Julhälsning till våra medlemmar 2017

Ännu ett år har passerat. Det kan vi konstatera när vi tittar i almanackan, annars hade vi knappast trott det var sant!
Höstmötet
Vi gläder oss åt allt fler hittar till Höstmötet alltmedan anrika Grand Hotel ser utmaningen växa. I år var det 147 glada damer som träffades över en fantastisk lunchbuffé. Tur att vi har Ingrid Ronnje som håller i taktpinnen. Nästa år kommer vi att förbättra anmälningsrutinerna så att registreringen vid ankomsten sker smidigare.

Samarbetet med sjuksköterskeutbildningen
Enligt föreningens stadgar skall vi ha ett samarbete med sjuksköterskeutbildningen som sedan 1998 är en del av Lunds universitet. Av den anledningen vill jag beskriva hur det ser ut idag. Marie Joelsson har under flera år ansvarat för kontakten med utbildningens administration och försöker varje termin skapa en möjlighet då föreningen kan bjuda in studenterna till Baravägen för att informera om föreningen och de möjligheter som ges till medlemmar.

Vår brosch erbjuds till försäljning för de studenter som tar sin examen. Anna Kornhall och My Markestedt ansvarar för kontakten med studenternas representanter, nya varje termin. Studenterna och deras representanter har i allt större omfattning tagit över ansvaret att utforma och genomföra examenshögtidligheterna, från att lärarna varit engagerade.

Från och med nästa examen, den 12 januari styr studenterna helt och hållet hur examen skall utformas. Konsekvenserna för föreningen är att vi skall förhålla oss till nya rutiner för examenshögtidligheten varje termin. Min roll har, i likhet med min företrädare Kerstin Ahldins, varit att vid examenshögtiden i den vackra universitetsaulan hålla ett litet anförande där jag målat upp en historisk tillbakablick på sjuksköterskeutbildningens start i Lund samt beskrivit dagens förening. Jag har också delat ut stipendium till den/de studenter som skrivit den bästa kandidatuppsatsen.
För att förtydliga skillnaden mellan den ”gamla” utbildningen och den nuvarande utbildningen beslöt styrelsen i början av förra året att föreningens ordförande skulle dela ut broscherna, vilket lärarna på utbildningen hittills gjort. Det ansåg vi vara en trevlig och symbolisk handling. Samarbetet med dagens utbildning har kommit att präglas av huruvida föreningen haft någon/några Södrasverigare i lärarkollegiet.
Under många år var Elisabet Werntoft en ”vän i viken”, en person som kände för föreningen, som var en av oss. Det är sannolikt en konsekvens av ett flertal stora förändringar inom utbildningen och en allmän trend att föreningsverksamhet inte ”ligger i tiden” som gör att vi upplever en viss svårighet i att förmedla och entusiasmera nya unga medlemmar. Dock är vi fast beslutna att om möjligt söka nya vägar, som tillsammans med det bästa av det gamla och en nödvändig anpassning till det nya föra föreningen framåt!

Den 12 januari när vi åter öppnar dörrarna för examensglada studenter för ”mingel” innan examenshögtidligheten på Universitetet väntar skall vi därför dela ut broscher vid detta tillfälle.

Öppet Hus på Baravägen, en gång om året.
Under de senaste åren har väldigt få medlemmar valt att komma, så förslaget att lägga ner detta lilla projekt har kom upp till diskussion. Vi har varit flera från styrelsen som förberett och pysslat, några som tagit ledigt från sina arbeten för att hjälpa till. I år, trots ett förskräckligt väder ute, kom ett förvånansvärt stort gäng på 15 personer. Det var så trevligt och vi som var där beslöt genast att fortsätta med ett årligt välkomnande Öppet hus för våra medlemmar. Har du någon kursare som inte är medlem, tag med henne så kanske vi kan bli fler i föreningen!

Nu lite om våra hus.
Hestra – Styrelsen har fått flera bevis på att medlemmar genom åren tillbringat mycket värdefull tid i Hestra. Jag vill därför ta tillfället i akt att upprepa skälen till beslutet om försäljning. Huset är i behov av investeringar i form av renovering och modernisering och tillsyn. Huset har brister i tillgänglighet (två plan) som inte går att bygga bort. För de av våra medlemmar som uppskattar naturen och de många möjligheter till fritidsaktiviteter som ges i området rekommenderar vi de goda möjligheter som ges att hyra stuga i Isabergs stugby alternativt Hestraviken.
Nya Berga, Björnrike- Föreningens stugansvariga Sue Harden och jag gjorde helt nyligen ett besök för att se över och tillsammans med vår ovärderlige hustomte Jan-Åke (andra generationen hustomtar!) se över huset och dess behov av omsorg. Huset är fantastiskt! och ligger i ett mycket värdefullt område av vårt avlånga land. I sommar skall huset målas utanpå då behovet är tydligt och det har gått lång tid sedan sist. Inomhus städade vi och plockade undan en del kvarlämnade saker, saknade Verksamhetsberättelsen för 2007 som någon av misstag fått med sig hem, och fick tyvärr klart för oss att ett värmeskåp i skidförrådet inte var möjligt pga brist på isolering i detsamma. Det råder andra förutsättningar i Vemdalen än i Lund….!! Vi får ta ställning till annan lösning framöver. Nåväl, huset skall vårdas och ses till för att möjliggöra för våra medlemmar att besöka det såväl vinter som sommar. Vi hann även med ett besök i Vemdalens otroligt vackra lilla kyrka som välkomnade besökare genom att låta nyckeln till dörren hänga på en krok utanför.

Föreningens och Stiftelsen ekonomi är fortsatt god och den del av avkastningen som enligt gällande regler skall delas ut kommer medlemmarna till godo. Vi som sitter i styrelsen fortsätter att välkomna nya medlemmar och vårda de vi har. Du som liksom jag känner gamla södrasverigare som inte är medlemmar, ge dem en puff i rätt riktning!

Jag önskar Er alla en God Jul och ett Gott Nytt år där hälsan står oss bi och glädjen är en bit av vår vardag!

Ninni Westgren Ordförande Föreningen SSSH och Stiftelsen Systergården