Förmåner

För att ta del av föreningens förmåner krävs medlemskap i föreningen. Föreningens förmåner består huvudsakligen av stipendier samt möjlighet att vistas i föreningens fritidshus. Förmåner måste sökas av medlem och beviljas av föreningens styrelse. Alla medlemmar i SSSH åtnjuter en rad förmåner men förmåner beror på ytterligare villkor förutom medlemskap.

Stipendier

Varje år delar föreningen SSSH ut stipendier och bidrag till sina medlemmar. Alla stipendier och bidrag måste sökas av medlem och beloppen som betalas ut varierar från år till år. Vissa stipendier och bidrag kan sökas av alla medlemmar i SSSH medan andra är speciellt riktade till vissa medlemskategorier såsom studerande. Vissa av stipendierna kan endast sökas två gånger om året medan andra kan sökas löpande under året.

Till stipendier →

Vistelse i fritidshusen i Björnrike eller Hestra

SSSH äger två fritidshus där samtliga medlemmar i föreningen kan ansöka om vistelse. Båda husen är utmärkta för vila och rekreation med möjlighet till skidåkning, svamp och bärplockning, vandring med mera allt beroende på säsong.

Till fritidshusen →