”Jag är inte sjuk – bara skadad för resten av livet”

SSSH har bjudit in Årets Omvårdnadsledare, Eva Joelsson Alm att föreläsa för medlemmarna.
”Jag är inte sjuk – bara skadad för resten av livet”
Patientupplevelser efter en vårdskada.

Det är viktigt att bevaka att patientens urinblåsa inte blir överfylld. Bristande kunskap bland vårdpersonal om detta kan orsaka livslånga problem med både att kissa och att hålla urinen.
Eva Joelsson Alm föreläser för medlemmar i SSSH den 4 dec kl 18-19. Vi bjuder på glögg, pepparkakor och frukt från klockan 17.30 i SSSH,s föreningslokalen på Baravägen 9 i Lund. Du som ännu inte är medlem men har gått/går din utbildning i Lund kan bli medlem på kvällen. Först till kvarn gäller……..

Anmäl dig på sssh.lund@gmail.com eller via sms på 0735 344 114

Läs mer om Eva Joelsson Alm på nedanstående länk
http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2013/Arets-ledare-i-omvardnad-ar-Eva-Joelsson-Alm/

Läs avhandlingen