Florence Nightingale 200 år och Sjuksköterskornas år

2020 var året som WHO utsåg till Sjuksköterskornas och Barnmorskornas år, dels för att peka på vikten av sjuksköterskor och dels för  att hylla Florence Nightingale som föddes 200 år tidigare.

Florence var en stark ledare, som verkligen visade på vikten av god omvårdnads betydelse för patientsäkerhet. Bland annat lyckades hon sänka dödligheten vid militärsjukhusen i Krim från cirka 42 procent till 2 procent, inte minst genom att i samråd med specialister förbättra de vedervärdiga hygieniska förhållandena på sjukhusen. 

SSSH var tillsammans med Röda Korsets Högskola, Sophiahemmet Högskola och dåvarande Fredrika Bremer förbundets sjukvårdsavdelning numera nerlagd, de organisationer som bildade Svensk sjuksköterskeförening 1910. Nu vid firandet av Sjuksköterskornas år och Florence instiftade SSSH Röda Korsets Högskola, Sophiahemmet Högskola och Svensk sjuksköterskeförening ett engångsstipendium kallat Florence Nightingale 200 år och Sjuksköterskornas år, som den 9 december delades ut till Operationssjuksköterska Karin Granqvist för projektet ”Assessment of a new technology with digital feedback in healthcare in order to improve hand hygiene”.

Projektet syftar till att minska vårdrelaterade infektioner med en innovativ ansats. Genom att öka följsamheten till riktlinjer med teknikens stöd ska personalens kunskap och erfarenhet tas till vara för att förbättra vården. Med patientsäkerhet i fokus och en tydlig plan för implementering och utvärdering har projektet stor potential för många delar av hälso- och sjukvården.

Vill du se hela programmet klicka här