Ansökning fritidshus ”Nya Berga”, Björnrike

Ansökan till v 23 – v 48 (sommar/höstveckor) ska vara SSSH tillhanda senast 15 mars. Besked lämnas inom 14 dagar efter den 15 mars.
Ansökan till v 49 – v 22 (Vinter/ vårveckor) ska vara SSSH tillhanda senast 15 september. Besked lämnas inom 14 dagar efter den 15 september.
Restveckor kan sökas under hela året. Besked lämnas inom 14 dagar efter ansökan mottagits
Beviljade/avslagna ansökningar meddelas per sms eller via e-post. I de fall ingen e-post finns, meddelas det via ordinarie postgång.
Inbetalning av avgiften ska vara SSSH tillhanda senast 3 veckor efter att ansökan är beviljad. Om detta inte sker annulleras ansökan och veckan läggs ut på nytt.

Har ni frågor eller är osäkra på något angående er ansökan kan ni kontakta oss så hjälper vi gärna till och svarar på frågor.
Tack för din ansökan.