Mia Hylén disputerar den 19 mars

 

Glad nyhet: Vår värderade medlem, tillika sekreterare i styrelsen Mia Hylén disputerar den 19 mars. ”Pain in Intensive Care, Assessments and Patients´s Experience” är titeln på avhandlingen. 

Nytt är att alla som önskar, kan delta på disputationen via en LIVE sändning från Malmö Universitet. 

Disputationen börjar kl 9.00 fredagen den 19 mars: 
Länk: https://mau.se/kalender/disputation—mia-hylen/
Avhandling
Länk: ”Pain in Intensive Care, Assessments and Patients´s Experience”