Marie-Louise Edvinsson disputerar 21 februari kl 13

omslag edvinsson

En medlem i föreningen,
Marie-Louise Edvinsson disputerar  i ämnet klinisk medicin med inriktning internmedicin.
Så här säger hon själv:
”Under snart 40 års tid har jag arbetat med akutsjukvård på Universitetssjukhuset i Lund. Nyfikenheten om sjukdomar och dess behandling ledde mig in i klinisk forskning. De senaste 15 åren har jag arbetat med klinisk patientnära forskning tillsammans med många kollegor. Detta har lett till större kunskap men mest har jag lärt mig av mina patienters berättelser om sina sjukdomar. Det är av allra största betydelse att den kunskap och nya rön som kommer från forskningen också implementeras i daglig sjukvårdsrutin så att den kommer patienterna till godo. Efter en lång karriär, vill jag gärna kunna svara mina patienter att jag kan en del om deras sjukdom, för den har jag forskat inom.”

 Avhandlingens titel: ”Natriuretic Peptides and the Microcirculation in Heart Failure Patients”.
Tid: 2014-02-21 Kl 13:00
Plats: Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, Sölvegatan 17, Lund
Huvudhandledare: docent Sven E Andersson
Fakultetsopponent: professor Kurt Boman, Umeå
Ordförande vid disputationen: professor Malin Malmsjö

Svensk sammanfattning
Avhandling