Kategori: General Styrelsemöte

Styrelsemöte


21 september, 2016

Löpande ansökningar och äldrestipendier behandlas på styrelsemötet.
Löpande ansökningar ska vara SSSH tillhanda senast 2 dagar före styrelsemötet och kan inte sökas retroaktivt . Använd digital ansökningsblankett.
äldrestipendiet kan sökas retroaktivt för 6 månader.

Regler för ansökan om stipendier
Du ska vara medlem i föreningen SSSH. Betalt årsavgift.
En ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte.
Avrapportering på fastställt formulär är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.
Minst 12 månader mellan ansökningstillfällena.

Visa hela kalendern