Årsmöte den 3 november 2020

Bästa medlem!
Folkhälsomyndighetens rekommendationer på grund av pandemi (Covid-19) gjorde att vi
tvingades skjuta på årsmötet.

Men nu hälsar vi välkomna till årsmöte tisdagen den 3 november kl 18.30 i Bergasalen, Öresundsvägen 9, Bjärred.

Årsmöteshandlingar skickas ut med ordinarie post till samtliga medlemmar under v 41 och 42.

Antalet deltagare kommer vid behov att begränsas för att kunna genomföra mötet på ett säkert sätt.

Enkel förtäring kommer att finnas på borden och deltagarna kommer att placeras
glest. Var vänliga uppge eventuell specialkost vid anmälan.

Styrelsen har i år, precis som varje annat år förberett årsmötet. Revisionen är genomförd
och godkänd. Styrelsen har i år inga avgångar eller vakanser.

För Er som inte kommer att kunna delta och inte har möjlighet att läsa
verksamhetsberättelsen på dator och därför önskar få den hemskickad, kontakta sue harden 0735 344114 / eller mejla sssh.lund@gmail.com för utskick.

September 2020 – Hälsning från ordförande!

Vår annorlunda sommar närmar sig sitt slut. Jag hoppas att alla kunnat njuta av att sommaren varit fin i år. Under våren har styrelsen varit hänvisad till att ”träffas” via internet. Säga vad man vill, men det kan aldrig ersätta personliga möten. Nog sagt om detta, jobbet har blivit gjort och det är det viktigaste för en styrelse.

Förra styrelsemötet beslöt vi oss för att satsa på Årsmöte den 3 november och nu får vi hålla tummarna för att det håller. Kallelse och information kommer per brev till samtliga medlemmar.

Jag har fått signaler om att man är ledsen för att Höstmötet behövt ställas in, men också förståelse för att det var tvunget. Jag förstår besvikelsen, men vi kommer igen nästa år!

Föreningen har i 10 år delat ut stipendium till den/de studenter som skrivit ”Bästa uppsats” på sjuksköterskeprogrammet. Från och med nu kommer vi inte att fortsätta med detta utan istället arbeta i ett närmare samarbete direkt med studentrepresentanter för att få aktuell kunskap om hur vi bäst uppmuntrar, stödjer och premierar studenter under studietiden.

I år är det 117 år sedan sjuksköterskeutbildningen i Lund startade i Dr Sandbergs hus på Paradisgatan. Samtidigt är det 50 år sedan föreningen SSSH och stiftelsen Systergården startade. Nuvarande förening kan sägas vara en fortsättning på den kamratförening som fanns i den ursprungliga utbildningen, det vill säga innan skolan blev en del av Malmöhus läns landsting.

Du som är intresserad av föreningens och skolans historia, hör av Dig om Du inte redan har ”Minnesskriften” som beskriver utvecklingen av såväl sjuksköterskeutbildningen i Lund, som ett stycke svensk sjukvårdshistoria. Vi skickar gärna Minnesskriften till Dig.

Ett antal medlemmar saknar mailadress i kontaktuppgifterna. Är Du en av dem? Det kan lätt avhjälpas! Du uppdaterar Dina kontaktuppgifter med aktuell mailadress genom att maila sssh.lund@gmail.com eller via kontaktformuläret på SSSH:s hemsida.

Jag kommer fortsättningsvis att skicka nyhetsbrev lite oftare än hittills för att kunna  förmedla färska nyheter. Tills vi hörs igen, sköt om Er, var rädda om Er och hör gärna av Er med synpunkter och idéer!

Hälsningar Ninni Westgren

Bästa uppsats sommaren 2020

Vi gratulerar Maria Bengtsson och Alexandra Möser inom sjuksköterskeprogrammet, som tilldelades bästa uppsats stipendiet för deras litteraturstudie ”Äldre personers syn på e-hälsa”

Motivering:
Ämnesvalet är högaktuellt redan före Corona pandemin och har under våren 2020 blivit än mer viktigt. Bakgrunden är väl problematiserad och författarna använder en sökstrategi som vetenskapligt sticker ut från ett systematiskt perspektiv. Litteraturstudiens resultat är aktuellt genom att den inkluderar studier de senaste fem åren och bidrar således till att resultatet har stark klinisk relevans. Teorianknytningen är stark och diskuteras på ett fördömligt sätt i diskussionsavsnittet.

Läs gärna uppsatsen

Sommarhälsning från ordförande

Lund Grand Hotel, juni 2020

Kära medlemmar!
Vi väntar alla på sommarvärme och positiva nyheter från Folkhälsomyndigheten och vi
hoppas på sommaraktiviteter så lika de vi normalt planerar för, och ser framemot.Föreningens styrelse har haft digitala möten sedan i mars och i veckan som gick passerade datum för Årsmötet utan att vi fick möjlighet att träffa de medlemmar som troget deltar varje år.

Vid senaste styrelsemötet beslöt vi, inte utan vånda, att ställa in årets Höstmöte på Grand hotel i Lund. Anledningarna är flera. Den viktigaste är hög medelålder på deltagarna och att festen alltid innebär att en stor grupp personer samlas på en relativt liten yta. Styrelsen var överens om att riskerna var för stora. Vi vet att Höstmötet är ett mycket uppskattat evenemang och vi beklagar att vi tvingas ställa in, samtidigt som vi hoppas och tror att våra medlemmar har förståelse för beslutet.

Årsmötet kommer att hållas i höst, hoppas vi, och vi kommer att informera Er så snart vi kan
spika ett datum.
Vad återstår? En gemensam längtan till en återgång till normala förhållanden och
tillfrisknande för de som är sjuka. För de som varit, eller är sjuka, tar det tid att återhämta sig
och för de som kanske förlorat någon närstående är vägen tillbaka ännu tuffare.

Jag är tacksam för att pandemin inte drabbade oss på senhösten. Nu gör ljuset, fågelsången
och grönskan att situationen trots allt kan kännas något lättare. Ta väl hand om Er och använd gärna lite extra tid till att höra av Er till gamla vänner!

Vänliga hälsningar
Ninni Westgren
Ordförande

Florence Nightingale 2020

År 1910 grundades Svensk sjuksköterskeförening (SSF)  av Röda Korsets Högskola, Sophiahemmet Högskola, Södra Sveriges sjuksköterskehem samt Fredrika-Bremer-förbundets sjukvårdsavdelning (nedlagd).

Med anledning av Florence Nightingales 200 årsdag och Sjuksköterskans år 2020, delar SSF tillsammans med de grundande sjuksköterskeskolorna ut ett engångsstipendium inom området hygien. En grupp bestående av Ami Hommel (SSF), Hanna Lachmann (Röda Korsets Högskola), Johanna Adami (Sophiahemmet Högskola) och Inger Kristensson Hallström ( Föreningen Södra Sveriges sjuksköterskeHem) bedömde de inkomna ansökningarna.
Läs om stipendiet på SSF, Svensk Sjuksköterskeförenings hemsida

 

Information angående Årsmöte i föreningen SSSH & Stiftelsen Systergården 2020

Med anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer på grund av pågående pandemi (Covid-19) tvingas vi tyvärr skjuta på årsmötet.

Vi planerar för ett ordinarie årsmöte så snart situationen tillåter, mest sannolikt under hösten.

Styrelsens förberedande arbete har genomförts som tidigare och revisionen är genomförd och godkänd utan någon anmärkning. Styrelsen har i år inga avgångar eller vakanser.

Verksamhetsberättelsen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort.

Kallelse med information kommer att skickas till medlemmar per post innan årsmötet.

Det är min innerliga förhoppning att Ni alla klarar de påfrestningar som denna exceptionella tid föranleder och att vi kan träffas igen i höst.
Många vänliga hälsningar
Ninni Westgren, ordförande