Beviljade stipendier november 2012 och januari 2013

Ami Hommel, konferens,” ICN’s 25th Quadrennial Congress Melbourne” Australien.
Catarina Larsson, Revidering och implementering av ett bedömningsinstrument, CAM-ICU.
Marie-Louise Lundborg, konferens, ”First global conference on contraception reproductive and sexual health”.
Sandra Metsi Nilsson, Volontärarbete Ndolage sjukhus i Tanzania.
Helena Rosén, konferens, Primärvårdens dag 2013. Stockholm.

Beviljade stipendier/bidrag september 2012

Birgitta Andersson. Omvårdnadvetenskap med inriktning demensvård/ Silviasjuksköterska.
Li Andersson. Projektet ”Leende barn i Vietnam”.
Marika Andius. Konferens, Svensk Smärtforum 2012.
Ulrika Bladh. Fördjupningskurs i psykodynamisk korttidsterapi.
Åse Bylinder. Magisterprogram.
Katarina Ekman. Symbolpedagogik.
Anita Larsson. Empati och interpersonella relationer.
Annika Malmborg Kisch. Doktorandbidrag.
Maria Ohm. Masterprogram.
Helene Svensson. Specialistutbildning Distrikt.
Grete Westin. Bidrag pensionerad medlem.
Ingrid Thieme. Bidrag pensionerad medlem.

Beviljade stipendier augusti 2012

Maria Hylén, SUS Malmö. Kongress, European Society of Intensive care Medicin, (ESICM) , Annual meeting 2012, Lissabon, Portugal.
Se information om kongressen: http://www.esicm.org/data/modulegestiondecontenu/pagesgenerees/07-congresses/0a-annual-congress/105.asp

Mait Wik, Dialys. Svenska Accesmötet, Stockholm 2012.
Se information om mötet: http://www.accessstockholm2012.com

Beviljade stipendier, maj 2012.

  • Ingrid Andersson, SUS Lund. Kongress, American association of nurse anesthetists, AANA, 2012 annual meeting, San Francisco, CA.
  • Jenny Jakobsson, SUS Malmö. Kongress, 1:st ERAS Congress, Cannes, Frankrike.
  • Johanna Ekelund, Student T5, Lund. Internationell verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 8 veckor på sjukhus i Mbarara, Uganda.
  • Hanna Nordin, Student T5, Lund. Internationell verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 8 veckor på sjukhus i Mbarara, Uganda.

Beviljade stipendier, mars 2012.

  • Eva Granath – Konferens Svenska Demensdagarna, Örebro
  • Anette Holst-Hansson – Konferens Cancervård, Stockholm
  • Pia Nimmerfors – Konferens UTF 25 års jubileum, Göteborg
  • Yvonne Ricci – Konferens Malign hyperthermi, Leeds, England
  • Susanna von Palffy – Studieresa volontär i Indien