Bästa uppsats Höstterminen 2019

Vi gratulerar
Emma Sjöberg och Matilda Norrgård inom sjuksköterskeprogrammet, som tilldelades bästa uppsats stipendiet för deras uppsats ”Healthcare professionals´ experience of facilitaring factors and barriers regarding childhood immunization. Exampels from a developing country: The Gambia

Motivering:
Ämnet för uppsatsen behandlar ett viktigt ämne, vaccinering i ett utvecklingsland. Internationellt arbete är inte bara ett viktigt ämne för den framtida sjuksköterskan , för Medicinska fakulteten och för Lunds universitet, utan framförallt är det ett viktigt ämne för global hälsa och för en hållbar framtid. Uppsatsen är välskriven och visar att författarna inte bara nått insikter avseende vetenskaplig metod, utan visar också på insikt, respekt och ödmjukhet för de utmaningar utvecklingsländer brottas med.
Uppsatsen publiceras här inom kort.