National Associatio of Orthopaedic Nurses NAON,43rd Annual CongressDavid L. Lawrence Convention Center, Pittsburgh, PAMay 6-9, 2023

Jag var inbjuden internationell hedersgäst till NAONs konferens detta år. En konferens som på alla plan lyfte vikten av sjuksköterskor. Det sas inte bara av sjuksköterskor utan av alla talare. Kurt Weiss ortopedonkolog berättade om sin resa som patient till att själv ägna sitt liv som läkare och ortopedonkolog. Han inledde föreläsningen med att lyfta fram en viktig sjuksköterska, Janet Strobe som var den sjuksköterska som tog hand om honom när han blev diagnostiserad med osteosarkom 1990. Sedermera blev hon hans medarbetare.
”It takes a nurse to teach a surgeron and a whole village” det fick han mycket applåder för.

Ami Hommel

Läs rapporten här: