4th PNAE Congress on Paediatric Nursing, 1-2 juni 2018 i Aten, Grekland.

Denna konferens är ett resultat av ett mångårigt samarbete mellan sjuksköterskor i flera europeiska länder. Konferensen ges vart annat år, i år var våra kollegor i Grekland organisatörer. Det är roligt att se hur konferensen växer för varje år och hur fler och fler länder i Europa deltar med vetenskapliga presentationer. Kvaliteten på barnsjukvården varierar fortfarande mellan olika länder i Europa och det är nyttigt att ibland bli påmind om hur sjuksköterskor i flera andra länder får kämpa för att kunna ge bästa vård till barnen och samtidigt få bekräftelse på att den forskning vi åstadkommit i Sverige är ett gott föredöme. Konferensen innehöll annars ett brett spektra av ämnen inom barnsjukvården. Ett återkommande tema under konferensen var migration och hur det påverkar barn och familj, ett aktuellt ämne som rör alla de länder som deltog i konferensen.

Evalotte Mörelius

LÄS MERA

Njurmedicinskt Vårmöte 20187-9 maj, Linköping

Huvudtemat på konferensen var patientsäkerhet, personcentreradvård och immunologi. Fint och brett program med flera möjligheter att nätverka och diskutera med olika professioner. Möjligheten att samtala med kolleger från hela Sverige är värdefullt och givande. Arbetet med patientsäkerhet och ett öppet klimat där avvikelser skall ses som en gåva och behandlas därefter kommer jag att ta med mig och arbeta vidare med. Personcentrerad vår och egenvård är också ett aktuellt arbetsområde på vår avdelning

Agneta Bauer

LÄs mera

EuroHeartCare 18-20 maj 2017 Jönköping

Reserapport från EuroHeartCare konferensen som hölls i Jönköping18-20 maj 2017
Själva kongressen hölls i Spira kulturcenter som ligger utmed Vätterns strand. Vädret var underbart och utsikten fantastisk.

Första dagens höjdpunkt var workshop kring EKG.
Andra dagen höll jag min föreläsning kring en studie ”Medication adherence in patients with pulmonary arterial hypertension or chronic thromboembolic pulmonary hypertension – A nationwide population-based survey” . Jag är nöjd med mitt framförande, fick intressantas frågor som jag kunde svara på.
Under dagen lyssnade jag på åtskilliga föredrag där person-centrerad vård var kärnan. Dessutom knöt jag värdefulla kontakter med en forskargrupp från Litauen och hade bra diskussion kring olika adherence-instrument.
Dagen toppades av att min poster “Health related quality of life, perception of treatment and psychosocial support in patients with pulmonary arterial hypertension or chronic thromboembolic pulmonary hypertension” vann pris som bästa poster i den psykosociala klassen.
Tredje dagen fokuserade jag på att lyssna på föreläsningar på patient- och närstående utbildningar samt e-hälsa. Det sistnämnda har vi bara sett toppen på isberget. I stort var kongressen mycket givande, gamla kontakter vårdades och nya knöts.
Stort tack för bidraget som gjorde att jag kunde delta på denna kongress.
Häljarp 15/11-17

Bodil Ivarsson

5e Nationella konferensen i palliativ vård, Stockholm 20-21/3 2018

Kort sammanfattning

Nationella konferensen i Palliativ vård går av stapeln vartannat år. Detta var den 5:e. Temat för årets konferens var ”Med rötterna mot Framtiden – fokus på det palliativa förhållningssättet”. Ett tema var på det tvärprofessionella teamarbetet, då teamarbetet är en central och självklar del av den palliativa vården. Det krävs att alla yrkeskategorier arbetar mot ett gemensamt mål och med gemensamma beslutsprocesser. Individerna utgör teamet och alla teammedlemmarna bidrar med sina kunskaper och sin kompetens. Andra föreläsningstema handlade om kommunikation, anhöriga och symtom. Man talade om döendet, patientens upplevelser, anhörigas upplevelser, förluster och sorg, om svårigheten att kommunicera sin sorg med andra, både med andra anhöriga, vänner och med oss som vårdpersonal. Kommunikation, närvaro, vikten av att hela tiden lyssna av önskemål och att sätta upp gemensamma mål tillsammans med patient och anhöriga belystes och gav morötter till att åka hem och fundera på hur jag och mina kollegor kan arbeta för att bli ännu bättre i framtiden än vad vi är idag.
Tack!
Stipendierapport-5e-nationella-konferensen
Jenny Kristensson

Barnveckan i Västerås, 180423-180426

En mycket bra konferens med intressanta föreläsningar som gav mycket nytt. Bra utställare med ny och bra information och intressanta samtal.
Det vi framför allt tar med oss är föreläsningarna om allergier och smörjteknik, det nya inom allergiforskning och att tidigt introducera ex. jordnötter och att allergi kan hållas i schack med hjälp av små portioner varje dag.
Kraniosyntos och hur viktigt det är att upptäcka detta tidigt.
Barn som far illa och studien som är på gång för att tidigt fånga barn med risk att fara illa och att sätta in adekvata åtgärder.

Reseberättelse-Barnveckan-2018

Johanna Bengtsson

5:e Nationella Konferensen för palliativ vård, Stockholm 2018-03-21

Väldigt bra konferens med mycket bra program som var riktad både till de professionella som jobbar dagligen med palliativ vård och även till kommunala vårdpersonal.
Temat för konferensen var från ”rötterna mot framtiden”. Vi fick en inblick i det historiska arbete som har genomförts från 1979 till 2017. Palliativ vård från början var inte en själv klart vårdform och våra pinonärer inom palliativ vård fick kämpa mycket för att övertyga beslutsfattarna om vikten av palliativ vård.
Vi fick ny kunskap inom palliativ vård i form av forsknings resultat och poster på många olika vetenskapliga forskning. Vi fick också inblick i andra palliativa verksamheter arbete och det som mest inspirerade mig och som jag tänker implementera i våra ASIH- palliativ vård i Lund var Clown inom palliativ vård. Clowner kan hjälpa patienter och deras anhöriga att glömma bort för en stund det jobbiga och bara vara närvarande i stunden och bara le.
Jag rekommenderar alla vårdpersonal att delta i palliativa konferenser för att få kunskap om palliativ vård. Palliativ vård behövs inom alla inriktningar inom vården och patienter kan dö på alla avdelningar och det är viktigt att all personal inom vården har god kunskap om döende processen.
Genom min deltagande i konferensen bidrog jag själv också till ny kunskap genom min poster som handlar om min senaste studie. Se (Bilaga)
Jag fick också nya kontakter med andra forskargrupp inom palliativ vård. Länken till konferensen för mer information:
www.palliativ2018.se

Hakima Karidar