Stipendier

Angående ansökan om stipendier

  • Du måste vara medlem i föreningen SSSH och betalt årsavgift för att söka stipendier.
  • En ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte.
  • Avrapportering på fastställt formulär är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas, gäller ej äldrestipendier.

Ansökningsförfarandet i två steg:

  1. Öppna den digitala ansökningsblanketten, se respektive stipendium, fyll i alla fält och ladda upp efterfrågade bilagor.
  2. Har du bilagor som inte kan laddas upp och medfölja den digitala ansökan kan du posta dem till föreningen SSSH, Baravägen 9, 222 40 Lund, märk kuvertet komplettering.

Beviljade/avslagna ansökningar meddelas per e-post. I de fall ingen e-postadress finns meddelas det via post. Har ni frågor eller är osäkra på något angående er ansökan kan ni kontakta oss så hjälper vi gärna till och svarar på frågor.

Stipendium Konferens

Ansökan kan göras löpande under året. Minst 12 månader mellan varje ansökningstillfälle. Ersättning för konferensavgift, resa och boende kan sökas. Ansökan till konferenser ska vara föreningen SSSH minst 2 månader före planerad aktivitet.
Avrapportering på fastställt formulär innehållande ekonomisk redovisning och kvitto är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.

Ansökningsblankett Konferens

Stipendium Studieresa

Ansökan kan göras löpande under året. Minst 12 månader mellan varje ansökningstillfälle. En studieresa kan leda till ökad kunskap/kompetens inom ett område. Ersättning för ev avgift för studiebesök, resa, boende kan sökas. Ansökan till studieresa ska vara föreningen SSSH tillhanda minst 2 månader före planerad aktivitet. Ansökan ska innehålla kontaktunderlag, korrespondens och program för besöket.
Avrapportering på fastställt formulär innehållande ekonomisk redovisning och kvitto är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.

Ansökningsblankett Studieresa 

Stipendium Studier och Kurser

Ansökan kan göras två gånger om året. 

Student
Som student i T1-T5 har du möjlighet att söka stipendium för SJSK20, Kandidatuppsats inom omvårdnad (examensarbete), 15 högskolepoäng. Kandidatuppsats är ett instrument för redovisning och vetenskaplig kompetens. För att hjälpa er som vill göra empiriska studier och samla data utlyser SSSH 5 st stipendier a 5000 SEK/termin. Projektplan och VEN -ansökan skall vara godkända och bifogas ansökan tillsammans med antagningsbeskedet, för att medel skall utbetalas.I ansökan ska du skriva en motivering till vad du avser att använda stipendiet till.
Ansökan ska vara SSSH tillhanda senast 15 maj och 15 november.
Avrapportering på fastställt formulär innehållande ekonomisk redovisning och kvitto är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.

Legitimerad
Vården blir alltmer specialiserad och det behövs många nya specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor med magister/master kompetens. För att stimulera till utbildning utlyser SSSH stipendium på 5000 SEK som du som läser till specialistsjuksköterska alternativt magister/masterprogram kan ansöka om. Stipendiet kan användas till litteratur, resor mellan hemmet och utbildningsort eller etikansökan. I ansökan ska du skriva en motivering till vad du avser att använda stipendiet till.
Ansökan kan göras senast 15 mars och 15 september.

Avrapportering på fastställt formulär innehållande ekonomisk redovisning och kvitto är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.
SSSH ser gärna att stipendiater genomför en föreläsning i föreningens regi.

Ansökningsblankett Studier och Kurser

Stipendium för klinisk forskning och utvecklingsarbete inom omvårdnad

För dig som går och funderar över att förbättra och utveckla vården på din arbetsplats!
Inkom gärna med en ansökan för att genomföra ett projekt inom omvårdnad. Din närmaste chef ska bevilja projektet och ge utrymme för genomförande. Obligatoriska bilagor som ska medfölja ansökan är:
Projektplan, ekonomisk specifikation och yttrande från närmsta chef.
Ansökan kan göras löpande under året. Minst 12 månader mellan varje ansökningstillfälle. Kliniska utvecklingsarbete prioriteras. 
Ansökan ska vara föreningen SSSH tillhanda minst 2 månader före planerat utvecklingsarbete. Avrapportering på fastställt formulär innehållande ekonomisk redovisning och kvitto är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.

Ansökningsblankett Forskning och Utvecklingsarbete →

Stipendium Doktorand – forskarutbildning

Ansökan kan göras löpande under året. Du kan endast söka en gång under din doktorandutbildning. Stipendiet är en engångssumma på 10 000 kr.
Avrapportering på fastställt formulär innehållande ekonomisk redovisning och kvitto är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.

Ansökningsblankett Doktorand

 

Stipendium till pensionerad medlem

Endast pensionerade medlemmar kan söka. Ansökan kan göras löpande under året. Minst 12 månader mellan varje ansökningstillfälle.
Rapport innehållande ekonomisk redovisning och kvitto, skall göras efter använt stipendium och är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.

Digitalt formulär för dig med e-post
Ansökningsformulär ”Stipendium till äldre eller pensionerade medlemmar”

Om du inte har e-post och vill att vi skickar ett formulär till dig?
Ta kontakt med Madelaine Petersson 0708 400 245