Fritidshus ”Nya Berga”, Björnrike/Vemdalen

Avgift
För att kunna ansöka om vistelse i SSSH:s fritidshus måste du vara medlem i föreningen SSSH minst ett år och betalt årsavgift innevarande år. Avgiften för huset är 3000 kr per vecka under veckorna 52 – tom v 9 och 2000 kr per vecka övriga veckor.

Inbetalning av avgiften ska vara SSSH tillhanda senast 3 veckor efter att ansökan är beviljad. Om detta inte sker annulleras ansökan och veckan läggs ut på nytt.

För bokning gäller följande

  • Ansökan till Vinter och Vårsäsong v 49 – v 22 
    Ska vara SSSH tillhanda senast 15 september. Besked lämnas inom 14 dagar efter den 15 september.
  • Ansökan till Sommar och Höstsäsong v 23 – v 48
    Ska vara SSSH tillhanda senast 15 mars. Besked lämnas inom 14 dagar efter den 15 mars.
  • Lediga veckor eller återbud  
    Kan sökas under hela året. Besked lämnas inom 14 dagar efter ansökan mottagits

Beviljade/avslagna ansökningar meddelas per sms eller via e-post. I de fall ingen e-post finns, meddelas det via ordinarie postgång.

Bokningsläge

Björnrike

2023

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

2024

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

 

 
 

 UTVÄRDERING och FEL anmälan 

 
IMG_0378

Fritidshuset i Björnrike, Vemdalen.

Läs mer om Fritidshuset i Björnrike, Vemdalen

Allmän Information om Björnrike/ Vemdalen