Styrelsen

Om ni är medlem i föreningen och är intresserade av att engagera er i styrelsen så kan ni ta kontakt med oss och anmäla ert intresse. Mandattiden är två år i styrelsen SSSH och 4 år i Stiftelsen Systergården.

Styrelsen SSSH

Roll Namn
Ordförande Ninni Westgren
Vice ordförande Anna Kornhall
Kassör Bodil Ivarsson
Vice kassör Else-Mary Sjöstrand
Sekreterare Mia Hylén
Vice sekreterare Ingrid Ronnje
Stipendier/Rapporter Madelaine Petersson
Fritidshus Sue Harden
IT/Webb/
Medlemssystem
Sue Harden
Medlemshantering Elisabeth Paradis / Marie Joelsson ( broscher, studerande)
Värdinna Kerstin Ahldin
  Ami Hommel
  Inger Kristensson-Hallström
  My Markestedt

Stiftelsen Systergården

Roll Namn
Ordförande Ninni Westgren
Kassör Bodil Ivarsson
Sekreterare Mia Hylén 
  Ingrid Ronnje
  Marie-Louise Edvinsson
Suppleant Åsa Tiljander

Revision och valberedning

Roll Namn
Revisorer Per Göransson
  Peter Gunnarsson
  Vakant
Suppleanter Mattias Nilsson
  Peter Lydov
  Vakant
Valberedning Magdalena Lindholm
  Jenny Jakobsson
  Annika Kirsch Malmborg