Många ansökningar behandlades på aprilmötet!

Nästan 30 ansökningar från studenter, sjuksköterskor och pensionerade medlemmar behandlades under mötet. De som beviljades fick besked med epost samma dygn (utan epost tar det lite längre tid). Tyvärr ankom några ansökningar försent, eftersom att ansökning till kurser och studier endast kan göras 2 ggr/år. Se stipendiesidan.

Förvaltningsberättelse 2012 finns nu att läsa och ladda ner. För er som kommer på årsmötet den 28 maj, kommer det att finnas upptryckta exemplar att få.

Vårbrevet skickas ut i veckan. Får du inget? Då kanske vi inte har din epost? Anmäl den genom att maila till oss, se kontaktformulär