Malmö universitets akademiska högtidsvecka

Malmö universitets akademiska högtidsvecka, den 14-18 oktober, hyllade och uppmärksammade akademiska framgångar från det gångna läsåret genom föreläsningar och evenemang. Veckan avslutades med årshögtiden där16 doktorander, 3 hedersdoktorer och 1 jubileumsdoktor promoverades samt 9 professorer installerades. På bilden ses två av SSSH,s styrelseledamöter, Annette Holst-Hansson som promoverades till doktor i vårdvetenskap och Ami Hommel som installerades som professor i vårdvetenskap.

Sommarhälsning från ordförande!

Sommaren är här lagom till midsommar och nu är det definitivt dags för en
sommarhälsning till alla våra medlemmar.

Till årsmötet i Bjärred den 20 maj kom 59 glada medlemmar. Föreningens och
stiftelsens förvaltare på Danske Bank, Claes Alklund gav oss även i år en bild av vad
som påverkar föreningens, Sveriges och världens ekonomier just nu. Lärorikt och
alltid lika intressant. Vi kan glädja oss åt att föreningens och stiftelsens ekonomi är
fortsatt god, .men påminns om att vi är en del av världen utanför våra varma och
trygga rum.

Lundapågen Erik Wennberg som tillsammans med en kurskamrat erhållit stipendium,i januari 2019, för bästa uppsats beskrev arbetet med sin litteraturstudie med titeln
”Hälsofrämjande åtgärder för att förebygga viktökning i samband med
antipsykotikabehandling”. Kunskap hämtad från 13 studier genomförda i andra
länder.

Verksamhetsåret har varit fullt av aktiviteter och samtliga i styrelsen har bidragit till att
bevara traditionerna men minst lika viktigt att söka och prova nya vägar för att hitta,
behålla och engagera medlemmar. Ett riktat utskick genomfördes för att locka tillbaka
tidigare medlemmar. Resultatet blev 133 nya medlemmar.

Den 14 juni, en fantastisk sommardag i Lund öppnades dörrarna för
”Examensmingel” och broschutdelning i föreningens lokaler på Baravägen för den
hittills största mingelgruppen, ca 60 förväntansfulla sommarfina studenter. Efter
mingel var det dags för universitetsaulan där nära och kära strömmade in för att delta
i firandet av 90 (!) nya sjuksköterskor.

Vid examenshögtidligheten hade jag äran att dela ut SSSH´s stipendium för bästa
uppsats, ett fint diplom, 2000 kr var och sommarbuketter till
Anna Malmberg och Johanna Tjernberg för ”Tankar kring döendet, döden och livets slutskede – Erfarenheter från äldre
personer på särskilda boenden”
Sommaravslutningen i år var så festlig och trevlig på alla sätt!

Igår, den 19 juni, höll vår uppskattade styrelsemedlem, tillika ordförande i Svensk
Sjuksköterskeförening, Ami Hommel, sin professorsföreläsning. Ami är nu professor i
vårdvetenskap vid Malmö Universitet.
I och med detta har vi två professorer i styrelsen. Förutom nyblivna professorn har vi
tillgång till klokskap från Inger Hallström- Kristensson, Inger är professor (Barns och
familjers hälsa) vid Lunds Universitet.
Forskning, men också det kliniska arbetet med våra patienter skall belysas
och uppmuntras. Styrelsen ser det som en viktig uppgift att inspirera och belöna!
Just därför är vi mycket glada och stolta över att i år kunna utlysa:

”Lena Widings stipendium för forskning / utveckling av vård/omsorg av barn
eller äldre.

Som medlem har du har möjlighet att skicka in din ansökan fr om 10 augusti t om 1
oktober. 2019
Stipendiet är på 50 000 kr och delas ut på Höstmötet den 20 oktober 2019.
Urvalskriterier vid bedömning:
 Genomförbarhet
 Klinisk relevans

Stor vikt kommer att läggas vid donatorns intentioner vilket innebär att även
ansökningar från sjuksköterskor verksamma i verksamheter utanför
sjukhus/universitet beaktas.

Fritidshuset ”Nya Berga” i Härjedalen vårdas och rustas. Huset målas och en ny ytterdörr sätts in i sommar. Söktrycket för vintersäsongen har ökat, vilket inte är
något att förvånas över. Även sommar och höst har mycket att erbjuda för
naturälskare.

Avslutningsvis, några påminnelser:
– Styrelsens arbetsmöte den 25 augusti till vilket Ni är mycket välkomna att skicka förslag
för höst- och våraktiviteter.

– Öppet Hus på Baravägen den 22 september kl 12-15 ordnas traditionsenligt

– Höstmöte på Grand i Lund den 20 oktober, i år gästas vi av ingen mindre än professor
Gunnar Wetterberg, lundahistoriker som både vunnit ”På spåret” och deltar i ”Fråga
Lund”. Läs mer http://www.gunnarwetterberg.se/
Antalet platser är begränsat till 150. Anmäl dig här

Återstår att önska Er alla en glad midsommar och riktigt skön sommar!
Många vänliga hälsningar
Ninni Westgren

Välkomna på årsmötet 2019

Bästa medlem!
Välkommen till årsmöte i Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH och Stiftelsen Systergården måndagen den 20 maj kl 18.30 på Bergagården, Öresundsvägen 9 i Bjärred.
Nytt för i år är att årsmötet hålls i Bergasalen och inte i kyrkan.

  • Förutom årsmötesförhandlingar får vi höra en intressant presentation av Erik Wennberg som erhållit stipendium från föreningen för bästa uppsats; Hälsofrämjande åtgärder för att förebygga viktökning i samband med antipsykotikabehandling. En litteraturstudie.
    Läs den här
  • Vår förvaltare från Danske Bank, Claes Alklund ger oss en uppdatering av föreningens och stiftelsens ekonomi i förhållande till den globala ekonomin.

Efter mötet bjuder vi in till traditionell trevlig samvaro med landgång, öl/vatten samt kaffe och tårta.
Läs verksamhetsberättelsen 2018

Anmälan dig till årsmötet här 
Du får en bekräftelse via mejl eller sms när du anmäler dig via hemsidan.
Du kan även anmäla med brev via ordinarie postgång (ej e-post) till föreningen SSSH, Baravägen 9, 222 40 Lund. Ange om du även deltar i samkväm efter mötet.

Anmälan ska vara SSSH tillhanda senast 2018-05-15 klockan 19.00.
Vid förhinder/sjukdom meddela Ingrid Ronnje tel/sms 0707 91 89 27
Sista dagen för anmälan var den 15 maj. Därför kan du inte längre anmäla dig via hemsidan.

Finns det en chans att informera studenter om SSSH?

Då kommer vi!!!  
Här Anna Kornhall och My Markestedt från styrelsen som träffar studenter på sjuksköterskeprogrammet på Arbetsmarknadsdagen i förra veckan.

Anna och My samarbetar med institutionen för att informera studenter om 
-medlemskap
-vår hemsida
-stipendier
-examensmingel på SSSH (Baravägen 9)
-möjlighet att köpa vår fina medlemsbrosch.

Sedan ett år tillbaka delar vi ut broschen vid examensminglet på SSSH. Det har blivit ett trevligt och lite personligt sätt att påminna om Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund och starten av sjuksköterskeutbildningen här, 1903. 

Ninni Westgren

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

Bleckhornen blåser in julen.

Julen står för dörren och som vanligt vid denna tid på året längtar vi efter ljus, kanske lite snö?

Under hösten har de föreningsaktiviteter som varit mest tydliga för våra medlemmar bestått av Öppet Hus, Höstmöte på Grand, och information till studenter/nya medlemmar.

Öppet Hus på Baravägen 9, i föreningens lokaler, är en trevlig tillställning då styrelsemedlemmar dukar fint och bjuder på goda snittar, kaffe och sötsak till alla som kommer för att träffa andra ”södrasverigare”. Det är värt att påminna om att Öppet Hus inte bara är till för ”gamla södrasverigare” utan för alla våra medlemmar som är nyfikna på föreningen, kanske för att Du funderar på att engagera Dig och därför vill veta mer, eller bara har frågor. Nästa Öppet Hus går redan nu att boka in, söndag 22 september 2019 kl 12-15 på Baravägen 9 i Lund.

Höstmötet på Grand är för många en höjdpunkt. I skrivande stund vet jag inte vilken gång i ordningen 2018 representerar. Vi har blivit fler och fler för varje år och det verkar som att när vi förändrade inbjudan från tidig ”middag” till brunch så löste det en del praktiska problem för många. Ingrid Ronnje filar varje år på formerna för evenemanget och vi utvärderar självklart tillsammans med ansvariga på Grand. Det är värt att känna till att vår kontaktperson varierar från ett år till ett annat, vilket gör att det är ett styvt jobb att hålla på formerna. Planera redan nu för nästa fröjdefulla fest  på Grand. Vi meddelar datum så snart det är möjligt!

Vid årets möte tog några av styrelsens medlemmar initiativet till att delta i årets version av Musikhjälpen då det visade sig att insamlingen skulle sändas från Lund nästföljande vecka.

Vad är Musikhjälpen? (Radiohjälpen + SVT + SR) 2018 års tema är ”Alla har rätt funka olika”. Människor med funktionsnedsättning är en av världens mest diskriminerade grupper. Många fastnar i fattigdom, stängs ute och osynliggörs på grund av hinder och stigman. Med funktionsnedsättning är risken stor att drabbas hårdare av nöd och katastrof- och få hjälp sist. Det finns ungefär en miljard människor med funktionsnedsättning i världen. Omkring 4 av 5 bor i låg- och medelinkomstländer där fattigdom, undernäring, vitaminbrist, sjukdom och skador är vanliga orsaker. Många lever också fattigt som en konsekvens av funktionsnedsättning och saknar möjlighet att försörja sig. Med sämre tillgång till vård, stöd och utbildning är det svårt att skapa sig en framtid. Din gåva stödjer internationella projekt som syftar till att öka inkludering av- och stärka rättigheterna för människor med funktionsnedsättning. I år sändes Musikhjälpen från Lund den 10-16 december.

Insamlingen på Grand gav 1700 kr till Musikhjälpen från våra medlemmar. Pengarna som samlades in på Höstmötet överlämnades till Musikhjälpen av Anna Kornhall och My Markestedt. Ett fint initiativ!

Information till nya studenter på universitetets sjuksköterskeprogram sker redan på deras första termin. Vi presenterar medlemskapets fördelar och lite av sjuksköterskeutbildningens långa, stolta historia i Lund samt erbjudandet att bli medlem och köpa föreningens brosch till examen alternativt en minibrosch, sk pin.

Vi erbjuder sedan några år samtliga avgångskurser möjlighet till ”Examensmingel” på Baravägen 9 (innan examenshögtidligheten i universitetsaulan). Sedan vi började med detta, har alla utom en kurs tackat ja till möjligheten att samlas innan det är dags för avslutning och avsked. Sedan ett år tillbaka delar vi även ut broscher i samband med examensminglet.

Efter att ha sålt föreningen fritidshus i Hestra ser vi över vårt fina hus i Björnrike. Att äga ett hus innebär ett ansvar för att se till att huset fungerar för våra gäster, att byta ut utslitna osäkra installationer och att ha kontakt med lokala hantverkare för att inte tala om de gäster som kontaktar stugansvarig Sue Harden för att Wifi inte fungerar som det gör hemma eller tusen andra små praktiska detaljer.

När Sue och undertecknad gemensamt inventerade huset förra året kunde vi konstatera att våra gäster oftast sköter sig exemplariskt. Vi ser gärna att man inte lämnar kvar saker som man bedömer kan passa i huset. Det kan vara juldekorationer, påskpynt eller prydnadsföremål.

Julbrevet är både ett bokslut men också ett tack för året som snart är till ända. Jag passar på att påminna om att det redan i januari är det dags att förnya medlemskapet i föreningen, så när inbetalningskortet kommer, låt det inte ligga till maj, då vi övergav den tidigare maj-rutinen för flera år sedan.

Just i år är bokslutet lite problematiskt om vi med det inkluderar den politiska situationen som uppstått i vårt annars ganska välordnade land. Dock vill vi se framåt då det framstår som ett någorlunda bra förhållningssätt även i det läge vi befinner oss, oavsett om det gäller politiken eller livet i övrigt.

Jag önskar Er alla god hälsa på det nya året och jag hoppas att vi får tillfälle att ses!

Julhälsningar från Ninni Westgren
Ordförande i Föreningen SSSH och Stiftelsen Systergården