Florence Nightingale 200 år – Utlysning av stipendium inom hygienområdet

Med anledning av Florence Nightingales 200 årsdag och Sjuksköterskans år 2020 utlyser Svensk sjuksköterskeförening ett stipendium om 50 000 kronor tillsammans med Röda Korsets Högskola, Sophiahemmet Högskola och Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH.

Sök stipendiet! Sista ansökningsdag den 13 mars, kl 14.00
https://www.swenurse.se/Fonder-och-stipendier/florence-nightingale-200-ar—utlysning-av-stipendium-inom-hygienomradet/

 

 

Julhälsning från ordförande!

Två veckor kvar av förberedelser inför julhelgen. Julen ser olika ut i olika familjer. Några
håller hårt på traditioner och andra tycker det är spännande att byta ut julbord och klappar
mot något nytt och oprövat.

Julen är en tid av gemenskap och värme och blir just därför tung för de som är ensamma.
Traditionen att skicka en julhälsning till de vänner som man inte träffat under året, eller inte
träffar så ofta som man önskar, men ändå tänker på, den traditionen håller på att tappas
bort i takt med att postgången är en aning opålitlig samtidigt som frimärkskostnaden rusat i
höjden och korten med tomtar och troll byts i allt större utsträckning ut mot elektroniska
hälsningar.

Jag tillhör den krympande skara som envisas med att skicka julkort, och faktiskt får jag några
också. Får man några så är det mer sällan från dem man just skickat till utan från några andra
som man just det året sparat in på. Det är dock ett problem man delar med andra
kortskickare så det får man inte hänga upp sig på.

Vi har haft det sista styrelsemötet på Nobeldagen och bokat in de aktiviteter som kommer
först i kalendern på det nya året. Vi ska träffa valberedningen och vår förvaltare på Danske
Bank. Vi ska informera nya studenter på sjuksköterskeutbildningen om SSSH samt anordna
mingel i föreningens lokaler innan examenshögtidligheten på universitetet. Minglet brukar
vara ett mycket uppskattat inslag för de som klarat av utbildningen och är redo för rollen
som legitimerade sjuksköterskor.

Det är både intressant och roligt att arbeta i föreningens styrelse tillsammans med
engagerade kollegor. Jag hoppas få se Er på årsmötet i maj eller Öppet Hus på höstkanten och på Grand när det är dags för traditionellt Höstmöte.

Glöm inte att Ni kan ha återträffar med kurskamrater i föreningens lokaler.
Tack för i år!

Jag önskar Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
Ninni Westgren

Hösthälsning från ordförande!

Det är höst i Skåne och vinter i den norra delen av vårt avlånga land. Så för Er som bor i norr klingar det säkert konstigt med hösthälsning.

Nu vill jag gärna dela med mig av föreningens aktiviteter sedan Årsmötet i maj. När jag nu nämner årsmötet kan jag passa på att nämna att vi fr o m i år kommer att hålla våra årsmöten i Bergasalen, bredvid kyrkan i Bjärred, till skillnad från tidigare, då vi hållit årsmötet i kyrkan. Anledningen till att vi byter lokal är att det visat sig väldigt svårt att samordna vår mötestid i maj med de aktiviteter som pågår i kyrkan under våren.

När sommaren kommit till Härjedalen började som planerat underhållsarbetet på ”Nya Berga”. Hela huset målades och fönster oljades. Ytterdörren byttes ut och nytt lås installerades. Vi har andra generationens hustomte, en fantastisk person som hjälper oss och som värnar om huset när vi inte är tillgängliga. Trevliga grannar kallar vårt hus för ”sjuksköterskehuset” och det är ett underbart ställe att besöka.

Det känns som att sommaren är kort, och det beror ju inte på att det blivit färre dagar….
Så snart styrelsen åter var samlad i Skåne påbörjade planeringen för höstens aktiviteter. Det årliga arbetsmötet som styrelsen har utöver de månatliga styrelsemötena hölls 25 augusti, på Baravägen. Vid arbetsmötet tar vi bl a ställning till vilka aktiviteter vi kan och ska delta i för att representera och presentera föreningen och på så sätt hålla kontakten med våra medlemmar och få fler medlemmar.

Årets höjdpunkt, enligt många av våra medlemmar, är det traditionella Höstmötet på Grand i Lund. Det gick i år av stapeln den 20 oktober och 147 festsugna medlemmar från olika delar av landet deltog. Årets gäst var historikern Gunnar Wetterberg, känd från ”På spåret” och ”Fråga Lund”. Gunnar Wetterbergs deltagande och presentation var mycket uppskattat och när föreningens historiker Kerstin Ahldin letat fram bevis på att vår gäst hade en ”gammelfaster”, Maja Wetterberg som var södrasverigare adderade det till feststämningen. Bevisen från föreningens arkiv överlämnades till vår gäst!

Vi kunde på årets Höstmöte för första gången dela ut ”Lena Widings stipendium”.
Glada stipendiater, som fick vardera 50 000 kr, var

Jenny Gårdling: ”Barn och MRT – betydelsen av information och förberedelser”.
Syftar till att undersöka barns, 4-12 år, levda erfarenheter i samband med MRT-undersökning samt undersöka föräldrar levda erfarenheter av att ha ett barn 4-12 år som genomgår en MRT-undersökning. Därutöver undersöka hur åldersanpassade förberedelser påverkar barnens behov av sedering eller generell anestesi, oro, bildkvalitet, föräldrars oro och nöjsamhet, samt sjukhuskostnader.

Annika Malmborg-Kisch: ”Ungdomars och unga vuxnas upplevelser av att vara stamcellsdonator till sin förälder”. Annika deltar i en pågående nationell donatorsstudie i vilken alla potentiella stamcellsdonatorer ingår, även barn. Annikas ska i sin studie undersöka ungdomars och unga vuxnas upplevelser av att bli tillfrågad att vara stamcellsdonator till sin förälder, samt deras upplevelser av att vara donator. Målsättningen är att identifiera det behov av stöd, och typ av stöd som dessa unga personer kan behöva.

6-7 november var det dags för stugansvarig Sue Harden och undertecknad att göra det årliga besöket i Härjedalen och ”Nya Berga”. Avsikten med besöket är att inventera och kontrollera eventuellt behov av underhåll. Det är ett fantastiskt fint hus vi har! Noggrant och vackert nymålat ligger det där i backen, mitt i det stora skidområdet Björnrike, Vemdalsskalet och Klövsjö/Storhogna.
Vi konstaterade i år att det är dags att byta vitvaror i köket och lite till innan säsongen börjar. I Vemdalen pågår förberedelserna för årets skidsäsong för fullt och alldeles snart går det att skida både utför och i längskidspåren.

2020 är det 200 år sedan Florence Nightingale föddes. WHO (World Health Organization) har utlyst år 2020 till Sjuksköterskans och Barnmorskans år. Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) som bildades 1910 av Södra Sveriges Sjuksköterskehem, Sophiahemmet, Röda Korset och Fredrika Bremers sjukvårdsavdelning (denna finns inte längre) har gemensamt beslutat att dela ut ett engångsstipendium Florence Nightingale-stipendiet på hennes födelsedag, den 12 maj. Förberedande arbete pågår, i vilket SSSH deltar.

Sköt om Er och kraftsamla inför julförberedelserna!

Många vänliga hälsningar
Ninni Westgren

Malmö universitets akademiska högtidsvecka

Malmö universitets akademiska högtidsvecka, den 14-18 oktober, hyllade och uppmärksammade akademiska framgångar från det gångna läsåret genom föreläsningar och evenemang. Veckan avslutades med årshögtiden där16 doktorander, 3 hedersdoktorer och 1 jubileumsdoktor promoverades samt 9 professorer installerades. På bilden ses två av SSSH,s styrelseledamöter, Annette Holst-Hansson som promoverades till doktor i vårdvetenskap och Ami Hommel som installerades som professor i vårdvetenskap.

Sommarhälsning från ordförande!

Sommaren är här lagom till midsommar och nu är det definitivt dags för en
sommarhälsning till alla våra medlemmar.

Till årsmötet i Bjärred den 20 maj kom 59 glada medlemmar. Föreningens och
stiftelsens förvaltare på Danske Bank, Claes Alklund gav oss även i år en bild av vad
som påverkar föreningens, Sveriges och världens ekonomier just nu. Lärorikt och
alltid lika intressant. Vi kan glädja oss åt att föreningens och stiftelsens ekonomi är
fortsatt god, .men påminns om att vi är en del av världen utanför våra varma och
trygga rum.

Lundapågen Erik Wennberg som tillsammans med en kurskamrat erhållit stipendium,i januari 2019, för bästa uppsats beskrev arbetet med sin litteraturstudie med titeln
”Hälsofrämjande åtgärder för att förebygga viktökning i samband med
antipsykotikabehandling”. Kunskap hämtad från 13 studier genomförda i andra
länder.

Verksamhetsåret har varit fullt av aktiviteter och samtliga i styrelsen har bidragit till att
bevara traditionerna men minst lika viktigt att söka och prova nya vägar för att hitta,
behålla och engagera medlemmar. Ett riktat utskick genomfördes för att locka tillbaka
tidigare medlemmar. Resultatet blev 133 nya medlemmar.

Den 14 juni, en fantastisk sommardag i Lund öppnades dörrarna för
”Examensmingel” och broschutdelning i föreningens lokaler på Baravägen för den
hittills största mingelgruppen, ca 60 förväntansfulla sommarfina studenter. Efter
mingel var det dags för universitetsaulan där nära och kära strömmade in för att delta
i firandet av 90 (!) nya sjuksköterskor.

Vid examenshögtidligheten hade jag äran att dela ut SSSH´s stipendium för bästa
uppsats, ett fint diplom, 2000 kr var och sommarbuketter till
Anna Malmberg och Johanna Tjernberg för ”Tankar kring döendet, döden och livets slutskede – Erfarenheter från äldre
personer på särskilda boenden”
Sommaravslutningen i år var så festlig och trevlig på alla sätt!

Igår, den 19 juni, höll vår uppskattade styrelsemedlem, tillika ordförande i Svensk
Sjuksköterskeförening, Ami Hommel, sin professorsföreläsning. Ami är nu professor i
vårdvetenskap vid Malmö Universitet.
I och med detta har vi två professorer i styrelsen. Förutom nyblivna professorn har vi
tillgång till klokskap från Inger Hallström- Kristensson, Inger är professor (Barns och
familjers hälsa) vid Lunds Universitet.
Forskning, men också det kliniska arbetet med våra patienter skall belysas
och uppmuntras. Styrelsen ser det som en viktig uppgift att inspirera och belöna!
Just därför är vi mycket glada och stolta över att i år kunna utlysa:

”Lena Widings stipendium för forskning / utveckling av vård/omsorg av barn
eller äldre.

Som medlem har du har möjlighet att skicka in din ansökan fr om 10 augusti t om 1
oktober. 2019
Stipendiet är på 50 000 kr och delas ut på Höstmötet den 20 oktober 2019.
Urvalskriterier vid bedömning:
 Genomförbarhet
 Klinisk relevans

Stor vikt kommer att läggas vid donatorns intentioner vilket innebär att även
ansökningar från sjuksköterskor verksamma i verksamheter utanför
sjukhus/universitet beaktas.

Fritidshuset ”Nya Berga” i Härjedalen vårdas och rustas. Huset målas och en ny ytterdörr sätts in i sommar. Söktrycket för vintersäsongen har ökat, vilket inte är
något att förvånas över. Även sommar och höst har mycket att erbjuda för
naturälskare.

Avslutningsvis, några påminnelser:
– Styrelsens arbetsmöte den 25 augusti till vilket Ni är mycket välkomna att skicka förslag
för höst- och våraktiviteter.

– Öppet Hus på Baravägen den 22 september kl 12-15 ordnas traditionsenligt

– Höstmöte på Grand i Lund den 20 oktober, i år gästas vi av ingen mindre än professor
Gunnar Wetterberg, lundahistoriker som både vunnit ”På spåret” och deltar i ”Fråga
Lund”. Läs mer http://www.gunnarwetterberg.se/
Antalet platser är begränsat till 150. Anmäl dig här

Återstår att önska Er alla en glad midsommar och riktigt skön sommar!
Många vänliga hälsningar
Ninni Westgren