Sjuksköterskedagarna i Stockholm 221003-221004

Dagarna inleddes med välkomnande från SSF:s ordförande. Vi fick också ta del av digitala hälsningar från internationella samarbetspartners från WHO och ICN. Det var en bra start på dagen och känslan av stolthet för sjuksköterskeyrket förstärktes.

Madelaine Petersson och Yvonne Rundgren

Läs rapporten här