Stipendier

Angående ansökan om stipendier

  • Ändring fr om 1 jan 2019.
  • Du måste vara medlem i föreningen SSSH minst ett år och betalt årsavgift innevarande år för att kunna ansöka om de olika stipendierna. Observera att som student i grundutbildning och specialistsjuksköterskeutbildning krävs endast betald årsavgift för innevarande år. 
  • En ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte.
  • Avrapportering på fastställt formulär är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas, gäller ej seniorstipendier.

Ansökningsförfarandet i två steg:

  1. Öppna den digitala ansökningsblanketten, se respektive stipendium, fyll i alla fält och ladda upp efterfrågade bilagor.
  2. Har du bilagor som inte kan laddas upp och medfölja den digitala ansökan kan du posta dem till föreningen SSSH, Baravägen 9, 222 40 Lund, märk kuvertet komplettering.

Beviljade/avslagna ansökningar meddelas per e-post. I de fall ingen e-postadress finns meddelas det via post. Har ni frågor eller är osäkra på något angående er ansökan kan ni kontakta oss så hjälper vi gärna till och svarar på frågor.

Konferens – 

Ansökan kan göras löpande under året. Studenter kan inte söka detta stipendiet. Minst 12 månader mellan varje ansökningstillfälle. Ersättning för utgifter i samband med konferens ( konferensavgift, resa, boende) kan sökas. För konferenser i Sverige, Norge, Danmark och Finland är maxbeloppet 6000 kr. För Europa samt Island Färörarna och Grönland maxbelopp 10 000. Övriga världen maxbelopp 20 000 kr. Maxsumma för boende är 500 kr/natt oavsett resmål.

Ansökan till konferenser ska vara föreningen SSSH tillhanda minst 2 månader före planerad aktivitet. Avrapportering på fastställt formulär innehållande ekonomisk redovisning och kvitto är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.

Ansökningsblankett Konferens

Studieresa –

Ansökan kan göras löpande under året. Studenter kan inte söka detta stipendiet. Minst 12 månader mellan varje ansökningstillfälle. En studieresa kan leda till ökad kunskap/kompetens inom ett område. Ersättning för ev avgift för studiebesök, resa, boende kan sökas. Maxsumma för boende är 500 kr/natt oavsett resmål. Ansökan till studieresa ska vara föreningen SSSH tillhanda minst 2 månader före planerad aktivitet. Ansökan ska innehålla kontaktunderlag, korrespondens och program för besöket. Avrapportering på fastställt formulär innehållande ekonomisk redovisning och kvitto är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.

Ansökningsblankett Studieresa 

Studier och Kurser – 

Student

Som student i T1-T5 har du möjlighet att söka två olika stipendium

1) Stipendium för SJSK20, Kandidatuppsats inom omvårdnad (examensarbete), 15 högskolepoäng. Kandidatuppsats är ett instrument för redovisning och vetenskaplig kompetens. För att hjälpa er som vill göra empiriska studier och samla data utlyser SSSH max 5 st stipendier a 5000 SEK/termin. Projektplan och VEN -ansökan skall vara godkända och bifogas ansökan tillsammans med antagningsbeskedet, för att medel skall utbetalas.

I  ansökan ska du skriva en motivering till vad du avser att använda stipendiet till. Avrapportering på fastställt formulär innehållande ekonomisk redovisning och kvitto är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.

Ansökan ska vara SSSH tillhanda senast 31 januari och 15 november.
Ansökningsblankett Studier och Kurser

2) Student i termin 1 kan ansöka om stipendium för kurslitteratur. Max 10 st stipendium a`1000 kr delas ut per termin. I ansökan uppger du vilken kurslitteratur du söker stipendium för. 
Ansökan ska vara SSSH tillhanda under två perioder
1 januari – 31 juni  
27 augusti – 31 december.
Konsekutivt urvalsförfarande tillämpas.

Avrapportering på fastställt formulär innehållande ekonomisk redovisning och kvitto är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.

Ansökningsblankett Studier och Kurser

Legitimerad
Vården blir alltmer specialiserad och det behövs många nya specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor med magister/master kompetens. För att stimulera till utbildning utlyser SSSH stipendium på 5000 SEK som du som läser till specialistsjuksköterska alternativt magister/masterprogram kan ansöka om. Stipendiet kan till exempel användas till litteratur, resor mellan hemmet och utbildningsort eller etikansökan. I ansökan ska du skriva en motivering till vad du avser att använda stipendiet till.
Ansökan ska vara SSSH tillhanda senast 31 januari och 15 september.

Avrapportering på fastställt formulär innehållande ekonomisk redovisning och kvitto är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.
SSSH ser gärna att stipendiater genomför en föreläsning i föreningens regi.

Ansökningsblankett Studier och Kurser

OBS Nytt!
Lena Widings stipendium för forskning/utveckling av vård/omsorg av barn eller äldre –

Stipendiet på 50 000 kr är nyinstiftat och avser att leda till förbättringar inom omvårdnad för barn alternativt äldre.

Sista ansökningsdag är den 1 oktober 2019 kl 20.00.
Stipendiet delas ut på höstmötet den 20 oktober 2019.

Urvalskriterier vid bedömning gäller lika för forskningsprojekt och utvecklingsarbete:
– Genomförbarhet
– Klinisk relevans

Följ anvisningar för respektive ansökan:
Utvecklingsarbete
Forskningsprojekt

Ansökningsblankett Lena Widing stipendiet

Avrapportering på fastställt formulär innehållande ekonomisk redovisning och kvitto är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.

Klinisk forskning och utvecklingsarbete inom omvårdnad –

För dig som går och funderar över att förbättra och utveckla vården på din arbetsplats!
Inkom gärna med en ansökan för att genomföra ett projekt inom omvårdnad. Du kan söka för ersättning för tjänstledighet, projekt som genomförs utanför din arbetstid. Exempelvis utveckling och utvärdering av vård och behandling. Kliniska utvecklingsarbete prioriteras. Maxbelopp 30 000 kr.

Din närmaste chef ska bevilja projektet och ge utrymme för genomförande. Obligatoriska bilagor som ska medfölja ansökan är:
Projektplan, ekonomisk specifikation och yttrande från närmsta chef.
Ansökan kan göras löpande under året. Minst 12 månader mellan varje ansökningstillfälle. 
Ansökan ska vara föreningen SSSH tillhanda minst 2 månader före planerat utvecklingsarbete. Avrapportering på fastställt formulär innehållande projektrapport, ekonomisk redovisning är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.

Ansökningsblankett Forskning och Utvecklingsarbete →

Doktorand – forskarutbildning –

Ansökan kan göras löpande under året. Du kan endast söka en gång under din doktorandutbildning. Stipendiet är en engångssumma på 10 000 kr och kan användas till bland annat databearbetning.
Avrapportering på fastställt formulär innehållande rapport, ekonomisk redovisning  är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.

Ansökningsblankett Doktorand

Postdoc –

Ansökan kan göras löpande under året.
Stipendiet är en engångssumma på 10 000 kr.
Avrapportering på fastställt formulär innehållande ekonomisk redovisning och kvitto är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas. 

Ansökningsblankett Postdoc

Pensionerad medlem –

Antalet pensionerade medlemmar som söker seniorstipendium (äldrestipendium) från Stiftelsen Systergården ökar stadigt vilket innebär att vi bistår fler. Den summa vi kan dela ut växer tyvärr inte med ökat antal ansökningar. Från och med hösten 2017 delar stiftelsen Systergården ut seniorstipendium för pensionerad sjuksköterska som är medlem i föreningen. Stipendiets storlek är max 5000 kr. 
Ansökan skall innehålla vad stipendiet avses användas till och kan göras löpande under året. Minst 12 månader mellan varje ansökningstillfälle. 
Redovisning av använt stipendium skall vara SSSH tillhanda senast tre månader efter utbetalat stipendium och är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.

För dig med e-post uppmanar vi att du använder det digitala formuläret för ökad säkerhet.
Om du inte har e-post ta kontakt med Madelaine Petersson, telefon 0708 400 245, tala in ett meddelande med namn adress, så skickas ett aktuellt ansökningsformulär hem till dig. 
Äldre ansökningsformulär godkänns inte.

Digitalt formulär för dig med e-post
Ansökningsformulär ”Seniorstipendium”