Malmö universitets akademiska högtidsvecka

Malmö universitets akademiska högtidsvecka, den 14-18 oktober, hyllade och uppmärksammade akademiska framgångar från det gångna läsåret genom föreläsningar och evenemang. Veckan avslutades med årshögtiden där16 doktorander, 3 hedersdoktorer och 1 jubileumsdoktor promoverades samt 9 professorer installerades. På bilden ses två av SSSH,s styrelseledamöter, Annette Holst-Hansson som promoverades till doktor i vårdvetenskap och Ami Hommel som installerades som professor i vårdvetenskap.