God Jul och Gott nytt år kära vänner!

SSSH Julkort 2021

Jag hoppas att Ni har lyckas hålla Er friska och att Ni fortsätter att vara rädda om Er eftersom faran är långt ifrån över. En envis pest som kräver ett stort mått av uthållighet får man nog lov att säga.

Under året har SSSH delat ut 14 stipendier till forskning och deltagande i konferenser och studielitteratur. Liksom förra året har det blivit färre ansökningar än normalt relaterat till begränsningar på grund av Covid pandemin. Stiftelsen Systergården har delat ut 40 stipendier framför allt till rekreation, till de av våra medlemmar som är pensionerade.

Vi lyckades genomföra traditionellt Öppet Hus innan Omicron slog till och vår fantastiska vice ordförande Annette Holst Hansson räddade årets Höstmöte + Årsmöte på Grand, då jag i sista stund drabbades av en dunderförkylning som jag inte ville dela med mig av till någon enda av våra medlemmar som kommit till mötet.

Några av deltagarna på Årsmötet/Höstmötet saknade underhållning som vi valt bort då vi trodde att mötet skulle upplevas som ”för långt”. Som vanligt blir vi glada för respons som gör att våra sammankomster kan bli ännu bättre!

Under året har Föreningen SSSH delat ut 14 stipendier för kurslitteratur, deltagande i konferenser, specialistutbildning samt Lena Widings stipendium till Anna Ekwall Kristensson vars forskningsprojekt ”Förbättrad kunskap om barn som utsätts för våld i nära relationer genom en anpassad utbildning” vi kommer att följa och rapportera om.

Årsmötet sa ja till styrelsens förslag att vid rekrytering av nya medlemmar skall föreningen fortsättningsvis endast vända sig till de sjuksköterskor som tagit sin examen då det visat sig att bortfall under studietiden och förändrade studierutiner påverkat viljan att söka medlemskap under studietiden. Vi har försökt locka studenter under tio år, med magert resultat.

För att vi inte skall glömma bort eller bli bortglömda har styrelsen under året haft kontakt med Riksarkivet i Lund som under åren som gått samlat de dokument som vittnar om sjuksköterskeutbildningen i Lund och föreningens historia. För att levandegöra historien produceras för nuvarande en kortfilm som vi ser mycket framemot att få dela med våra medlemmar och andra intresserade. Vår producent är entusiastisk och engagerad: en dokumentär värd att visa!

En tillbakablick är aldrig fel, men får inte begränsa oss i vårt arbete att förstå hur vi bäst bistår våra medlemmar i de utmaningar som blottas idag och framåt.

Jag avslutar med att önska Er alla god hälsa och ett värdefullt nytt år att se framemot.

Vänliga hälsningar
Ninni Westgren
Ordförande

November 2021 – Hälsning från ordförande!

Stadsparken i Lund

Så plötsligt händer det, superförkylningen och huvudvärken slår till och gör att man får ställa in något man planerat för och sett fram emot. För min del gällde det SSSH:s årsmöte och Höstmöte på Grand i år. Men, ingen skada skedd, Annette Holst Hansson, som den vice ordförande hon är, tog platsen på podiet och genomförde årsmötet på bästa tänkbara sätt kunde samtliga närvarande 110 kollegor konstatera.

I styrelsen funderar vi varje år kring hur vi på bästa sätt skall ordna sammankomsterna. I år såg vi oss nödgade att utesluta underhållning då vi tänkte att sammankomsten kunde bli för lång för några av de närvarande. Några saknade underhållningen… Vi tar tacksamt emot förslag till förändringar som kan göra våra sammankomster ännu bättre och ännu trevligare.

Höstens traditionella ”Öppet Hus” var i år välbesökt, så välbesökt att vi fortsättningsvis kommer att behöva anmälan om deltagande i förtid. Hittills har vi med framgång välkomnat samtliga som knackat på dörren. Så också denna gång är bäst att tillägga!

Vårt fina fritidshus ”Nya Berga” i Vemdalen kommer att utrustas med laddningsstolpe som elhybridbilar kan ha stor glädje av.

Återstående styrelsemöten innebär beslut om stipendier. På Nobeldagen bjuder vi in de sjuksköterskestudenter som går sista terminen till oss för information om föreningen och på examensdagen den 14 januari välkomnar vi dem till ”Examensmingel” med broschutdelning hos oss.

10 års satsning på studenter på sjuksköterskeutbildningen avslutas i och med beslut om stadgeändring på årsmötet. Dagens utbildning på universitetet skiljer sig på många sätt från tidigare sjuksköterskeutbildning. Universitetet erbjuder sociala och andra aktiviteter som tidigare inte var tillgängliga för ”sjuksköterskeelever”.

Vårt fokus faller därför naturligt på nyutbildade sjuksköterskors behov. Både spännande och viktigt och jag ser framför mig diskussionsforum i någon form samt inspiration och stöd som uppmuntran att stanna i yrket och att vidareutbilda sig. Det finns säkert mycket vi kan göra!

Stiftelsen Systergården fokuserar som tidigare på pensionerade sjuksköterskor!

Vi hörs igen i december!
Ninni Westgren
Ordförande

Sjuksköterskedagarna 2022

Nu har du som har varit medlem i minst 12 månader i föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH, möjlighet att söka stipendium för att delta på Sjuksköterskedagarna i Stockholm den 8 – 9 mars 2022.

Föreningen har i uppdrag att verka för professionell utveckling, det gör vi i vår genom att erbjuda medlemmar möjligheten att delta på sjuksköterskedagarna med temat Sjuksköterskans kompetens – nyckel till hälsa.

Föreningen planerar att dela ut 10 stipendier á 7000 kr, konsekutivt urvalsförfarande tillämpas.

Ta vara på möjligheten att bli inspirerad, få nya kunskaper och träffa kollegor från hela landet

Ansökningsblankett till stipendiet

Se mer information på SSF sida där du även kan anmäla dig.

September 2021 – Hälsning från ordförande!

Clemenstorget i Lund, september 2021

Fortfarande varmt och skönt och därmed badtemperatur, tycker många! Alla trädgårdsroade tänker JAS. Juli-Augusti-September, de månader då de som odlat skördar och trädgården rustas för höst och vinter.

Folkhälsomyndighetens nya instruktioner gäller fr o m 29 september 2021. Möjligheter för sammankomster och trevligt umgänge blir ”som vanligt” igen, skönt!

Möjligheten att hålla avstånd och tvätta händerna ofta finns kvar, skönt!

Efter att ha ställt in förra årets ”Öppet hus” i våra lokaler på Baravägen i Lund så öppnar vi dörren igen enligt plan, den 26 september kl 12-15. Slumpen gör att årets datum innebär sista dagen för nuvarande restriktioner. Med vetskap om hur våra ”Öppna Hus”-sammankomster brukar se ut bedömer vi att det trots restriktioner inte kommer att innebära något problem att genomföra.

Jag vill gärna berätta om positiv konsekvens av pandemin. Många medlemmar har upptäckt att vårt fina fritidshus i Björnrike, Härjedalen är fantastiskt att besöka årets alla veckor, inte bara vintertid. Styrelsen vårdar huset ömt och vi genomför någon ”vårdande” åtgärd varje år, vilket många har uttryckts sin uppskattning över. Vår husansvariga i styrelsen, Sue Harden, har utvecklat ett synnerligen välfungerande kontaktnät i husets närområde och har en tät kontakt med vår ovärderlige allt-i-allo (andra generationen) på plats.

Årets kombinerade Årsmöte-Höstmöte på Grand går av stapeln den 24 oktober. Glöm inte att anmäla Dig! Anmälan stängd 10 oktober.

Styrelsens årliga arbetsmöte genomfördes 29 augusti. Mötets syfte är att utvärdera verksamhetsåret som gått och planera framåt. Det är elva år sedan studentmedlemskap i föreningen infördes. Mycket arbete har lagts ner på information och diverse sammankomster och kontakter. Utfallet varit mycket begränsat i förhållande till insatsen. Dvs få studentmedlemmar som inneburit mycket extraarbete. På årsmötet kommer vi därför att föreslå att vi återgår till tidigare regler med medlemskap fr o m examen. Fokus kommer att läggas på nyblivna sjuksköterskors behov av stöd/mentorskap och uppmuntran då det visat sig att många sjuksköterskor inte stannar i yrket och saknar stöd under de första viktiga åren i yrket. (Nuvarande studentmedlemmar är naturligtvis välkomna att stanna och åtnjuta de studentinriktade förmåner som finns).

Under arbetsmötet redovisades även nuläget för filmprojektet. En kort film som är tänkt att visa lite om föreningen och SSSH´s historia. Filmen kommer att finnas tillgänglig på nätet men kommer också att kunna visas vid sammankomster av olika slag.

Nu håller brevet på att bli för långt, vi ses!

Många vänliga hälsningar,
Ninni Westgren
Ordförande

Välkommen till Årsmöte och Höstmöte på Grand Hotel i Lund 

Välkommen till Årsmöte och Höstmöte på Grand i Lund 

Söndagen den 24 oktober 2021 kl. 11.30-15.00 . Anledningen till att vi slår ihop årets två viktigaste möten är att faran för smittspridning pga. pandemin ännu inte fått ett tydligt avslut. Vi hoppas innerligt att planen går att genomföra.  

Vi planerar att genomföra årsmötet som det åligger föreningen och efteråt bjuda Er på en trevlig stund över en lätt lunch.  

Anmäl dig till till Års och höstmötet på Grand – stängs 10 oktober.

Obs Du kan inte anmäla dig via e-post, men om du inte har e-post kan du anmäla via brev eller vykort till SSSH, Baravägen 9, 22240 Lund.

Läs Verksamhetsberättelse 2020

Med vänlig hälsning  
Ninni Westgren 
Ordförande

Sök Lena Widings stipendium 2021!

Lena Widings stipendium 2021 för utvecklingsarbete eller forskningsarbete inom vård/omsorg för barn eller äldre

Stipendiet på 50 000 kr avser att leda till förbättringar inom omvårdnad för barn alternativt äldre. Ansökan är öppen!
Läs mer under ”stipendier” på sssh.se 
Ansökan ska vara SSSH tillhanda senast 30 september kl 18.00.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!