Beviljade stipendier/bidrag september 2012

Birgitta Andersson. Omvårdnadvetenskap med inriktning demensvård/ Silviasjuksköterska.
Li Andersson. Projektet ”Leende barn i Vietnam”.
Marika Andius. Konferens, Svensk Smärtforum 2012.
Ulrika Bladh. Fördjupningskurs i psykodynamisk korttidsterapi.
Åse Bylinder. Magisterprogram.
Katarina Ekman. Symbolpedagogik.
Anita Larsson. Empati och interpersonella relationer.
Annika Malmborg Kisch. Doktorandbidrag.
Maria Ohm. Masterprogram.
Helene Svensson. Specialistutbildning Distrikt.
Grete Westin. Bidrag pensionerad medlem.
Ingrid Thieme. Bidrag pensionerad medlem.