Ansökning fritidshus ”Nya Berga”, Björnrike

Du kommer att få en bekräftelse på din ansökan via sms och  i din e-post. Har du sökt en restvecka kommer svar inom 14 dagar. Om du har sökt till sommar och höst  veckorna (15 mars) eller vinter veckorna (15 september) kommer besked att skickas till dig efter utdelningen är gjord i slutet av mars eller slutet av september. 

Beviljade/avslagna ansökningar meddelas per sms eller e-post. I de fall ingen e-postadress finns meddelas det via post. Har ni frågor eller är osäkra på något angående er ansökan kan ni kontakta oss så hjälper vi gärna till och svarar på frågor.
Tack för din ansökan.