Ansökan klinisk forskning och utvecklingsarbete inom omvårdnad

För dig som ska genomföra ett projekt inom omvårdnad på din arbetsplats. Din närmaste chef ska bevilja projektet och ge utrymme för genomförande. Projektplan, ekonomisk plan och yttrande från närmsta chef är obligatoriska bilagor och ska medfölja ansökan.
* = obligatoriskt fält.

 •  
 • Ditt personnummer visar om du är medlem i SSSH. Om du inte får igenom din ansökan kan det bero på att du skrivit fel personnummer eller att du inte har betalt din medlemsavgift.

 • Ange aktuellt telefonnummer.
 • Ange aktuell e-post.
 • Accepterade filtyper: doc, docx, pdf.
 • Projektplanen skall innehålla följande underrubriker; Bakgrund, Syfte, Mål, Metod, Tidsplan, Spridning, Uppföljning.
 • Enhet, avdelning, verksamhet, klinik, sjukhus.
 • Tillstånd från närmsta chef ska bifogas som obligatorisk bilaga. Uppge fullständigt namn, telefon och epost.
 • Om du har en handledare uppge kontaktuppgifter till denne.
 • Finns tillgång till patienter, apparatur, lokaler etc, för att kunna genomföra projektet? Beskriv vilka.
 • Specificera i obligatorisk bilaga exakt vad du söker medel för. Vid tjänstledighet, be ekonomen på ditt arbete att specificera kostnaden för tjänstledigheten. Om det krävs Inköp för att kunna genomföra projektet, redovisa och motivera kostnader.
 • Den totala summa som söks från SSSH. Obligatorisk Bilaga skall medfölja med detaljerad ekonomisk redovisning.
  För att genomföra projekt behövs en del medel och SSSH stödjer men finansierar inte fullt ut alla projekt. Sök gärna medel från fler anslagsgivare.
 • Uppge vilka och när besked väntas
 • Bilagor

 • Obligatoriska bilagor som ska medfölja ansökan 1)Projektplan 2) Ekonomisk specifikation av den totala kostnaden 3)Tillstånd/ underskrift från närmsta chef, 4) Om yttrande från etiska kommittén finns ska det medfölja.
 • Accepterade filtyper: doc, docx, pdf.
 • Accepterade filtyper: doc, docx, pdf.
 • Accepterade filtyper: doc, docx, pdf.
 • Accepterade filtyper: doc, docx, pdf.
 • Utbetalning

 • Om din ansökan blir beviljad av föreningen SSSH, ber vi dig välja utbetalningssätt.
 • Utbetalning för projekt som genomförs inom ditt arbete utbetalas till ett konto på ditt arbete. Be din närmsta chef hjälpa dig med korrekt kontonummer.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.