Kategori: General Styrelsemöte

Styrelsemöte


18 februari, 2016

Ansökningar behandlas på styrelsemötet och ska vara SSSH tillhanda senast 2 dagar före mötet. Ansökningarna ska vara inlagda via digital ansökningsblankett eller per post. Löpande ansökningar behandlas.

Visa hela kalendern