Föreningens pris för Bästa Uppsats gick till….

Bästa uppsats 2014

Bästa uppsats 2014

Kaidi Juurmaa och Sara von Ahn

som erhållit föreningens pris för bästa uppsats, Höstterminen 2014

Titel: Smärtbedömning av person med demenssjukdom

Läs juryns motivering:
Uppsatsen är välskriven och där finns en ”klar röd tråd” att följa genom forskningsprocessen via problemområdet, som tydligt leder läsaren in i den vetenskapliga processen. Syftet är klart formulerat. Studenterna har förtjänstfullt genomfört en noggrann granskning av litteratur som presenteras genom en väl genomförd analys i teman där omvårdnaden tydligt belyses. Ämnet är angeläget och belyser ett svårt omvårdnadsproblem.

Följ hela examensdagen, från mingel på SSSH till avslutningen i Universitetsaulan, på Facebook.

Läs uppsatsen (publiceras inom kort)