Julhälsning till våra medlemmar 2016!

julssshlitenÅrets höstmöte på Grand i Lund blev en succé! Fler deltagare än någon gång tidigare samlades och njöt av trevlig samvaro och mycket god mat. Flera hade i år tagit till sig tipset om att samla kurskamrater på höstmötet!

Föreningen har en fantastisk festgeneral i Ingrid Ronnje som styr arrangemangen med fast hand, vi tackar Ingrid för årets fest!

Under 2016 har Föreningen SSSH fokuserat på utveckling av föreningens arbete.

 

Våra nya unga styrelsemedlemmar hjälper oss att hålla takt med tiden och tillsammans månar vi om traditioner och påminner om vad föreningen är, och står för.

Vi behöver fler sjuksköterskor, vi behöver sjuksköterskor som ser utvecklingsmöjligheterna och stannar i yrket. Vi behöver sjuksköterskor som precis som många av oss inte tvekar om att vi valt rätt yrke. Marie-Louise Edvinsson och undertecknad har haft möte med Internationella avdelningen på medicinska fakulteten vid Lunds universitet för att se om vi kan bidra i det internationella utbytet, något som kan vara attraktivt för studenterna. Det uppdagades vid mötet att Universitetet har problem med att ta emot utländska studenter då handledningsresurser saknas på sjukhusen. Konsekvenserna blir att våra studenter inte tas emot på de universitet med vilka Lund har avtal. En besvärlig situation. Inga snabba enkla lösningar i sikte, men, vi ger inte upp, utan vi försöker hitta nya invägar!

Just det, våra medlemmar! Vi kommer framgent att vara ännu tydligare med att medlemskapet styr. Vi fortsätter naturligtvis att öppna våra dörrar för alla som önskar använda föreningens lokaler för kursträffar men vi förutsätter att samtliga gäster har ett aktivt medlemskap.

Alla ni som lämnat Lund, vad kan vi göra för er? Lokala SSSH-grupper finns ute i landet. Är ni osäkra på om ert medlemskap är aktivt, hör av er eller titta i medlemsmatriklen på hemsidan. Vi hjälper er med att söka nytt om det gamla inte är aktivt. Först efter det att ni har ett aktivt medlemskap kan vi bistå er. För både er som är yrkesverksamma för er som är pensionärer och är vana att hantera datorer, läs på vår hemsida. Facebook vänner kan även där hämta aktuella nyheter. Med andra ord, det är inte vår ovilja utan föreningens och stiftelsens stadgar som styr och vi måste svara för våra utgifter när våra stränga revisorer sitter med stadgarna i hand och frågar vad vi gör med pengarna.

Utanför vår trygga tillvaro kommer rapporterna från krig och djupaste elände. Ska det aldrig ta slut? Ett presidentval har genomförts i USA, vars konsekvenser hela världen undrar över. Här hemma tröstar vi oss med våra traditioner, Nobelfestligheter och Lucia.

Avslutningsvis vill jag uttrycka en förhoppning om ett fredligare 2017 och önska Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Ninni Westgren
Ordförande Föreningen SSSH och Stiftelsen Systergården

Höstbrev

@camilla alvén

bild @camilla alvén

Kära medlem
Hösten närmar sig Sverige, och oavsett var vi bor ser vi tecknen. Luften, höstljuset och färgerna. Det känns tryggt för vi känner igen det. För vissa kan kylan och mörkret som kommer därefter vara en realitet som innebär tungsinne, för andra välkomnas tiden då vi ”får” vara inomhus och krypa upp i soffan utan att känna att man ”måste” ta vara på sol och värme och därpå följande aktiviteter.

Föreningens och Stiftelsens styrelse har planerat hösten, och vi ser hösten an med tillförsikt och glädje.

Flera styrelsemedlemmar har lämnat oss efter mycket lång och trogen tjänst. Nya, medlemmar fyller tomrummet med entusiasm och arbetsglädje.

Hur skall vi bäst vara till nytta och glädje för alla våra medlemmar? Hur skall vi som aldrig ångrat vårt yrkesval kunna påverka så att fler väljer sjuksköterskearbetet, och fler väljer att stanna? Hur kan vi bidra till att beslutsfattare får kunskap som är viktig för att besluten de fattar skall vara kloka och välgrundade? Vi önskar också att de som väljer att bli sjuksköterskor är kloka och välgrundade, för det behövs för att leda och utveckla.

Hur kan vi inspirera och låta våra medlemmar inspireras och känna arbetsglädje? DETTA diskuterade vi på vårt höstplaneringsmöte.

Inte bara forskning, nej, varje dags sjuksköterskearbete som de valt som vill arbeta med att möta människor i utsatta situationer i livet.

Tack vare att vi nu har en styrelse där vi har en bred kompetens inom både klinik, undervisning, forskning och IT/media kan vi arbeta ännu bättre för våra medlemmar.

Vi är självkritiska. Våra föreläsningar har inte haft tillräckligt stor publik. Vi planerar inga i höst. Intresset har inte varit tillräckligt stort. Vi konkurrerar med virtuella möten, och så ser verkligheten ut. Vi måste hitta andra sätt att prata med våra medlemmar, och jag lovar, vi jobbar på saken!

Vårterminen 2016 delade föreningen SSSH ut 172 449 kr och Stiftelsen Systergården 132 219 kr. 15 september är deadline för många ansökningar. Samtliga granskas och de flesta godkänns. Vi kommer efter 15 september att återgå till tidigare rutin vad gäller ansökningar till Stiftelsen Systergården. Det innebär att ansökningar kommer att behandlas löpande, dvs deadline 15 mars och 15 september tas bort. Däremot gäller fortfarande att 12 månader måste ha passerat mellan ansökningar.

Till sist några påminnelser:
18 september kl 12-15, Öppet Hus i föreningslokalen på Baravägen.
23 oktober kl 12-15 Traditionellt Höstmöte med brunch och underhållning på Grand i Lund. Förra året var det flera som samlat kurskamrater i Lund för detta tillfälle, ett exempel att ta efter! Anmälan ska göras senast 7 oktober till sssh.lund@gmail.com.

Många vänliga hälsningar
Ninni Westgren
Ordförande

Inspirationsstipendium till Sjuksköterskedagarna! Sista ansökningsdag den 15 september!

ssfVisst vill du resa ”All inklusive” på SJUKSKÖTERSKEDAGARNA, Lust och kunskap den 22-23 november i Stockholm?
Nu har du som medlem i Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH, chansen att delta kostnadsfritt på Sjuksköterskedagarna, Lust och kunskap den 22-23 november i Stockholm.

Föreningen har i uppdrag att verka för professionell utveckling, det gör vi i höst genom att erbjuda medlemmar möjligheten att delta på sjuksköterskedagarna där årets tema är Kvalitet i omvårdnad – sjuksköterskans ansvar.

Som medlem i Föreningen SSSH kan DU bli en av de utvalda som får resa, konferensavgift och en hotellnatt i Stockholm betald. Stipendiet innebär att du får betalt för resa till Stockholm t/r max 1500 kr, konferensavgift 4300 kr för medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening, SSF och en hotellnatt max 1995 kr.
Ta vara på möjligheten att bli inspirerad, få nya kunskaper och träffa kollegor från hela landet.

Välkommen med din ansökan senast 15 september via ansökningsblankett där du ska kunna garantera att du får ledigt av din arbetsgivare, besked om du blivit utvald lämnas till dig senast 23 september.