SABCS, San Antonio Breast Cancer Symposium, San Antonio 7-10/12-2021

Svårt att sammanfatta alla dessa dagar kort, jag rekommenderar er att läsa min fullständiga rapport istället. V.g. se bifogat dokument.

Läs rapport här

Heidi Grill Magnusson