Nu säljs fritidshuset i Hestra

Fritidshuset i Hestra, tomt inköptes och huset uppfördes 1976.
För att kunna sköta om ett hus som ligger långt från Lund krävs en kontaktman som bor i närområdet. Trägården och huset behöver hela tiden kontinuerlig tillsyn. Allt från ett rinnande toalett till en övervuxen trädgård. Nyckel hantering mm.

Beslutet att sälja vilar på att det inte funnits en kontaktman de sista 4-5 åren och det varit mycket arbete med att sköta om huset.

Är du intresserad av att köpa huset är du välkommen att kontakta mäklaren.
Se Hemnet

Glädjande nyhet för de som genomförde sina sjuksköterskestudier i Helsingborg under åren 1987-1998

Enligt Landsarkivet i Lund (sedan 2010 en del av Riksarkivet) utgjorde Institutionen för hälso- och sjukvård i Helsingborg en del av utbildningen för sjuksköterskor i Lund. 
Föreningen SSSH välkomnar därför alla som utbildade sig i Helsingborg under 1987-1998 som medlemmar i föreningen. De som berörs bekräftar rätten till medlemskap med hjälp av en kopia på sitt examensbevis.

För att nå ut med informationen behöver vi hjälp från Er som redan är medlemmar och som känner någon av ”Helsingborgarna”!

Ninni Westgren
Ordförande

Broschutdelning på SSSH till 25 fantastiska nya sjuksköterskor

Vid studenternas mingel i föreningens lokaler på Baravägen 9, som föregår examenshögtidligheten i Lunds universitets aula delade föreningens ordförande Ninni Westgren, assisterad av fd ordförande Kerstin Ahldin ut broscher till de 25 nya sjuksköterskor som valt att köpa vår brosch.

Ninni berättade i samband med utdelningen lite om tidigare traditioner och vi kunde i sammanhanget glädja oss åt en ”ny tradition”, nämligen broschutdelning på SSSH! Stämningen var på topp och vi som var där gratulerade och önskade en riktigt trevlig kurs lycka till!

Priset för bästa uppsats
Väl i universitetsaulan kunde vi njuta av en mycket stämningsfull examenshögtid och applådera Alma Dagerhem och Anders Gustafsson som erhöll diplom och stipendium från SSSH för kursens bästa kandidatuppsats: ”Orsaker till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor på akutmottagningar och dess påverkan på patientsäkerheten- en litteraturstudie”.
Läs uppsatsen här 

Julhälsning till våra medlemmar 2017

Ännu ett år har passerat. Det kan vi konstatera när vi tittar i almanackan, annars hade vi knappast trott det var sant!
Höstmötet
Vi gläder oss åt allt fler hittar till Höstmötet alltmedan anrika Grand Hotel ser utmaningen växa. I år var det 147 glada damer som träffades över en fantastisk lunchbuffé. Tur att vi har Ingrid Ronnje som håller i taktpinnen. Nästa år kommer vi att förbättra anmälningsrutinerna så att registreringen vid ankomsten sker smidigare.

Samarbetet med sjuksköterskeutbildningen
Enligt föreningens stadgar skall vi ha ett samarbete med sjuksköterskeutbildningen som sedan 1998 är en del av Lunds universitet. Av den anledningen vill jag beskriva hur det ser ut idag. Marie Joelsson har under flera år ansvarat för kontakten med utbildningens administration och försöker varje termin skapa en möjlighet då föreningen kan bjuda in studenterna till Baravägen för att informera om föreningen och de möjligheter som ges till medlemmar.

Vår brosch erbjuds till försäljning för de studenter som tar sin examen. Anna Kornhall och My Markestedt ansvarar för kontakten med studenternas representanter, nya varje termin. Studenterna och deras representanter har i allt större omfattning tagit över ansvaret att utforma och genomföra examenshögtidligheterna, från att lärarna varit engagerade.

Från och med nästa examen, den 12 januari styr studenterna helt och hållet hur examen skall utformas. Konsekvenserna för föreningen är att vi skall förhålla oss till nya rutiner för examenshögtidligheten varje termin. Min roll har, i likhet med min företrädare Kerstin Ahldins, varit att vid examenshögtiden i den vackra universitetsaulan hålla ett litet anförande där jag målat upp en historisk tillbakablick på sjuksköterskeutbildningens start i Lund samt beskrivit dagens förening. Jag har också delat ut stipendium till den/de studenter som skrivit den bästa kandidatuppsatsen.
För att förtydliga skillnaden mellan den ”gamla” utbildningen och den nuvarande utbildningen beslöt styrelsen i början av förra året att föreningens ordförande skulle dela ut broscherna, vilket lärarna på utbildningen hittills gjort. Det ansåg vi vara en trevlig och symbolisk handling. Samarbetet med dagens utbildning har kommit att präglas av huruvida föreningen haft någon/några Södrasverigare i lärarkollegiet.
Under många år var Elisabet Werntoft en ”vän i viken”, en person som kände för föreningen, som var en av oss. Det är sannolikt en konsekvens av ett flertal stora förändringar inom utbildningen och en allmän trend att föreningsverksamhet inte ”ligger i tiden” som gör att vi upplever en viss svårighet i att förmedla och entusiasmera nya unga medlemmar. Dock är vi fast beslutna att om möjligt söka nya vägar, som tillsammans med det bästa av det gamla och en nödvändig anpassning till det nya föra föreningen framåt!

Den 12 januari när vi åter öppnar dörrarna för examensglada studenter för ”mingel” innan examenshögtidligheten på Universitetet väntar skall vi därför dela ut broscher vid detta tillfälle.

Öppet Hus på Baravägen, en gång om året.
Under de senaste åren har väldigt få medlemmar valt att komma, så förslaget att lägga ner detta lilla projekt har kom upp till diskussion. Vi har varit flera från styrelsen som förberett och pysslat, några som tagit ledigt från sina arbeten för att hjälpa till. I år, trots ett förskräckligt väder ute, kom ett förvånansvärt stort gäng på 15 personer. Det var så trevligt och vi som var där beslöt genast att fortsätta med ett årligt välkomnande Öppet hus för våra medlemmar. Har du någon kursare som inte är medlem, tag med henne så kanske vi kan bli fler i föreningen!

Nu lite om våra hus.
Hestra – Styrelsen har fått flera bevis på att medlemmar genom åren tillbringat mycket värdefull tid i Hestra. Jag vill därför ta tillfället i akt att upprepa skälen till beslutet om försäljning. Huset är i behov av investeringar i form av renovering och modernisering och tillsyn. Huset har brister i tillgänglighet (två plan) som inte går att bygga bort. För de av våra medlemmar som uppskattar naturen och de många möjligheter till fritidsaktiviteter som ges i området rekommenderar vi de goda möjligheter som ges att hyra stuga i Isabergs stugby alternativt Hestraviken.
Nya Berga, Björnrike- Föreningens stugansvariga Sue Harden och jag gjorde helt nyligen ett besök för att se över och tillsammans med vår ovärderlige hustomte Jan-Åke (andra generationen hustomtar!) se över huset och dess behov av omsorg. Huset är fantastiskt! och ligger i ett mycket värdefullt område av vårt avlånga land. I sommar skall huset målas utanpå då behovet är tydligt och det har gått lång tid sedan sist. Inomhus städade vi och plockade undan en del kvarlämnade saker, saknade Verksamhetsberättelsen för 2007 som någon av misstag fått med sig hem, och fick tyvärr klart för oss att ett värmeskåp i skidförrådet inte var möjligt pga brist på isolering i detsamma. Det råder andra förutsättningar i Vemdalen än i Lund….!! Vi får ta ställning till annan lösning framöver. Nåväl, huset skall vårdas och ses till för att möjliggöra för våra medlemmar att besöka det såväl vinter som sommar. Vi hann även med ett besök i Vemdalens otroligt vackra lilla kyrka som välkomnade besökare genom att låta nyckeln till dörren hänga på en krok utanför.

Föreningens och Stiftelsen ekonomi är fortsatt god och den del av avkastningen som enligt gällande regler skall delas ut kommer medlemmarna till godo. Vi som sitter i styrelsen fortsätter att välkomna nya medlemmar och vårda de vi har. Du som liksom jag känner gamla södrasverigare som inte är medlemmar, ge dem en puff i rätt riktning!

Jag önskar Er alla en God Jul och ett Gott Nytt år där hälsan står oss bi och glädjen är en bit av vår vardag!

Ninni Westgren Ordförande Föreningen SSSH och Stiftelsen Systergården

Brunchen på Grand Hotel är fulltecknad!

Vårt Höstmöte /Brunch på söndagen den 29 oktober 2017 kl. 12.00 – 15.00, har nått stor succe´. Samtliga 140 platserna är slutsålda.
Anmälan är bindande vilket innebär att du debiteras 150 kr om du uteblir.

Medlemmar som inte är anmälda kommer inte att kunna beredas plats på brunchen. Kom i god tid för att undvika kö vid registreringen. För dig som ska betala kontant, ta med jämna pengar, det finns möjlighet att swisha på plats.

Välkomna på söndag!

 

Hösthälsning från ordföranden

 

Hösten är här och studenterna är tillbaka.

Enligt väderleksrapporterna har vi haft en usel sommar. Har vi? Det beror på hur man
ser på saken. Bristen på sol, värme och bad har kanske ersatts av något annat som i slutändan kompenserar för den enligt SMHI usla sommaren. Jag hoppas det!

Vi som sitter i styrelsen för Föreningen SSSH och Stiftelsen Systergården hade arbetsmöte den 27 augusti. Utanför fönstren var just den dagen strålande vacker, men eftersom mötet engagerade och alla var på gott humör upplevdes dagen ändå positivt!

Mötet handlade uteslutande om hur föreningen kan vara till nytta för föreningens medlemmar. Och hur vi kan locka nya/gamla medlemmar. Studenter och Universitetet – Leg sjuksköterskor och pensionerade sjuksköterskor– kort sagt att räcka till för så många som möjligt av våra medlemmar och förhoppningsvis göra lite skillnad.

Vi diskuterade sjuksköterskebristen som till en del beror på att alltför många lämnar yrket, ganska många även under utbildningstiden. Jag har ett inplanerat möte med lärarna på Institutionen för vårdvetenskaper vid Lunds Universitet i september. Ett möte löser inget, men kanske samarbete, idéer och engagemang kan vara positivt. En god sammanhållning bland både lärare och studenter under utbildningstiden kanske kan bidra till att fler vill stanna inom yrket, ser möjligheter, och bildar nätverk. SSSH öppnar gärna dörrarna för fler aktiviteter som studenterna själva uttrycker att de önskar/behöver.

Antalet pensionerade medlemmar som söker äldrestipendium från Stiftelsen Systergården ökar stadigt vilket innebär att vi bistår fler. Den summa vi kan dela ut växer tyvärr inte med ökat antal ansökningar. Vi fortsätter naturligtvis att dela ut så mycket som är möjligt. Från och med 1 september ändrade vi namnet till Seniorstipendium.

Föreningens fritidshus i Hestra i Småland kommer att säljas under våren/sommaren 2018. Sista möjligheten att hyra huset blir därför påskveckan 2018. Försäljning kommer att ske via mäklare. Vi kommer att informera på vår hemsida sssh.se när vi kommit så långt.

Påminnelse!
17 september kl 12-15 Öppet Hus för medlemmar.
Välkomna till föreningens lokal på Baravägen i Lund. Antalet deltagare har varierat men vi ser gärna att fler kommer för att träffas och äta en god lätt lunch och dricka kaffe/thé och njuta av vår specialtårta.
Jag hoppas naturligtvis få se er på Öppet Hus och på höstmötet på Grand Hotel i Lund! (Enligt undertecknad Sveriges i särklass mysigaste Grand Hotel!)

Återstår att önska Er alla en riktigt skön höst.
Vänliga hälsningar Ninni Westgren