Brunchen på Grand Hotel är fulltecknad!

Vårt Höstmöte /Brunch på söndagen den 29 oktober 2017 kl. 12.00 – 15.00, har nått stor succe´. Samtliga 140 platserna är slutsålda.
Anmälan är bindande vilket innebär att du debiteras 150 kr om du uteblir.

Medlemmar som inte är anmälda kommer inte att kunna beredas plats på brunchen. Kom i god tid för att undvika kö vid registreringen. För dig som ska betala kontant, ta med jämna pengar, det finns möjlighet att swisha på plats.

Välkomna på söndag!

 

Hösthälsning från ordföranden

 

Hösten är här och studenterna är tillbaka.

Enligt väderleksrapporterna har vi haft en usel sommar. Har vi? Det beror på hur man
ser på saken. Bristen på sol, värme och bad har kanske ersatts av något annat som i slutändan kompenserar för den enligt SMHI usla sommaren. Jag hoppas det!

Vi som sitter i styrelsen för Föreningen SSSH och Stiftelsen Systergården hade arbetsmöte den 27 augusti. Utanför fönstren var just den dagen strålande vacker, men eftersom mötet engagerade och alla var på gott humör upplevdes dagen ändå positivt!

Mötet handlade uteslutande om hur föreningen kan vara till nytta för föreningens medlemmar. Och hur vi kan locka nya/gamla medlemmar. Studenter och Universitetet – Leg sjuksköterskor och pensionerade sjuksköterskor– kort sagt att räcka till för så många som möjligt av våra medlemmar och förhoppningsvis göra lite skillnad.

Vi diskuterade sjuksköterskebristen som till en del beror på att alltför många lämnar yrket, ganska många även under utbildningstiden. Jag har ett inplanerat möte med lärarna på Institutionen för vårdvetenskaper vid Lunds Universitet i september. Ett möte löser inget, men kanske samarbete, idéer och engagemang kan vara positivt. En god sammanhållning bland både lärare och studenter under utbildningstiden kanske kan bidra till att fler vill stanna inom yrket, ser möjligheter, och bildar nätverk. SSSH öppnar gärna dörrarna för fler aktiviteter som studenterna själva uttrycker att de önskar/behöver.

Antalet pensionerade medlemmar som söker äldrestipendium från Stiftelsen Systergården ökar stadigt vilket innebär att vi bistår fler. Den summa vi kan dela ut växer tyvärr inte med ökat antal ansökningar. Vi fortsätter naturligtvis att dela ut så mycket som är möjligt. Från och med 1 september ändrade vi namnet till Seniorstipendium.

Föreningens fritidshus i Hestra i Småland kommer att säljas under våren/sommaren 2018. Sista möjligheten att hyra huset blir därför påskveckan 2018. Försäljning kommer att ske via mäklare. Vi kommer att informera på vår hemsida sssh.se när vi kommit så långt.

Påminnelse!
17 september kl 12-15 Öppet Hus för medlemmar.
Välkomna till föreningens lokal på Baravägen i Lund. Antalet deltagare har varierat men vi ser gärna att fler kommer för att träffas och äta en god lätt lunch och dricka kaffe/thé och njuta av vår specialtårta.
Jag hoppas naturligtvis få se er på Öppet Hus och på höstmötet på Grand Hotel i Lund! (Enligt undertecknad Sveriges i särklass mysigaste Grand Hotel!)

Återstår att önska Er alla en riktigt skön höst.
Vänliga hälsningar Ninni Westgren

Hög tid att anmäla sig till Höstfest/Brunch på Grand Hotel

Höstmötet hålls traditionsenligt på Grand Hotel i Lund, söndagen den 29 oktober 2017 kl. 12.00 – 15.00.

Brunch och underhållning av
Okta Vera.
Anmälan via e-post till sssh.lund@gmail.com eller via brev till Föreningen SSSH, Baravägen 9, 222 40 Lund.

Anmälan är bindande och ska vara SSSH tillhanda senast 15 oktober 2017.
Avgiften är gratis för våra pensionärer ( obs ska vara medlem) övriga betalar 150 kr på plats. Ta gärna med jämna pengar men även swish går bra. Fri garderobsavgift, uppge SSSH.

Sommarhälsning till Er alla ca 1900 medlemmar!

Juni, juli och augusti är semesterperiod i Sverige och då hoppas vi att det är sommar. I år har det varit ”aprilväder” ända in i juni. Dagen då vi höll årsmöte, den 30 maj, var det sommar i Bjärred och dagen för examenshögtidligheten, den 1 juni, var det sommar i Lund. Så när det behövs, då är det sommar!

Årsmötet i år fick en delvis annan inramning då vi förutom årsmötesförhandlingarna lade extra fokus på att presentera några av alla de ambitiösa studenter vi gläds åt som medlemmar.
Fanny Lindholm och Darya Salavati höll en trevlig och mycket uppskattad presentation av sin kandidatuppsats. Uppsatsen vann priset ”Bästa kandidatuppsats” höstterminen 2016 med titeln: ”Möjligheter till personcentrerad vård via tolksamtal i primärvården”. Daryas tidigare erfarenhet som tolk och deras gemensamma erfarenheter från sjuksköterskeutbildningen visade sig vara ett utmärkt underlag för en intressant studie. Magnus Sandberg, styrelsemedlem och forskare inom ett idag mycket viktigt område med fokus på vård av äldre berättade om sin karriärväg från det att han fick sin sjuksköterskelegitimation.
Claes Alklund från Danske Bank uppdaterade oss på ett engagerande sätt om världsekonomin och hur den påverkar såväl vår privatekonomi, som föreningens och Stiftelsens ekonomi. Claes röner alltid stor uppskattning från åhörarna.                 Landgång och schwarzwaldtårta avslutar som vanligt kvällen då vi träffar gamla bekanta och gör nya bekantskaper. Själv hamnade jag vid ett bord med bridgeentusiaster vilket jag måste medge smittade av sig.

Årsmötesförhandlingarna genomfördes enligt plan och styrelsen fick högsta betyg av vår förtroendevalda revisor sedan många år, Berit Dahlbäck och vår revisor Peter Hägg från Ernst & Young för föreningens och stiftelsens välskötta ekonomi och förvaltning.
Käthe Hanson som varit styrelsen trogen i ca 30 år avtackades. Kontinuiteten inom styrelsen har imponerat och vi har tack vare att flera styrelsemedlemmar funnits med under lång tid kunnat behålla traditioner samtidigt som vi naturligtvis förändrat många rutiner för att på ett så bra sätt som möjligt kunnat serva våra medlemmar i vår föränderliga värld.  Styrelsen välkomnar två nya medlemmar, Elisabeth Paradis som tidigare suttit i styrelsen och längtade tillbaka, samt Mia Hylén.

Vid examenshögtiden den 1 juni infördes att föreningens ordförande överlämnar SSSH-broschen till de nya sjuksköterskor som valt att köpa den, vilket är de flesta. Broschen har tidigare överlämnats av en av institutionens lärare, vilket varit förvirrande. Föreningen SSSH är inte en del av Lunds universitet men ska enligt våra stadgar ha ett nära samarbete. Nuvarande sjuksköterskeutbildning är sedan 1998 en del av medicinska fakulteten vid universitet. Den ursprungliga utbildningen, det vi ibland kallar ”skolan”, Södra Sveriges Sjuksköterskehems sjuksköterskeskola i Lund övergick i början av 1970-talet till dåvarande Malmöhus landsting. Så vad är då SSSH idag? Jo, en kamratförening för alla oss som tagit sin sjuksköterskeexamen i Lund, både i dåtid och i nutid och broschen är idag en symbol för en av Sveriges äldsta sjuksköterskeutbildningar, den som startade i Lund 1903! Allt detta och lite till vill vi gärna påminna våra studenter och nya medlemmar om vid våra informationsträffar och i samband med examen.

Verksamhetsåret 2016 har innehållit både information till studenter, studentmingel, återträffar, öppet hus och ett synnerligen välbesökt Höstmöte. Antalet deltagare på Höstmötet slår varje år nytt rekord, så trevligt!  En rekommendation är att redan nu boka in: SSSH´s Höstmöte på Grand Hotel i Lund söndagen den 29 oktober 2017. 

SSSH är aktiva på Facebook, en del av det som till vardags kallas ”sociala medier”. Intresset och engagemanget på Facebook har ökat stort under de senaste åren, vilket är både viktigt för föreningen och för alla dess medlemmar. Föreningen har en etisk kod för inlägg på Facebook vilken i stort beskriver att föreningen inte deltar i den vårdpolitiska debatten och inte heller publicerar nedsättande inlägg i någon form. En positiv och inspirerande kontaktväg för våra medlemmar!

Så många stipendier som ekonomin tillåter har delats ut till både studenter, leg sjuksköterskor och pensionerade sjuksköterskor under året, och om vi skall lyssna på alla vänliga och glada tackbrev så kommer pengarna till både nytta och glädje.

 Styrelsen har planerings- och arbetsmöte 27 augusti och har ni idéer för föreningen inom områden som vi förbisett så är Ni alla hjärtligt välkomna att höra av Er!

Nu återstår bara för mig att tacka för detta verksamhetsår samt önska Er alla skönaste möjliga sommar !

Ninni Westgren
Ordförande i Föreningen SSSH och Stiftelsen Systergården