Hösthälsning från ordförande!

Det är höst i Skåne och vinter i den norra delen av vårt avlånga land. Så för Er som bor i norr klingar det säkert konstigt med hösthälsning.

Nu vill jag gärna dela med mig av föreningens aktiviteter sedan Årsmötet i maj. När jag nu nämner årsmötet kan jag passa på att nämna att vi fr o m i år kommer att hålla våra årsmöten i Bergasalen, bredvid kyrkan i Bjärred, till skillnad från tidigare, då vi hållit årsmötet i kyrkan. Anledningen till att vi byter lokal är att det visat sig väldigt svårt att samordna vår mötestid i maj med de aktiviteter som pågår i kyrkan under våren.

När sommaren kommit till Härjedalen började som planerat underhållsarbetet på ”Nya Berga”. Hela huset målades och fönster oljades. Ytterdörren byttes ut och nytt lås installerades. Vi har andra generationens hustomte, en fantastisk person som hjälper oss och som värnar om huset när vi inte är tillgängliga. Trevliga grannar kallar vårt hus för ”sjuksköterskehuset” och det är ett underbart ställe att besöka.

Det känns som att sommaren är kort, och det beror ju inte på att det blivit färre dagar….
Så snart styrelsen åter var samlad i Skåne påbörjade planeringen för höstens aktiviteter. Det årliga arbetsmötet som styrelsen har utöver de månatliga styrelsemötena hölls 25 augusti, på Baravägen. Vid arbetsmötet tar vi bl a ställning till vilka aktiviteter vi kan och ska delta i för att representera och presentera föreningen och på så sätt hålla kontakten med våra medlemmar och få fler medlemmar.

Årets höjdpunkt, enligt många av våra medlemmar, är det traditionella Höstmötet på Grand i Lund. Det gick i år av stapeln den 20 oktober och 147 festsugna medlemmar från olika delar av landet deltog. Årets gäst var historikern Gunnar Wetterberg, känd från ”På spåret” och ”Fråga Lund”. Gunnar Wetterbergs deltagande och presentation var mycket uppskattat och när föreningens historiker Kerstin Ahldin letat fram bevis på att vår gäst hade en ”gammelfaster”, Maja Wetterberg som var södrasverigare adderade det till feststämningen. Bevisen från föreningens arkiv överlämnades till vår gäst!

Vi kunde på årets Höstmöte för första gången dela ut ”Lena Widings stipendium”.
Glada stipendiater, som fick vardera 50 000 kr, var

Jenny Gårdling: ”Barn och MRT – betydelsen av information och förberedelser”.
Syftar till att undersöka barns, 4-12 år, levda erfarenheter i samband med MRT-undersökning samt undersöka föräldrar levda erfarenheter av att ha ett barn 4-12 år som genomgår en MRT-undersökning. Därutöver undersöka hur åldersanpassade förberedelser påverkar barnens behov av sedering eller generell anestesi, oro, bildkvalitet, föräldrars oro och nöjsamhet, samt sjukhuskostnader.

Annika Malmborg-Kisch: ”Ungdomars och unga vuxnas upplevelser av att vara stamcellsdonator till sin förälder”. Annika deltar i en pågående nationell donatorsstudie i vilken alla potentiella stamcellsdonatorer ingår, även barn. Annikas ska i sin studie undersöka ungdomars och unga vuxnas upplevelser av att bli tillfrågad att vara stamcellsdonator till sin förälder, samt deras upplevelser av att vara donator. Målsättningen är att identifiera det behov av stöd, och typ av stöd som dessa unga personer kan behöva.

6-7 november var det dags för stugansvarig Sue Harden och undertecknad att göra det årliga besöket i Härjedalen och ”Nya Berga”. Avsikten med besöket är att inventera och kontrollera eventuellt behov av underhåll. Det är ett fantastiskt fint hus vi har! Noggrant och vackert nymålat ligger det där i backen, mitt i det stora skidområdet Björnrike, Vemdalsskalet och Klövsjö/Storhogna.
Vi konstaterade i år att det är dags att byta vitvaror i köket och lite till innan säsongen börjar. I Vemdalen pågår förberedelserna för årets skidsäsong för fullt och alldeles snart går det att skida både utför och i längskidspåren.

2020 är det 200 år sedan Florence Nightingale föddes. WHO (World Health Organization) har utlyst år 2020 till Sjuksköterskans och Barnmorskans år. Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) som bildades 1910 av Södra Sveriges Sjuksköterskehem, Sophiahemmet, Röda Korset och Fredrika Bremers sjukvårdsavdelning (denna finns inte längre) har gemensamt beslutat att dela ut ett engångsstipendium Florence Nightingale-stipendiet på hennes födelsedag, den 12 maj. Förberedande arbete pågår, i vilket SSSH deltar.

Sköt om Er och kraftsamla inför julförberedelserna!

Många vänliga hälsningar
Ninni Westgren