Nordic Conference in Nursing ResearchReykjavik, Island, 2-4 oktober 2023

Under början på oktober 2023 åkte jag, med hjälp av stipendium från SSSH, till Nordic Conference in Nursing Research på Island för att presentera en forskningsstudie gällande kartläggning av karriärvägar för disputerade sjuksköterskor i Sverige. Keynote föreläsningar varvades med presentationer från forskningsstudier inom omvårdnad från Nordens alla länder. Konferensen hade fokus på metodologi och presentationerna var därför uppdelade efter vilka metoder som användes i studien vilket var ett intressant och annorlunda grepp. Det är inspirerande att se hur mångfacetterade vi är metodologiskt inom omvårdnadsforskning, och jag fick många nya tankar, idéer och tips. Jag passade även på att träffa gamla och nya kollegor från både Sverige och de övriga nordiska länderna. Stort tack för möjligheten att medverka. // Mia Hylén

Mia Hylén