Hej alla medlemmar!

Det har varit en ovanligt hård vinter med mycket snö och is blandat med regn så våra vägar och trottoarer har tidvis varit mycket hala. Jag hoppas ni har hållit er på benen och sluppit falla och skada er. Jubileumsåret är avslutat men vi fortsätter med olika aktiviteter som annonseras på hemsidan.

I dagarna skickas medlemsavgiften ut, vi ser fram emot att alla är kvar som medlemmar och välkomnar att ni hjälper till att värva kollegor som kan bli medlemmar. Ju fler vi är desto starkare är vi.

Nominera till styrelseuppdrag
Nu behöver valberedningen hjälp av er alla med att nominera till styrelseuppdrag SSSH/Stiftelsen Systergården. Inför årsmötet vill vi uppmana medlemmarna att nominera lämpliga kandidater till styrelseuppdrag, sig själv eller någon kollega som är intresserad av styrelsearbete. 
Nomineringar lämnas till valberedningen via mariaohm68@gmail.com
Vi önskar även att ni funderar på nomineringar till valberedningen vi behöver personer som kan
rekrytera kollegor till styrelsearbetet. Har ni funderingar kontakta ami.hommel@mau.se

Vi ser fram mot att få nomineringar!
Ami Hommel
Ordförande SSSH/Stiftelsen Systergården