Lena Widing stipendiet gick till

Jenny Gårdling och Annika Malmborg Kisch

Föreningen SSSH hade på höstmötet den 20 oktober 2019  glädjen att dela ut det nyinstiftade ” Lena Widings stipendium för forskning/utveckling av vård/omsorg av barn eller äldre”. Stipendiaterna, som fick vars 50 000 kr till sina forskningsprojekt var Jenny Gårdling och Annika Malmborg Kisch.

Jenny Gårdling
Motivering: Barn med svåra sjukdomar, t ex hjärntumör, behöver genomgå många
magnetröntgenundersökningar. För att kunna ligga stilla sövs de oftast, vilket medför en ökad risk för det sjuka barnet. Familjen får stanna länge på sjukhuset varje gång. Syftet med Jenny Gårdlings studie är att genom åldersanpassad information och förberedelser minska barnets oro vilket förväntas leda till att färre barn behöver sövas. Studiens resultat kan på ett relativt enkelt sätt leda till förbättrad omvårdnad och att livet för barn som lever med långvarig sjukdom och deras familjer underlättas.

Se film– Jenny Gårdling berättar om sitt projekt och avhandling
Läs avhandling ”When children undergo radiotherapy. Exploring care, developing and testing preparation procedures”


Annika Malmborg Kisch

Motivering: Stamcellstransplantationer har blivit en allt vanligare behandling vid olika
sjukdomar, framför allt maligna blodsjukdomar. Det innebär att fler barn som är
ungdomar och unga vuxna tillfrågas om de vill vara donatorer till en sjuk förälder.
Syftet med Annika Malmborg Kischs studie är att undersöka ungdomars och unga vuxnas upplevelser och deras behov av stöd, när de tillfrågas om att vara
stamcellsdonator till sin förälder. Detta är viktig information för att kunna utforma och införa individanpassat stöd för unga personer i vården som inte själva är sjuka.

Se film– Annika Malmborg Kisch berättar om sitt projekt och avhandling.
Läs avhandling ”Allogeneic stem cell transplantation : patients’ and sibling donors’ perspectives”