God Jul och Gott nytt år kära vänner!

SSSH Julkort 2021

Jag hoppas att Ni har lyckas hålla Er friska och att Ni fortsätter att vara rädda om Er eftersom faran är långt ifrån över. En envis pest som kräver ett stort mått av uthållighet får man nog lov att säga.

Under året har SSSH delat ut 14 stipendier till forskning och deltagande i konferenser och studielitteratur. Liksom förra året har det blivit färre ansökningar än normalt relaterat till begränsningar på grund av Covid pandemin. Stiftelsen Systergården har delat ut 40 stipendier framför allt till rekreation, till de av våra medlemmar som är pensionerade.

Vi lyckades genomföra traditionellt Öppet Hus innan Omicron slog till och vår fantastiska vice ordförande Annette Holst Hansson räddade årets Höstmöte + Årsmöte på Grand, då jag i sista stund drabbades av en dunderförkylning som jag inte ville dela med mig av till någon enda av våra medlemmar som kommit till mötet.

Några av deltagarna på Årsmötet/Höstmötet saknade underhållning som vi valt bort då vi trodde att mötet skulle upplevas som ”för långt”. Som vanligt blir vi glada för respons som gör att våra sammankomster kan bli ännu bättre!

Under året har Föreningen SSSH delat ut 14 stipendier för kurslitteratur, deltagande i konferenser, specialistutbildning samt Lena Widings stipendium till Anna Ekwall Kristensson vars forskningsprojekt ”Förbättrad kunskap om barn som utsätts för våld i nära relationer genom en anpassad utbildning” vi kommer att följa och rapportera om.

Årsmötet sa ja till styrelsens förslag att vid rekrytering av nya medlemmar skall föreningen fortsättningsvis endast vända sig till de sjuksköterskor som tagit sin examen då det visat sig att bortfall under studietiden och förändrade studierutiner påverkat viljan att söka medlemskap under studietiden. Vi har försökt locka studenter under tio år, med magert resultat.

För att vi inte skall glömma bort eller bli bortglömda har styrelsen under året haft kontakt med Riksarkivet i Lund som under åren som gått samlat de dokument som vittnar om sjuksköterskeutbildningen i Lund och föreningens historia. För att levandegöra historien produceras för nuvarande en kortfilm som vi ser mycket framemot att få dela med våra medlemmar och andra intresserade. Vår producent är entusiastisk och engagerad: en dokumentär värd att visa!

En tillbakablick är aldrig fel, men får inte begränsa oss i vårt arbete att förstå hur vi bäst bistår våra medlemmar i de utmaningar som blottas idag och framåt.

Jag avslutar med att önska Er alla god hälsa och ett värdefullt nytt år att se framemot.

Vänliga hälsningar
Ninni Westgren
Ordförande