Ansökan Doktorand stipendium

Endast medlemmar i SSSH som är legitimerade sjuksköterskor och ej disputerade kan söka. Du kan endast söka en gång under din doktorandutbildning. Stipendiet är en engångssumma på 15 000 kr.