Styrelsen

Om ni är medlem i föreningen och är intresserade av att engagera er i styrelsen så kan ni ta kontakt med oss och anmäla ert intresse. Mandattiden är två år i styrelsen SSSH och 4 år i Stiftelsen Systergården.

Styrelsen SSSH

Roll Namn
Ordförande Ninni Westgren
Vice ordförande Anna Kornhall
Kassör Bodil Ivarsson
Vice kassör Else-Mary Sjöstrand
Sekreterare Mia Hylén
Vice sekreterare Ingrid Ronnje
Stipendier/Rapporter Madelaine Petersson
Fritidshus Sue Harden
IT/Webb/
Medlemssystem
Sue Harden
Medlemshantering Elisabeth Paradis 
Värdinna Kerstin Ahldin
  Ami Hommel
  Inger Kristensson-Hallström
  My Markestedt
Sabine Apitzsch
Annette Holst-Hansson

Stiftelsen Systergården

Roll Namn
Ordförande Ninni Westgren
Kassör Bodil Ivarsson
Sekreterare Mia Hylén 
  Ingrid Ronnje
  Marie-Louise Edvinsson
Suppleant Åsa Tiljander

Revision och valberedning

Roll Namn
Revisorer Christian Rosén, aukt revisor
  Peter Lydow, förtroendevald revisor
   
Suppleanter Johnny Persson, aukt revisor
  Pernilla Garmy
   
Valberedning Magdalena Lindholm , sammankallande
  Jenny Gårdling
  Annika Malmborg Kirsch
  Hanna Sundblad