Kategori: General Styrelsemöte

Styrelsemöte


23 mars, 2016

Ansökningar behandlas på styrelsemötet och ska vara SSSH tillhanda senast 2 dagar före mötet. Antingen inlagda via digital ansökningsblankett eller per post.

Ansökningar till studier och kurser,  stipendie till äldre samt löpande ansökningar behandlas på mötet.

Visa hela kalendern