Hälsningar!

Jag hoppas att Ni alla mår bra denna underbara tid på året. SSSH och Stiftelsen Systergården har för första gången sedan innan Covid-tiden haft årsmöte, vid rätt tid, i Bergasalen i Bjärred som så många gånger tidigare. Det kändes mycket bra!

Verksamhetsberättelsen för 2021 ligger nu på vår hemsida under ”FÖRENINGEN” / DOKUMENT /VERKSAMHETSBERÄTTELSE.

När jag nu nämner vår hemsida vill jag påminna om vår nyproducerade film

”En film om livet på Södra Sveriges Sjuksköterskehem runt 1960-talet”  som premiärvisades på årsmötet och nu finns för alla att se på hemsidan under fliken ”HISTORIA”.

Vi har påbörjat förberedelserna för Höstmötet den16 oktober, på Grand Hôtel i Lund. Mer information kommer senare.

Underhållningen uteblev tyvärr förra året då vi pga Covid-pandemin slog samman årsmöte och Höstmöte då vi var oroade för att sammankomsten skulle ta för mycket tid i anspråk. Det problemet har vi inte i år och kommer i år att glädja Höstmötesdeltagarna med både musik och kultur. Gör som flera har gjort de senaste åren, ha en kursträff på Höstmötet!

Efter tio år som ordförande har jag beslutat att lämna över ordförandeklubban. Det har varit ett spännande uppdrag men med en växande barnbarnskara och stigande ålder lämnar jag med glädje över ordförandeskapet till Ami Hommel och stannar som suppleant i styrelsen ytterligare ett år. Ami är redan styrelsemedlem och har lång erfarenhet av ordförandeskap som fd ordförande för Svensk Sjuksköterskeförening. Hon är dessutom fortsatt yrkesverksam, vilket är perfekt!

Jag önskar Er alla en riktigt fin sommar, god hälsa och ser fram emot att möta Er på årets Höstmöte!

Många vänliga hälsningar
Ninni Westgren