Florence Nightingale 2020

År 1910 grundades Svensk sjuksköterskeförening (SSF)  av Röda Korsets Högskola, Sophiahemmet Högskola, Södra Sveriges sjuksköterskehem samt Fredrika-Bremer-förbundets sjukvårdsavdelning (nedlagd).

Med anledning av Florence Nightingales 200 årsdag och Sjuksköterskans år 2020, delar SSF tillsammans med de grundande sjuksköterskeskolorna ut ett engångsstipendium inom området hygien. En grupp bestående av Ami Hommel (SSF), Hanna Lachmann (Röda Korsets Högskola), Johanna Adami (Sophiahemmet Högskola) och Inger Kristensson Hallström ( Föreningen Södra Sveriges sjuksköterskeHem) bedömde de inkomna ansökningarna.
Läs om stipendiet på SSF, Svensk Sjuksköterskeförenings hemsida