Beviljade stipendier, maj 2012.

  • Ingrid Andersson, SUS Lund. Kongress, American association of nurse anesthetists, AANA, 2012 annual meeting, San Francisco, CA.
  • Jenny Jakobsson, SUS Malmö. Kongress, 1:st ERAS Congress, Cannes, Frankrike.
  • Johanna Ekelund, Student T5, Lund. Internationell verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 8 veckor på sjukhus i Mbarara, Uganda.
  • Hanna Nordin, Student T5, Lund. Internationell verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 8 veckor på sjukhus i Mbarara, Uganda.