Information angående Årsmöte i föreningen SSSH & Stiftelsen Systergården 2020

Med anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer på grund av pågående pandemi (Covid-19) tvingas vi tyvärr skjuta på årsmötet.

Vi planerar för ett ordinarie årsmöte så snart situationen tillåter, mest sannolikt under hösten.

Styrelsens förberedande arbete har genomförts som tidigare och revisionen är genomförd och godkänd utan någon anmärkning. Styrelsen har i år inga avgångar eller vakanser.

Verksamhetsberättelsen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort.

Kallelse med information kommer att skickas till medlemmar per post innan årsmötet.

Det är min innerliga förhoppning att Ni alla klarar de påfrestningar som denna exceptionella tid föranleder och att vi kan träffas igen i höst.
Många vänliga hälsningar
Ninni Westgren, ordförande