Kategori: General Styrelsemöte

Styrelsemöte


18 augusti, 2016

Löpande ansökningar behandlas på styrelsemötet.
Löpande ansökningar ska vara SSSH tillhanda senast 2 dagar före styrelsemötet du kan inte söka retroaktivt . Använd digital ansökningsblankett.

Regler för ansökan om stipendier
Du ska vara medlem i föreningen SSSH. Betalt årsavgift.
En ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte.
Avrapportering på fastställt formulär är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.
Minst 12 månader mellan ansökningstillfällena.

Visa hela kalendern