Beviljade stipendier november 2012 och januari 2013

Ami Hommel, konferens,” ICN’s 25th Quadrennial Congress Melbourne” Australien.
Catarina Larsson, Revidering och implementering av ett bedömningsinstrument, CAM-ICU.
Marie-Louise Lundborg, konferens, ”First global conference on contraception reproductive and sexual health”.
Sandra Metsi Nilsson, Volontärarbete Ndolage sjukhus i Tanzania.
Helena Rosén, konferens, Primärvårdens dag 2013. Stockholm.