Sommarhälsning till alla medlemmar!

Kåseberga på Österlen

Kåseberga på Österlen

Årets sommarhälsning har dröjt, i väntan på sommaren! Men nu verkar den vara på väg, så här kommer några rader !

Som vanligt inleder jag med en kort rapport. Vid årets revision tog revisorerna förutom att de var nöjda med hur föreningens och stiftelsens ekonomi sköts även upp frågan om rekrytering av nya medlemmar till föreningen. Rekrytering av nya medlemmar och stöd till befintliga medlemmar tillhör styrelsens viktigaste uppgifter utöver att förvalta föreningens och stiftelsens medel på klokaste sätt. Att rekrytera är en utmaning då föreningsliv inte sällan får stryka på foten när tid skall avsättas för många aktiviteter, i det som kallas livspusslet.

Vi konstaterar också att sjuksköterskans arbetsuppgifter och roll i sjukvården förändras. Detta är faktorer som påverkar vår förenings arbete och det stöd vi enligt stadgarna skall ge till forsknings- och utvecklingsarbete, men också till rekreation.

Möjligheter till utveckling inom yrket handlar inte bara om möjlighet att forska utan också om möjligheten att fortsätta inspireras och att få ökad kompetens i omvårdnadsarbete inom olika specialiteter. För att få bästa resultat av vårt arbete i styrelsen strävar vi efter att få representanter från flera fält som sjuksköterskor verkar inom ; klinik, forskning, utbildning och administration är några exempel. Vi tänker också på succesionen! Föreningen skall fortsätta att blomstra !

Årsmöte den 27 maj på Berga i Bjärred. Nya styrelsemedlemmar valdes in. En viss turbulens uppstod beroende på att det förutom valkommitténs förslag till nya styrelsemedlemmar även kom förslag från föreningsmedlemmar. Anna Kornhall valdes in i föreningens styrelse och Marie-Louise Edvinsson valdes in i stiftelsens styrelse. I valkommittén tar Magdalena Lindholm och Marie-Louise Müller-Ohlsson plats.

Claes Alklund, föreningens och stiftelsens förvaltare på Danske Bank beskrev hur ekonomin i föreningen utvecklats under året, i förhållande till världsekonomin. Föreningens och stiftelsens ekonomi är fortsatt god, konstaterade en nöjd Claes Alklund.

Den 5 juni var det dax för examensmingel på Baravägen och vår engagerade värdinna och fd ordförande Kerstin Ahldin såg som vanligt till så att allting fungerade för våra gäster, de blivande nya kollegorna. Klockan 13 inträffar den efterlängtade högtidliga avslutningen i Lunds universitets vackra aula. I kursen (sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor) som tog mot sina examensbevis och broscher fanns denna gång ett flertal utomordentligt duktiga talare, som verkligen imponerade. Det både gladde oss åhörare och gav förhoppningar om god vård och ett genuint engagemang även i framtidens sjukvård. Det som också imponerade var den parad av det allra senaste i vårens skomode.

Jag hade som vanligt glädjen att dela ut stipendier till den eller de som skrivit den bästa kandidatuppsatsen. Denna termin var det Annie Bogsjö och Caroline Bowen Farnäs som fällde glädjetårar efter att ha belönats för sin uppsats « Fäders upplevelse av att få barn och tiden kring förlossning, samt vårdpersonals bemötande.

Styrelsen avslutade terminen med ett heldags arbetsmöte i Skanör. Nya idéer och förbättringar presenterades och diskuterades. Efter en sommarpaus ser vi framemot att fortsätta arbeta för våra medlemmar !                                                                                                                             För Er höstplanering finns all nödvändig information på vår hemsida www.sssh.se som Sue Harden oförtrutet arbetar med att ständigt förbättra. Har du idéer ? Framför dem till Sue, hon är en visionär och mycket handlingskraftig !
Jag hoppas att vi alla, oavsett om vi bor i detta avlånga land, eller någon annanstans, får njuta av sol och sommarvärme !

Må så gott, och tack för ännu ett SSSH-år !
Ninni Westgren                                                                                           Ordförande                                                                                                  Föreningen SSSH, Stiftelsen Systergården