Brev från ordförande med viktig INFORMATION

Kära medlemmar!

Med anledning av Corona pandemin kommer föreningen och stiftelsen efter enhälligt beslut i styrelsen att tills vidare genomföra en del förändringar i vårt arbete. Därutöver följer vi noggrant Folkhälsomyndighetens instruktioner och värnar därmed allas hälsa och sjukvårdens möjligheter att ta hand om oss för den skull vi skulle behöva vård. Vi beklagar detta djupt och kommer att så snart som möjligt återuppta de aktiviteter som för tillfället tvingas anstå. Ni ombeds därför att fortlöpande bevaka vår hemsida, e-mail med mera!

Resestipendier (konferens, studieresa, studier/kurser) kommer tills vidare inte att delas ut.
Så snart det av myndigheter bedöms vara säkert att röra sig inom och utom landsgränser och möjligt att åter samlas i större grupper kommer vi skyndsamt att återuppta behandling av ansökningar.

Följande stipendier kan sökas och delas ut som vanligt
Seniorstipendier
Litteraturstipendier till studenter
Stipendium för klinisk forskning/utvecklingsarbete inom omvårdnad
Doktorand- och stipendium post doc stipendium

Nya Berga, Björnrike
Stugansvarig följer utvecklingen i skidområdet och uthyrning enligt bokning kommer att ske så länge anläggningarna är öppna. SKistar informerar löpande 

Årsmöte 28 maj
I dagsläget planerar vi att genomföra årsmötet i Bergasalen i Bjärred. Vi har undersökt möjligheten till annan lösning än fysiskt möte (teknisk lösning via uppkoppling på dator) men funnit denna alltför komplicerad att genomföra.

Vi väntar inga avhopp i styrelsen i år och vi kommer att informera i kallelse hur läget ser ut. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för närvaro på möten. För de medlemmar som eventuellt inte kommer att kunna närvara finns alltid möjlighet att lämna fullmakt.  Mötet kommer att hållas 28 maj kl 18-19. Ingen förtäring, vattenflaska delas ut.

 Återträffar
Inställs tills vidare.

De allra vänligaste hälsningar från Ninni Westgren

Glöm inte att En liten kortfilm från region Skåne
Tvätta händerna
Hosta i armvecket
Håll avstånd
Stanna hemma om du känner dig sjuk

Lite samlad information som är bra att titta på varje dag

En liten kortfilm från region Skåne

Folkhälsomyndigetens riktlinjer

Socialstyrelsen riktlinjer