Lena Widing stipendiet gick till

Jenny Gårdling och Annika Malmborg Kisch

Föreningen SSSH hade på höstmötet den 20 oktober 2019  glädjen att dela ut det nyinstiftade ” Lena Widings stipendium för forskning/utveckling av vård/omsorg av barn eller äldre”. Stipendiaterna, som fick vars 50 000 kr till sina forskningsprojekt var Jenny Gårdling och Annika Malmborg Kisch.

Jenny Gårdling
Motivering: Barn med svåra sjukdomar, t ex hjärntumör, behöver genomgå många
magnetröntgenundersökningar. För att kunna ligga stilla sövs de oftast, vilket medför en ökad risk för det sjuka barnet. Familjen får stanna länge på sjukhuset varje gång. Syftet med Jenny Gårdlings studie är att genom åldersanpassad information och förberedelser minska barnets oro vilket förväntas leda till att färre barn behöver sövas. Studiens resultat kan på ett relativt enkelt sätt leda till förbättrad omvårdnad och att livet för barn som lever med långvarig sjukdom och deras familjer underlättas.

Se film– Jenny Gårdling berättar om sitt projekt och avhandling
Läs avhandling ”When children undergo radiotherapy. Exploring care, developing and testing preparation procedures”


Annika Malmborg Kisch

Motivering: Stamcellstransplantationer har blivit en allt vanligare behandling vid olika
sjukdomar, framför allt maligna blodsjukdomar. Det innebär att fler barn som är
ungdomar och unga vuxna tillfrågas om de vill vara donatorer till en sjuk förälder.
Syftet med Annika Malmborg Kischs studie är att undersöka ungdomars och unga vuxnas upplevelser och deras behov av stöd, när de tillfrågas om att vara
stamcellsdonator till sin förälder. Detta är viktig information för att kunna utforma och införa individanpassat stöd för unga personer i vården som inte själva är sjuka.

Se film– Annika Malmborg Kisch berättar om sitt projekt och avhandling.
Läs avhandling ”Allogeneic stem cell transplantation : patients’ and sibling donors’ perspectives” 

Inbetalningsavin för medlemsavgiften

Det är en del av medlemmarna som undrat var inbetalningsavin tagit vägen och vi vill uppmärksamma på att den distribueras ut under v 5.

Håll utkik i brevlådan! Medlemsavgiften är 100 kr och gäller från 1 jan till 31 dec 2020. Betala in senast 29 feb och glöm inte att uppge OCR nr.

Det är viktigt att ni kontrollerar att era kontaktuppgifter stämmer så att ni inte riskerar falla ur som medlem. Om du inte fått någon inbetalningsavi inom ett par veckor betyder det att vi inte har aktuella uppgifter. Mejla och anmäl till sssh.lund@gmail.com 

 

Bästa uppsats Höstterminen 2019

Vi gratulerar
Emma Sjöberg och Matilda Norrgård inom sjuksköterskeprogrammet, som tilldelades bästa uppsats stipendiet för deras uppsats ”Healthcare professionals´ experience of facilitaring factors and barriers regarding childhood immunization. Exampels from a developing country: The Gambia

Motivering:
Ämnet för uppsatsen behandlar ett viktigt ämne, vaccinering i ett utvecklingsland. Internationellt arbete är inte bara ett viktigt ämne för den framtida sjuksköterskan , för Medicinska fakulteten och för Lunds universitet, utan framförallt är det ett viktigt ämne för global hälsa och för en hållbar framtid. Uppsatsen är välskriven och visar att författarna inte bara nått insikter avseende vetenskaplig metod, utan visar också på insikt, respekt och ödmjukhet för de utmaningar utvecklingsländer brottas med.
Uppsatsen publiceras här inom kort.

Florence Nightingale 200 år – Utlysning av stipendium inom hygienområdet

Med anledning av Florence Nightingales 200 årsdag och Sjuksköterskans år 2020 utlyser Svensk sjuksköterskeförening ett stipendium om 50 000 kronor tillsammans med Röda Korsets Högskola, Sophiahemmet Högskola och Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH.

Sök stipendiet! Sista ansökningsdag den 13 mars, kl 14.00
https://www.swenurse.se/Fonder-och-stipendier/florence-nightingale-200-ar—utlysning-av-stipendium-inom-hygienomradet/

 

 

Julhälsning från ordförande!

Två veckor kvar av förberedelser inför julhelgen. Julen ser olika ut i olika familjer. Några
håller hårt på traditioner och andra tycker det är spännande att byta ut julbord och klappar
mot något nytt och oprövat.

Julen är en tid av gemenskap och värme och blir just därför tung för de som är ensamma.
Traditionen att skicka en julhälsning till de vänner som man inte träffat under året, eller inte
träffar så ofta som man önskar, men ändå tänker på, den traditionen håller på att tappas
bort i takt med att postgången är en aning opålitlig samtidigt som frimärkskostnaden rusat i
höjden och korten med tomtar och troll byts i allt större utsträckning ut mot elektroniska
hälsningar.

Jag tillhör den krympande skara som envisas med att skicka julkort, och faktiskt får jag några
också. Får man några så är det mer sällan från dem man just skickat till utan från några andra
som man just det året sparat in på. Det är dock ett problem man delar med andra
kortskickare så det får man inte hänga upp sig på.

Vi har haft det sista styrelsemötet på Nobeldagen och bokat in de aktiviteter som kommer
först i kalendern på det nya året. Vi ska träffa valberedningen och vår förvaltare på Danske
Bank. Vi ska informera nya studenter på sjuksköterskeutbildningen om SSSH samt anordna
mingel i föreningens lokaler innan examenshögtidligheten på universitetet. Minglet brukar
vara ett mycket uppskattat inslag för de som klarat av utbildningen och är redo för rollen
som legitimerade sjuksköterskor.

Det är både intressant och roligt att arbeta i föreningens styrelse tillsammans med
engagerade kollegor. Jag hoppas få se Er på årsmötet i maj eller Öppet Hus på höstkanten och på Grand när det är dags för traditionellt Höstmöte.

Glöm inte att Ni kan ha återträffar med kurskamrater i föreningens lokaler.
Tack för i år!

Jag önskar Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
Ninni Westgren

Hösthälsning från ordförande!

Det är höst i Skåne och vinter i den norra delen av vårt avlånga land. Så för Er som bor i norr klingar det säkert konstigt med hösthälsning.

Nu vill jag gärna dela med mig av föreningens aktiviteter sedan Årsmötet i maj. När jag nu nämner årsmötet kan jag passa på att nämna att vi fr o m i år kommer att hålla våra årsmöten i Bergasalen, bredvid kyrkan i Bjärred, till skillnad från tidigare, då vi hållit årsmötet i kyrkan. Anledningen till att vi byter lokal är att det visat sig väldigt svårt att samordna vår mötestid i maj med de aktiviteter som pågår i kyrkan under våren.

När sommaren kommit till Härjedalen började som planerat underhållsarbetet på ”Nya Berga”. Hela huset målades och fönster oljades. Ytterdörren byttes ut och nytt lås installerades. Vi har andra generationens hustomte, en fantastisk person som hjälper oss och som värnar om huset när vi inte är tillgängliga. Trevliga grannar kallar vårt hus för ”sjuksköterskehuset” och det är ett underbart ställe att besöka.

Det känns som att sommaren är kort, och det beror ju inte på att det blivit färre dagar….
Så snart styrelsen åter var samlad i Skåne påbörjade planeringen för höstens aktiviteter. Det årliga arbetsmötet som styrelsen har utöver de månatliga styrelsemötena hölls 25 augusti, på Baravägen. Vid arbetsmötet tar vi bl a ställning till vilka aktiviteter vi kan och ska delta i för att representera och presentera föreningen och på så sätt hålla kontakten med våra medlemmar och få fler medlemmar.

Årets höjdpunkt, enligt många av våra medlemmar, är det traditionella Höstmötet på Grand i Lund. Det gick i år av stapeln den 20 oktober och 147 festsugna medlemmar från olika delar av landet deltog. Årets gäst var historikern Gunnar Wetterberg, känd från ”På spåret” och ”Fråga Lund”. Gunnar Wetterbergs deltagande och presentation var mycket uppskattat och när föreningens historiker Kerstin Ahldin letat fram bevis på att vår gäst hade en ”gammelfaster”, Maja Wetterberg som var södrasverigare adderade det till feststämningen. Bevisen från föreningens arkiv överlämnades till vår gäst!

Vi kunde på årets Höstmöte för första gången dela ut ”Lena Widings stipendium”.
Glada stipendiater, som fick vardera 50 000 kr, var

Jenny Gårdling: ”Barn och MRT – betydelsen av information och förberedelser”.
Syftar till att undersöka barns, 4-12 år, levda erfarenheter i samband med MRT-undersökning samt undersöka föräldrar levda erfarenheter av att ha ett barn 4-12 år som genomgår en MRT-undersökning. Därutöver undersöka hur åldersanpassade förberedelser påverkar barnens behov av sedering eller generell anestesi, oro, bildkvalitet, föräldrars oro och nöjsamhet, samt sjukhuskostnader.

Annika Malmborg-Kisch: ”Ungdomars och unga vuxnas upplevelser av att vara stamcellsdonator till sin förälder”. Annika deltar i en pågående nationell donatorsstudie i vilken alla potentiella stamcellsdonatorer ingår, även barn. Annikas ska i sin studie undersöka ungdomars och unga vuxnas upplevelser av att bli tillfrågad att vara stamcellsdonator till sin förälder, samt deras upplevelser av att vara donator. Målsättningen är att identifiera det behov av stöd, och typ av stöd som dessa unga personer kan behöva.

6-7 november var det dags för stugansvarig Sue Harden och undertecknad att göra det årliga besöket i Härjedalen och ”Nya Berga”. Avsikten med besöket är att inventera och kontrollera eventuellt behov av underhåll. Det är ett fantastiskt fint hus vi har! Noggrant och vackert nymålat ligger det där i backen, mitt i det stora skidområdet Björnrike, Vemdalsskalet och Klövsjö/Storhogna.
Vi konstaterade i år att det är dags att byta vitvaror i köket och lite till innan säsongen börjar. I Vemdalen pågår förberedelserna för årets skidsäsong för fullt och alldeles snart går det att skida både utför och i längskidspåren.

2020 är det 200 år sedan Florence Nightingale föddes. WHO (World Health Organization) har utlyst år 2020 till Sjuksköterskans och Barnmorskans år. Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) som bildades 1910 av Södra Sveriges Sjuksköterskehem, Sophiahemmet, Röda Korset och Fredrika Bremers sjukvårdsavdelning (denna finns inte längre) har gemensamt beslutat att dela ut ett engångsstipendium Florence Nightingale-stipendiet på hennes födelsedag, den 12 maj. Förberedande arbete pågår, i vilket SSSH deltar.

Sköt om Er och kraftsamla inför julförberedelserna!

Många vänliga hälsningar
Ninni Westgren