Vårbrev

IMG_9198Kära medlemmar
Det är dax för en vårhälsning! Den kommer trots att våren gjort en tillfällig inbromsning. Inbromsningen sker troligtvis för att våren skall vara så länge som möjligt!
Jag hoppas och tror att alla medlemmar har något att glädja sig åt och om det inte känns så kommer här några förslag:

  • 12 maj firar vi ”Sjuksköterskans dag”, ca två månader efter ”Rörmokarens dag” lärde jag mig genom att lyssna på radio.
    Sjuksköterskans dag arrangerar SSSH tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening, (SSF), Lunds Universitet, MSS föreningen och Skånes universitetssjukvård (SUS). I år firar vi i Lund, i aulan på blocket kl 14.00-18.30. Marie Joelsson och Ami Hommel företräder föreningen i arbetet med att förbereda ett spännande program. Program och presentation av föreläsare hittar du på www.sssh.se/sjukskoterskansdag
  • 21 maj håller föreningen årsmöte i Bjärred kl 18.30, mer information kommer med post och på hemsidan när det närmar sig.

Vi har fått frågor från medlemmar angående utdelning av stipendier för specialistutbildningar. Styrelsen avslutar sitt arbete i frågan under våren och presenterar resultatet på årsmötet.

Av och till får vi en del sjuksköterskeuniformer från medlemmarna och nu har vi några över. Är ni intresserade av att vilja ha en uniform, så är ni välkomna att höra av er via mail.

Styrelsens arbete präglas som alltid av diskussioner om hur vi på bästa sätt skall tillgodose våra medlemmars intressen. Hur håller vi intresset för historien vid liv i en tid då sjukvårdens förutsättningar genomgår stora och återkommande förändringar och då minnen från ”Hemmet” delas av relativt få medlemmar. För de yngre medlemmarna krävs en förklaring av ”Hemmet”. Sjuksköterskeskolan var ett hem för sjuksköterskeelever under den tid då skolan var en ”internatskola” tom 1960-talet. I styrelsen har vi representanter för såväl den tid som svunnit som för dagens sjuksköterskeutbildning. Likheterna i erfarenhet är få, vilket kan konstateras utan att värdera. Dagens akademiska utbildning känns främmande för en del av våra medlemmar som utbildade sig tidigare. Ett problem som dyker upp i alla möjliga situationer, och som ställer till det för oss, är att vi har en tendens att värdera allting. Ibland helt i onödan faktiskt. Det kan skymma målet! Föreningen är till för alla dess medlemmar. Men för oss som är äldre är det viktigt att tänka på successionen!

Vi vill att skall föreningen skall fortsätta blomstra och just därför jobbar vi på ivrigt påhejade då och då!

De allra vänligaste vårhälsningar!
Ninni Westgren
Ordförande