- och höstmöte 2021

Välkomna till Föreningens SSSH,s Års- och Höstmöte
söndagen den 24 oktober 2021 kl. 11.30 – 15.00
 
Höstmötet hålls traditionsenligt på Grand Hotel i Lund.
– Årsmötesförhandlingar
– Höstfest – samkväm med förtäring
 
Anmälan sker i första hand via hemsidan, se länk nedan.
Om detta inte är möjligt kan anmälan även ske med brev via ordinarie postgång (ej e-post)
till föreningen SSSH, Baravägen 9, 222 40 Lund.
 
Anmälan är bindande och ska vara SSSH tillhanda senast 10 oktober 2021 kl. 13.00
Förtydligande; i det fall du uteblir utan att meddela förhinder kommer du att debiteras
kuvertavgiften (335 kr) vilket gäller samtliga deltagare. 
Vid ankomst skall även bekräftelse på anmälan kunna visas upp.
Vi följer FHM rekommendationer.
 
Förhinder
Vid akut förhinder – anmäl till Ingrid Ronnje, 0707-918927.
 
Anmäl dig här