Tillbakablick

Harriett Rehle 1932-2020

Harriett Rehle avslutade sin 3-åriga utbildning till sjuksköterska vid Södra Sveriges Sjuksköterskehems Sjuksköterskeskola i Lund (SSSH) hösten 1957. Därefter arbetade hon som laboratoriesjuksköterska på klinisk-kemiska laboratoriet vid Malmö Allmänna sjukhus (MAS) till sin pensionering i slutet av 1990-talet. Hon arbetade även som högskoleadjunkt och kursledare vid utbildningen av sjuksköterskor, läkare och biomedicinska analytiker (BMA). 1997 publicerade Harriett en lärobok ”Klinisk kemi. Analyser och undersökningar” via Studentlitteratur vilken fortfarande används.

Skolan SSSH fick ekonomiska problem i mitten av 1960-talet eftersom lönerna gick upp och sjukhusen inte gav avtalsenlig ersättning för elevernas arbete till skolan. På den tiden var eleverna arbetskraft och skolan fick på så vis in pengar för driften. Landstinget förhandlade med SSSH och tog över utbildningen. Fastigheter och inventarier såldes och den summa som erhölls fick kamratföreningen vid SSSH förvalta. Föreningen bildades 1970 med ändamål att av avkastningen dela ut bidrag till studier och forskning och Stiftelsen Systergården för att stödja pensionerade sjuksköterskor med ekonomiskt bidrag.

1971 valdes Harriett till kassör i SSSH:s styrelse. De ca 2 millioner som man efter hård kamp erhållit lyckades Harriett tillsammans med bra bankmän föröka ungefär 15 gånger och höll det så genom de senaste decenniernas ekonomiska katastrofer. Årligen har revisorerna gett beröm för Harrietts eminenta sätt att sköta ekonomin och bokföringen. Harriett bidrog även till att föreningen inköpte fritidshus i Hestra respektive Björnrike och en stipendielägenhet i Lund för sina medlemmar.

Det var väl inte alltid Harriett och omgivningen hade samma åsikter om saker och ting. Men till slut brukade alla enas. Harriett hade sina idéer och behövde ibland ett par dagar att smälta och omforma sina och andras idéer till det bästa för SSSH. Det hon inte beräknade skulle gagna SSSH betalade hon heller inte ut pengartill!!

Harriett var en rakryggad person som stod upp för sina åsikter och hon hade hela ekonomin i sin hand. Hon var en intelligent, rolig och mångsidigt kunnig person, artistisk och generös. Bl.a. målade hon akvareller och drejade keramik.

Harriett avgick ur föreningen som kassör 2012. Harriett avled den 8 juli 2020.

Kerstin Ahldin