Brev från ordförande med viktig INFORMATION

Kära medlemmar!

Med anledning av Corona pandemin kommer föreningen och stiftelsen efter enhälligt beslut i styrelsen att tills vidare genomföra en del förändringar i vårt arbete. Därutöver följer vi noggrant Folkhälsomyndighetens instruktioner och värnar därmed allas hälsa och sjukvårdens möjligheter att ta hand om oss för den skull vi skulle behöva vård. Vi beklagar detta djupt och kommer att så snart som möjligt återuppta de aktiviteter som för tillfället tvingas anstå. Ni ombeds därför att fortlöpande bevaka vår hemsida, e-mail med mera!

Resestipendier (konferens, studieresa, studier/kurser) kommer tills vidare inte att delas ut.
Så snart det av myndigheter bedöms vara säkert att röra sig inom och utom landsgränser och möjligt att åter samlas i större grupper kommer vi skyndsamt att återuppta behandling av ansökningar.

Följande stipendier kan sökas och delas ut som vanligt
Seniorstipendier
Litteraturstipendier till studenter
Stipendium för klinisk forskning/utvecklingsarbete inom omvårdnad
Doktorand- och stipendium post doc stipendium

Nya Berga, Björnrike
Stugansvarig följer utvecklingen i skidområdet och uthyrning enligt bokning kommer att ske så länge anläggningarna är öppna. SKistar informerar löpande 

Årsmöte 28 maj
I dagsläget planerar vi att genomföra årsmötet i Bergasalen i Bjärred. Vi har undersökt möjligheten till annan lösning än fysiskt möte (teknisk lösning via uppkoppling på dator) men funnit denna alltför komplicerad att genomföra.

Vi väntar inga avhopp i styrelsen i år och vi kommer att informera i kallelse hur läget ser ut. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för närvaro på möten. För de medlemmar som eventuellt inte kommer att kunna närvara finns alltid möjlighet att lämna fullmakt.  Mötet kommer att hållas 28 maj kl 18-19. Ingen förtäring, vattenflaska delas ut.

 Återträffar
Inställs tills vidare.

De allra vänligaste hälsningar från Ninni Westgren

Glöm inte att En liten kortfilm från region Skåne
Tvätta händerna
Hosta i armvecket
Håll avstånd
Stanna hemma om du känner dig sjuk

Lite samlad information som är bra att titta på varje dag

En liten kortfilm från region Skåne

Folkhälsomyndigetens riktlinjer

Socialstyrelsen riktlinjer 

Lena Widing stipendiet gick till

Jenny Gårdling och Annika Malmborg Kisch

Föreningen SSSH hade på höstmötet den 20 oktober 2019  glädjen att dela ut det nyinstiftade ” Lena Widings stipendium för forskning/utveckling av vård/omsorg av barn eller äldre”. Stipendiaterna, som fick vars 50 000 kr till sina forskningsprojekt var Jenny Gårdling och Annika Malmborg Kisch.

Jenny Gårdling
Motivering: Barn med svåra sjukdomar, t ex hjärntumör, behöver genomgå många
magnetröntgenundersökningar. För att kunna ligga stilla sövs de oftast, vilket medför en ökad risk för det sjuka barnet. Familjen får stanna länge på sjukhuset varje gång. Syftet med Jenny Gårdlings studie är att genom åldersanpassad information och förberedelser minska barnets oro vilket förväntas leda till att färre barn behöver sövas. Studiens resultat kan på ett relativt enkelt sätt leda till förbättrad omvårdnad och att livet för barn som lever med långvarig sjukdom och deras familjer underlättas.

Se film– Jenny Gårdling berättar om sitt projekt och avhandling
Läs avhandling ”When children undergo radiotherapy. Exploring care, developing and testing preparation procedures”


Annika Malmborg Kisch

Motivering: Stamcellstransplantationer har blivit en allt vanligare behandling vid olika
sjukdomar, framför allt maligna blodsjukdomar. Det innebär att fler barn som är
ungdomar och unga vuxna tillfrågas om de vill vara donatorer till en sjuk förälder.
Syftet med Annika Malmborg Kischs studie är att undersöka ungdomars och unga vuxnas upplevelser och deras behov av stöd, när de tillfrågas om att vara
stamcellsdonator till sin förälder. Detta är viktig information för att kunna utforma och införa individanpassat stöd för unga personer i vården som inte själva är sjuka.

Se film– Annika Malmborg Kisch berättar om sitt projekt och avhandling.
Läs avhandling ”Allogeneic stem cell transplantation : patients’ and sibling donors’ perspectives” 

Inbetalningsavin för medlemsavgiften

Det är en del av medlemmarna som undrat var inbetalningsavin tagit vägen och vi vill uppmärksamma på att den distribueras ut under v 5.

Håll utkik i brevlådan! Medlemsavgiften är 100 kr och gäller från 1 jan till 31 dec 2020. Betala in senast 29 feb och glöm inte att uppge OCR nr.

Det är viktigt att ni kontrollerar att era kontaktuppgifter stämmer så att ni inte riskerar falla ur som medlem. Om du inte fått någon inbetalningsavi inom ett par veckor betyder det att vi inte har aktuella uppgifter. Mejla och anmäl till sssh.lund@gmail.com 

 

Bästa uppsats Höstterminen 2019

Vi gratulerar
Emma Sjöberg och Matilda Norrgård inom sjuksköterskeprogrammet, som tilldelades bästa uppsats stipendiet för deras uppsats ”Healthcare professionals´ experience of facilitaring factors and barriers regarding childhood immunization. Exampels from a developing country: The Gambia

Motivering:
Ämnet för uppsatsen behandlar ett viktigt ämne, vaccinering i ett utvecklingsland. Internationellt arbete är inte bara ett viktigt ämne för den framtida sjuksköterskan , för Medicinska fakulteten och för Lunds universitet, utan framförallt är det ett viktigt ämne för global hälsa och för en hållbar framtid. Uppsatsen är välskriven och visar att författarna inte bara nått insikter avseende vetenskaplig metod, utan visar också på insikt, respekt och ödmjukhet för de utmaningar utvecklingsländer brottas med.
Uppsatsen publiceras här inom kort.

Florence Nightingale 200 år – Utlysning av stipendium inom hygienområdet

Med anledning av Florence Nightingales 200 årsdag och Sjuksköterskans år 2020 utlyser Svensk sjuksköterskeförening ett stipendium om 50 000 kronor tillsammans med Röda Korsets Högskola, Sophiahemmet Högskola och Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH.

Sök stipendiet! Sista ansökningsdag den 13 mars, kl 14.00
https://www.swenurse.se/Fonder-och-stipendier/florence-nightingale-200-ar—utlysning-av-stipendium-inom-hygienomradet/

 

 

Julhälsning från ordförande!

Två veckor kvar av förberedelser inför julhelgen. Julen ser olika ut i olika familjer. Några
håller hårt på traditioner och andra tycker det är spännande att byta ut julbord och klappar
mot något nytt och oprövat.

Julen är en tid av gemenskap och värme och blir just därför tung för de som är ensamma.
Traditionen att skicka en julhälsning till de vänner som man inte träffat under året, eller inte
träffar så ofta som man önskar, men ändå tänker på, den traditionen håller på att tappas
bort i takt med att postgången är en aning opålitlig samtidigt som frimärkskostnaden rusat i
höjden och korten med tomtar och troll byts i allt större utsträckning ut mot elektroniska
hälsningar.

Jag tillhör den krympande skara som envisas med att skicka julkort, och faktiskt får jag några
också. Får man några så är det mer sällan från dem man just skickat till utan från några andra
som man just det året sparat in på. Det är dock ett problem man delar med andra
kortskickare så det får man inte hänga upp sig på.

Vi har haft det sista styrelsemötet på Nobeldagen och bokat in de aktiviteter som kommer
först i kalendern på det nya året. Vi ska träffa valberedningen och vår förvaltare på Danske
Bank. Vi ska informera nya studenter på sjuksköterskeutbildningen om SSSH samt anordna
mingel i föreningens lokaler innan examenshögtidligheten på universitetet. Minglet brukar
vara ett mycket uppskattat inslag för de som klarat av utbildningen och är redo för rollen
som legitimerade sjuksköterskor.

Det är både intressant och roligt att arbeta i föreningens styrelse tillsammans med
engagerade kollegor. Jag hoppas få se Er på årsmötet i maj eller Öppet Hus på höstkanten och på Grand när det är dags för traditionellt Höstmöte.

Glöm inte att Ni kan ha återträffar med kurskamrater i föreningens lokaler.
Tack för i år!

Jag önskar Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
Ninni Westgren