EDTCO Organ Donation Congress, 2023-09-16, Aten

European Donation and Transplant Coordination Organisation Organ Donation Congress, Athens, 2023-09-16

EDTCO-kongressen ägde rum i Aten den 16:e september 2023. Kongressen bestod av intressanta föreläsningar där det senaste inom organdonation diskuterades. Ämnen som berördes var, vård vid livets slutskede inför organdonation, donation efter cirkulationsdöd (DCD), innovationer inom organdonation samt etiska aspekter såsom organdonation efter dödshjälp.

Jag och min studiepartner Julia Hedén hade fått vårt abstract accepterat och med det även äran att få presentera vår studie, Swedish and Spanish critical-care nurses’ experiences and conceptions of participating in the Organ Donation after Circulatory Death (DCD) process.

Något som gjorde ett stort intryck på mig var de frågor som framkom i paneldiskussioner efter de olika presentationerna under dagen. Återkommande diskuterades vilka erfarenheter de olika länderna hade av sjukvårdspersonalens inställning och attityder till DCD-processen. Representanter från de länder som ännu inte infört DCD hade frågor till övriga länder om hur man på ett bra sätt inför DCD. Frågorna rörde ofta hur man når ut till sjukvårdspersonalen för att möjliggöra en full förståelse för processen och de lagar och regler som styr den. Diskussionen var intressant och belyste vikten av sjukvårdspersonalens inställning till DCD-processen och att en positiv inställning krävs för att få en välfungerande DCD-process.

Något jag tar med mig från kongressen är att målet med nya innovationer och donationsprocesser alltid är att kunna respektera en donators positiva donationsvilja och på så sätt rädda livet på de personer som står på en väntelista.

Alma Fransson