6:e Nordiska amningskonferensen, 2015-09-24 – 2015-09-25, Frösundavik, Stockholm

Konferensen tog upp vitt spridda frågeställningar inom ramen för ämnet. Stort intryck gjorde antropologen Helen Ball med sitt anförande kring forskningen om samsovning amning och SIDS. Detta är ett stort bekymmer i Sverige då Socialstyrelsen råder att späda barn under 3 månader inte ska samsova med sina föräldrar vilket ofta skapar oro och för lite sömn för familjen. I Storbrittanien informerar hälsovården istället om hur samsovning sker på ett säkert sätt.

Karolina Nilsson

SIOP, Congress of the International Society of Paediatric Oncology12-15 oktober 2017Washington DC, USA

SIOP (International Society in paediatric oncology) är en årlig konferens inom pediatrisk barnonkologi. Olika professioner och forskare som arbetar inom området, överlevare av barncancer samt föräldrar till barn med cancer träffas och forskningsresultat och erfarenheter inom området presenteras. Både professionsspecifika föreläsningar och gemensamma föreläsningar hölls. Fokus låg främst på presentationer om utveckling och testning av förberedelser för barn inför undersökningar och behandlingar och dess påverkan på barnet, familjen och personal. Delaktighet, distraktion, information, föräldrarnärvaro, koordination var återkommande ord. En oerhört spännande och givande konferens som berör de utmaningar som barnonkologi har över hela världen.

Jenny Gårdling

Doktorandseminarium samt Höstkongress – Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård. 22-24 november 2017, Stockholm

Vid doktorandseminariet träffades några av de specialistsjuksköterskor inom Anestesi och Intensivvård i Sverige som är doktorander för utbyte av kunskaper, idéer och frågor – en väldigt givande dag men bra diskussioner grundade i våra aktuella forskningsprojekt.
Kongressen bjöd på intressanta föreläsningar kring allt från fria luftvägar till hur vi ska ta hand om patienter och närstående efter intensivvården. För mer detaljerad beskrivning – se reseberättelse.

Mia Hylén
Specialistsjuksköterska inom intensivvård, Doktorand.
Läs reseberättelse (PDF)

Fortbildningsdagarna i Hematologi. 4-6 oktober 2017. Aros Congress Center i Västerås.

Har nu kommit hem från tre väldigt trevliga och lärorika fortbildningsdagar i Hematologi i Västerås där jag utökat mina kunskaper inom detta yrke. En konferens med bra variation på föreläsare och som var både för sjuksköterskor, läkare och läkemedelsföretag, där vissa delar av programmet var separata och vissa gemensamma. En konferens jag absolut rekommenderar folk att åka på om man får möjligheten. Det var kul att få spendera tre dagar med sjuksköterskor och läkare från andra delar av Sverige, då man oftast bara pratar med dem på telefon eller hört namnet någonstans. Och få lära sig hur dem har det och hur de gör med saker och ting. Ett viktigt citat som jag tog med mig hem var från kirugen Emmanuels föreläsning om det svåra samtalet-för vem, han sa en viktig mening han ville att alla skulle lägga på minnet: ”Underskatta aldrig någonsin vad du kan betyda för någon annan”. Fick också lära mig mer om näracancer, en internetsida för anhöriga mellan 13-30 år. En jättebra sida som man kan tipsa anhöriga och patienter om, där de får chansen att prata med andra i samma situation och även få mer information om just cancer. Så sammanfattningsvis har jag nu fått lite mer energi och mer kunskap inför den stundande hösten.

Johanna Martinsson
Leg. Sjuksköterska, Hematologi Mott SUS Lund.

Läs rapport

ICM Triennial Congress 2017 18-22 juni 2017 (precongress-aktivitet 17 juni) Toronto, Kanada

Ett stort ämne på konferensen var mänskliga rättigheter. Kate Gilmore, FNs flyktingkommission, var keynote speaker och pratade om mänskliga rättigheter och hur barnmorskor gör skillnad i världen genom att i sitt arbete stärka kvinnors och flickors rättigheter. Flera presentatörer uppmärksammade kvinnors rättighet att få stöd från sina familjer, hur pappors hormoner påverkas av att vara nära sina barn och vikten av att främja engagemanget hos pappor. Hur vi kan främja och skydda föräldrars psykiska hälsa genom att involvera och stödja båda föräldrarna, vilket indirekt även påverkar barnets hälsa. På konferensen presenterade jag också min forskning om förstagångspappors upplevelser av sin föräldraförberedelse utifrån de utmaningar de mött under första månaden efter barnets födsel. Föredraget väckte spännande diskussioner kring pappors behov av förberedelse och deras betydelse för familjen. Förutom alla intressanta föredrag och tillfället att presentera min forskning så var det en upplevelse att delta i en konferens som samlade fler än 4000 deltagare från 131 länder runt om i världen.

Rapporterat av Petra Pålsson

19th Biennal School Nurses International Conference samt studiebesök mm, som ägde rum i San Francisco 15-29 juli 2017

Stort och varmt tack för resebidraget som jag tilldelades för deltagande i 19th Biennal School Nurses International Conference samt studiebesök mm, som ägde rum i San Francisco 15-29 juli 2017.
Vid konferensen hade jag möjlighet att hålla en muntlig presentation om hur psykisk ohälsa kan förebyggas med hjälp av hälsopromotion i skolan. Jag presenterade dessutom fyra postrar med följande teman:
1. Mobbing hos skolbarn.
2. Ett salutogent frågeformulär för skolungdomar.
3. Skolsköterskors erfarenhet av att möta psykisk ohälsa hos ungdomar.
4. Sömn och nattliga skärmvanor hos ungdomar.
Jag lyssnade på en mängd olika intressanta föredrag, och knöt kontakter med skolsköterskor över hela världen. Många skolsköterskor från olika delar av världen ville diskutera de ämnen som jag presenterade på konferensen med mig.
Vi som presenterade vår forskning vid konferensen blev uppmanade av den svenska skolsköterskeföreningen att skriva i skolsköterskornas tidning ”Skolhälsan”. Jag skrev om mobbing hos skolbarn, och om det salutogena frågeformuläret. Flera svenska skolsköterskor har efter det hört av sig och velat få tillgång till frågeformuläret.
Innan konferensen gjorde jag studiebesök på University of California San Francisco och mötte lärare och forskare. Detta möte ledde till givande diskussioner, och hopp om fortsatt forskningssamarbete. Vi gjorde också studiebesök på hälsocenter på en högstadieskola, ”School Health Centre” i ett mer utsatt område i Oakland, strax utanför San Francisco. Mötet med sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, verksamhetschef och läkare här var oerhört givande. Vi har så olika förutsättningar för att bedriva vård för barn och unga. I detta område saknade många människor sjukvårdsförsäkring, och denna skolhälsovårdsmottagning finansierades av det sk. Obamacare, som det ju är osäkert om det får fortsätta.
Kunskaperna från konferensen och studiebesöken har jag vidarebefordrat dels genom två artiklar i skolsköterskornas tidskrift ”Skolhälsan”, samt genom presentationer på två möten på min arbetsplats:
• 4 okt 2017: Programträff för specialistsjuksköterskeprogrammen vid Högskolan Kristianstad.
• 9 okt 2017: Möte med den tvärvetenskapliga forskargruppen Cyphisco om barn och unga vid Högskolan Kristianstad.

Rapporterat av Pernilla Garmy