Exklusiv föreläsning av årets omvårdnadsledare hölls på SSSH

Eva Alm Joelsson


 En del medlemmar kom till föreningslokalen på Baravägen 9, för att lyssna på årets omvårdnadsledare Eva Alm Joelsson, som föredrog om patientupplevelser efter en vårdskada. Det är viktigt att bevaka att patientens urinblåsa inte blir överfylld. Bristande kunskap bland vårdpersonal om detta kan orsaka livslånga problem med både att kissa och att hålla urinen. Irreversibla skador uppstår om vi inte uppmärksammar urin mängderna i blåsan. Alla unga gamla män och kvinnor har samma risk. Läs hennes artiklar och avhandling. Det är enkelt att förebygga skador.. Men det görs inte så ofta i sjukvården för man är inte medveten om hur lätt en skada uppstår och den går inte att bota!! Hjälp till att sprida kunskapen. Nästa SSSH föreläsning är den 5 mars. Ami Hommel och Ewa Wallin föreläser om ”Vården inifrån”. Mer information kommer ut.